2019-2020 ՈւՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅԱՆ ԴԻՄՈւՄՆԵՐԻ ՇԱՐԺ : 2019-2020 հեռակա բակալավրիատ