Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου, Σεπτέμβριος 2022 : Πρόγραμμα