ปฏิทินปฏิบัติงาน-2563-Update-04-ม.ค-64
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
2
3
สัปดาห์วันวันที่กิจกรรมสถานที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
4
28อาทิตย์3 พ.ค. 63รับสมัครสอบนักเรียน ม.1, ม.4 ปี 2563
5
28จันทร์4 พ.ค. 63วันฉัตรมงคล
6
28จันทร์4 พ.ค. 63รับสมัครสอบนักเรียน ม.1, ม.4 ปี 2563
7
28อังคาร5 พ.ค. 63รับสมัครสอบนักเรียน ม.1, ม.4 ปี 2563
8
28พุธ6 พ.ค. 63วันวิสาขบูชา
9
28พุธ6 พ.ค. 63รับสมัครสอบนักเรียน ม.1, ม.4 ปี 2563วิชาการจรูญศรี
10
28พฤหัสบดี7 พ.ค. 63รับสมัครสอบนักเรียน ม.1, ม.4 ปี 2563วิชาการจรูญศรี
11
28ศุกร์8 พ.ค. 63รับสมัครสอบนักเรียน ม.1, ม.4 ปี 2563วิชาการจรูญศรี
12
28เสาร์9 พ.ค. 63รับสมัครสอบนักเรียน ม.1, ม.4 ปี 2563วิชาการจรูญศรี
13
29อาทิตย์10 พ.ค. 63รับสมัครสอบนักเรียน ม.1, ม.4 ปี 2563วิชาการจรูญศรี
14
29จันทร์11 พ.ค. 63วันพืชมงคล
15
29จันทร์11 พ.ค. 63รับสมัครสอบนักเรียน ม.1, ม.4 ปี 2563วิชาการจรูญศรี
16
29อังคาร12 พ.ค. 63รับสมัครสอบนักเรียน ม.1, ม.4 ปี 2563วิชาการจรูญศรี
17
29พุธ13 พ.ค. 63รับสมัครสอบนักเรียน ม.1, ม.4 ปี 2563วิชาการจรูญศรี
18
29พฤหัสบดี14 พ.ค. 63อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ห้องคอมวิชาการจรูญศรี
19
29ศุกร์15 พ.ค. 63อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ห้องคอมวิชาการจรูญศรี
20
29เสาร์16 พ.ค. 63
21
0อาทิตย์17 พ.ค. 63
22
0จันทร์18 พ.ค. 63อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ห้องคอมวิชาการจรูญศรี
23
0อังคาร19 พ.ค. 63อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ห้องคอมวิชาการจรูญศรี
24
0พุธ20 พ.ค. 63
25
0พฤหัสบดี21 พ.ค. 63
26
0ศุกร์22 พ.ค. 63
27
0เสาร์23 พ.ค. 63ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนหอประชุมส่งเสริมปชตชัยชาญ
28
0อาทิตย์24 พ.ค. 63ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนหอประชุมส่งเสริมปชตชัยชาญ
29
0จันทร์25 พ.ค. 63
30
0อังคาร26 พ.ค. 63
31
0พุธ27 พ.ค. 63
32
0พุธ27 พ.ค. 63
33
0พฤหัสบดี28 พ.ค. 63
34
0ศุกร์29 พ.ค. 63
35
0เสาร์30 พ.ค. 63
36
0อาทิตย์31 พ.ค. 63
37
0จันทร์1 มิ.ย. 63
38
0อังคาร2 มิ.ย. 63
39
0พุธ3 มิ.ย. 63วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ
40
0พฤหัสบดี4 มิ.ย. 63
41
0ศุกร์5 มิ.ย. 63
42
0เสาร์6 มิ.ย. 63สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปี 2563วิชาการ
43
0อาทิตย์7 มิ.ย. 63สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปี 2563วิชาการ
44
0จันทร์8 มิ.ย. 63
45
0อังคาร9 มิ.ย. 63
46
0พุธ10 มิ.ย. 63ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1,4 ปี 2563/รายงานตัววิชาการ
47
0พฤหัสบดี11 มิ.ย. 63
48
0ศุกร์12 มิ.ย. 63มอบตัวนักเรียน ม.1 ปี 2563วิชาการ
49
0เสาร์13 มิ.ย. 63มอบตัวนักเรียน ม.1 ปี 2563วิชาการ
50
0อาทิตย์14 มิ.ย. 63มอบตัวนักเรียน ม.4 ปี 2563วิชาการ
51
0จันทร์15 มิ.ย. 63มอบตัวนักเรียน ม.4 ปี 2563วิชาการ
52
0อังคาร16 มิ.ย. 63
53
0พุธ17 มิ.ย. 63
54
0พฤหัสบดี18 มิ.ย. 63
55
0ศุกร์19 มิ.ย. 63
56
0เสาร์20 มิ.ย. 63
57
0อาทิตย์21 มิ.ย. 63
58
0จันทร์22 มิ.ย. 63ตรวจสุขภาพครูหอประชุมงานอนามัยกุสุมา
59
0จันทร์22 มิ.ย. 63ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 ,ม.4 ห้องเรียนพิเศษอาคารเฉลิมพระเกียรติระดับ ม.1,ม.4สมยศ/อุมาพร
60
0อังคาร23 มิ.ย. 63ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติกิจการนักเรียนสมมาตร
61
0พุธ24 มิ.ย. 63ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.3อาคารเฉลิมพระเกียรติกิจการนักเรียนเสาวรส
62
0พฤหัสบดี25 มิ.ย. 63ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.5 อาคารเฉลิมพระเกียรติกิจการนักเรียนจตุพร
63
0ศุกร์26 มิ.ย. 63ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.6 อาคารเฉลิมพระเกียรติกิจการนักเรียนสุขสวัสดิ์
64
0เสาร์27 มิ.ย. 63
65
0อาทิตย์28 มิ.ย. 63
66
1จันทร์29 มิ.ย. 63ปฐมนิเทศ ม.1อาคารเฉลิมพระเกียรติระดับ ม.1สมยศ
67
1อังคาร30 มิ.ย. 63ปฐมนิเทศ ม.4อาคารเฉลิมพระเกียรติระดับ ม.4อุมาพร
68
1พุธ1 ก.ค. 63
69
1พฤหัสบดี2 ก.ค. 63
70
1ศุกร์3 ก.ค. 63สอบซ่อมครั้งที่ 2 3-10 ก.ค. 63ครูประจำวิชา
71
1เสาร์4 ก.ค. 63สอบซ่อมครั้งที่ 2 3-10 ก.ค. 63ครูประจำวิชา
72
1อาทิตย์5 ก.ค. 63วันอาสาฬหบูชา
73
2จันทร์6 ก.ค. 63วันเข้าพรรษา
74
2อังคาร7 ก.ค. 63หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
75
2พุธ8 ก.ค. 63สอบซ่อมครั้งที่ 2 3-10 ก.ค. 63ครูประจำวิชา
76
2พฤหัสบดี9 ก.ค. 63สอบซ่อมครั้งที่ 2 3-10 ก.ค. 63ครูประจำวิชา
77
2ศุกร์10 ก.ค. 63สอบซ่อมครั้งที่ 2 3-10 ก.ค. 63ครูประจำวิชา
78
2เสาร์11 ก.ค. 63โต้วาที ภาษาอังกฤษ (สพฐ)อาคาร9, อาคาร 100ปีภาษาต่างประเทศกุนทินี
79
2อาทิตย์12 ก.ค. 63
80
3จันทร์13 ก.ค. 63
81
3อังคาร14 ก.ค. 63
82
3พุธ15 ก.ค. 63
83
3พฤหัสบดี16 ก.ค. 63
84
3ศุกร์17 ก.ค. 63
85
3เสาร์18 ก.ค. 63
86
3อาทิตย์19 ก.ค. 63อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาห้องชาติชาย-ภารดี
87
4จันทร์20 ก.ค. 63
88
4อังคาร21 ก.ค. 63
89
4พุธ22 ก.ค. 63
90
4พฤหัสบดี23 ก.ค. 63
91
4ศุกร์24 ก.ค. 63กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10สนามกีฬาฟุตบอลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
92
4เสาร์25 ก.ค. 63
93
4อาทิตย์26 ก.ค. 63
94
5จันทร์27 ก.ค. 63วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ตามมติ ค.ร.ม
95
5อังคาร28 ก.ค. 63วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
96
5พุธ29 ก.ค. 63
97
5พฤหัสบดี30 ก.ค. 63ส่งผลสอบซ่อมครั้งที่ 2 ทะเบียนวัดผล
98
5ศุกร์31 ก.ค. 63ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบแก้ตัวไม่ผ่านทะเบียนวัดผล
99
5เสาร์1 ส.ค. 63
100
5อาทิตย์2 ส.ค. 63
Loading...