Form Registrasi Battle Royal 22 July 2018 (Tanggapan) : Sheet2