Т А Б Л И Ц А за разпределение на площите на имотите в обект: ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС : Simeonovo Residence