ABCDEHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Hodnotíme 0/0,5/1První třetina maximálního počtu bodůDruhá třetina maximálního počtu bodůPoslední třetina maximálního počtu bodů
2
Sloupce F, G, H, O, P nebyly zatím zahrnuty do hodnocení u všech programů (body se počítají z celkového možného počtu bodů, tzn. nehodnocená políčka nejsou zahrnuta do celkového hodnocení).Nastavení programuZveřejnění a průběh programuPodmínky programuPrůběh vyhodnocování žádostí v programu Součet bodů
3
Jednoznačně identifikovaná cílová skupinaOdůvodnění cílů a výběru cílové skupinyMěřitelné cíle programuShoda cílů programu s výstupy Včasné zveřejnění Stabilita podmínekSnadná dostupnost podmínekSrozumitelnost podmínekNeznevýhodňující podmínky Minimalizace dokladovací povinnostiOtevřenostPředvídatelnost
VÁŽENÉ HODNOCENÍ
max bodů
4
IDVÁHA1111110,60,81111
5
1"Pětadvacítka" pro OSVČ10,500,5111101-187,4zelená10,4
6
2
Liberalizační balíček I a II (souhrn daňových úlev a opatření)
1001111101--76,4zelená9,4
7
3Kompenzační bonus pro malé s.r.o.1000,5101101-16,55,9oranžová10,4
8
4Ošetřovné zaměstnancům1000111101-065,4oranžová10,4
9
5ANTIVIRUS110,511010,50,50,51087,5oranžová11,4
10
6
Odpuštění minimální povinné platby na důchodové pojištění
1001111101--76,4zelená9,4
11
7Ošetřovné pro OSVČ110111110,51-08,57,9zelená10,4
12
8Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-1911001110,500,5?065,5oranžová10,4
14
9COVID-19 program podpory TECHNOLOGIE10,50?101100,5?054,4oranžová9,4
15
10COVID I10000010,5000,5032,5červená11,4
16
11COVID II10,5000010,5000,503,53červená11,4
17
12COVID III10,5001110,500?054,5oranžová10,4
18
13COVID Praha10,5000010,5001043,5červená11,4
19
14
Navýšení Programu rozvoje venkova na podporu soběstačnosti (Investice do zemědělských podniků a na Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)
100?111000?043,6oranžová9,4
20
15SOUHRNNÉ HODNOCENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PROGRAMŮ3,7oranžová10,1
21
16Navýšení rozpočtu pro existující programy PGRLF10,50?1010,500?043,5oranžová9,4
22
17Program PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru10,50?111000?04,54,1oranžová9,4
23
18
Odklad splátek a prodloužení splatnosti úvěru pro zemědělce
10,5000010,5001043,5červená11,4
24
19Dotace na záchranu kultury100?111000,5?04,54,1oranžová9,4
25
20Odpuštěny povinné platby na zdravotní pojištění1001111101--76,4zelená9,4
26
21
Záruka COVID plus – podpora pro velké podniky EGAP (Záruka za úvěry u komerčních bank kvůli koronaviru)
100?1110,500,5?054,5oranžová9,4
27
29COVID Sport110?0,511100,5??65,4oranžová8,4
28
Podpora vývozců (+ Fast track)
29
COVID Nájemné (pro podniky, 50 % hradí stát)
30
Odpuštění sociálních odvodů (soc.pojištění a politiku zaměstnanosti) za červen až srpen pro firmy do 50 zaměst.
31
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
32
Snížení DPH pro restaurace a hotely, kultura z 15 % na 10 %
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101