ทะเบียนหนังสือรับ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ทะเบียนหนังสือรับ
2
สภ.อาจสามารถ ประจำปี พ.ศ.2561
3
เลขที่รับ
วัน เดือน ปี ที่รับ
ที่หนังสือรับ
ลง วัน เดือน ปี
จากถึงเรื่องการปฏิบัติหมายเหตุ
4
1๓ม.ค.๖๑๐๐๑๙(รอ.๙๑๖/๒๔๓ม.ค.๖๑
ผบกฯผกกฯแม่บ้านภ.๔ประชุมอก
พ.ต.ต.พงษ์พันธ์
5
23ม.ค.2561
0032.353/141313
28ธ.ค.60ทว.ผกก.ฯตรวจสอบประวัิติ
6
33ม.ค.610032.353/1428ธ.ค.60ทว.ผกก.ฯตรวจสอบประวัิัติ
7
43ม.ค.6132.353/1420ธ.ค.60ทว.ผกก.ฯตรวจสอบประวัติ
8
53ม.ค.610032.353/14127ธ.ค.60ทว.ผกก.ฯตรวจสนอบประวัิต
9
63ม.ค.610018.27/292622ธ.ค.60สภ.อุทุมพาพิสัยผกก.ฯแจ้งการรับหมาย
10
73 ม.ค.610032.353/13922ธ.ค.60ทว.ผกก.ฯตรวจสอบพฺิมพ์มือ
11
83ม.ค.610024/762119ธ.ค.60คุมประพฤติผกก.ฯ
12
94ม.ค.610005/737222ธ.ค.60สนง.พัฒนาสังคมผกก.ฯ
13
104ม.ค.61
๐๐๑๙(รอ.๙๑๔/๐๐๖
4ม.ค.61ผบกฯผกกฯแม่บ้านภ.๔ประชุมอก
พ.ต.ต.พงษ์พันธ์
14
114 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/3
3ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
15
124 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/2
3ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
16
134 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/1
3ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
17
144 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/4
3ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
18
154 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/5
3ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
19
164 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/6
3ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
20
174 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/12
4ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
21
184 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/7
4ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
22
194 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/8
4ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
23
204 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/9
4ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
24
214 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/10
4ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
25
224 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/11
4ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
26
235 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/11
5ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
27
245 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/12
5ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
28
255 ม.ค. 61ศธ04122.340/14ม.ค.61
ผอ.รร.เมืองอาจสามารถ
ผกกฯส่งตัวพิมพ์ลายนิ้วมือคดี
29
265 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/13
5ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
30
275 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/14
5ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
31
285 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/15
5ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
32
295 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/16
5ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
33
305 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/17
5ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
34
315 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/18
5ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
35
328 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/18
8ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
36
338ม.ค.610032.353/262ม.ค.61ทว.ผกก.ฯแจ้งผลพิมพ์มือ
37
348ม.ค.61
กคร/ต/06693/2560
29ธ.ค.60บริษัทกลางฯผกก.ฯขอทราบผลคดี
38
358ม.ค.61
กคร/ต/06693/2560
29ธ.ค.60บริษัทกลางฯผกก.ฯขอทราบผลคคดี/
39
368ม.ค.61
กคร/ต/0691/2560
29ธ.ค.60บริษัทกลางฯผกก.ฯ
40
378 ม.ค. 61รอ 0918/214 ม.ค. 60นายอำเภอผกก.ฯ
แจ้งผลการตรวจสอบทะ
เบียนปืน
41
388 ม.ค. 61รอ 0918/204 ม.ค. 60นายอำเภอผกก.ฯ
แจ้งผลการตรวจสอบทะ
เบียนปืน
42
398ม.ค.2561
0032.7(รอ)/11689
29ธ.ค.2560พฐ.จว.ร้อยเอ็ดผกกงฯแจ้้งผลตรวจพิมพ์มือ
43
408ม.ค.2561
0032.7(รอ)/11688
29ธ.ค.2560พฐ.จว.ร้อยเอ็ดผกก.ฯ
44
418 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/18
8ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
45
428 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/39
8ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
46
438 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/40
8ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
47
448 ม.ค. 61
กห 0482.68.31.17/41
8ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
48
459 ม.ค.61ยท.0782/09468 ม.ค.61
ผอ.สถานกังขังกลาง รอ.
ผกก..
ผู้ต้องกักขังต่างด้าวพ้นโทษ
49
469 ม.ค.61
ศธ04122.212/ว.5
8 ม.ค.61ผอ.รร.บ้านร่องคำผกก..ขอสนับสนุนงานวันเด็ก
50
479ม.ค.610032.353/10044ม.ค.61ทว.ผกก.ฯ
51
489 ม.ค.61ยธ 0415/418 ม.ค.61กรมคุ้มครองสิทธ์ิผกก.ฯขอความอนุเคราะห์รายงาน
52
499ม.ค.61
0015(บก.น.4)5(315)/389
29ธ.ค.60สน.วังทองหลางผกก.ฯขอความร่วมมือส่งหมาย
53
5010 ม.ค.61
002.7(รอ)/11656
28ธ.ค.60พฐ.จว.ร้้อยเอ็ดผกก.ฯแจ้งผลตรวจยาเสพติด
54
5110 ม.ค.61
0032.7(รอ)/11666
28ธ.ค.60พฐ.จว.ร้อยเอ็็ดผกก.ฯแจ้้งผลตรวจยาเสพติด
55
5210ม.ค.61อส0042(รอ)/174 ม.ค.61อัะยการฯผกก.ฯ
56
5310ม.ค.61รอ 0918/7310 ม.ค.61อัำเภออาจสามารถผกก.ฯขอตรวจสอบประวัติพิมพ์มือ
57
5411ม.ค.610032.7/684ม.ค.61พฐ.ผกก.ฯแจ้งผลพิมพ์มือ
58
5511 ม.ค.610032.7(รอ)/2309ม.ค.91พฐ.ผกก.ฯแจ้้งผลพิมพ์มือ
59
5611ม.ค.61
0032.7(รอ)/10658
29พ.ย.60พฐ.ผกก.ฯแจ้งรายงานการตรวจพิสูจน์
60
5711ม.ค.61
0019(รอ).9(18)/33
4ม.ค.61สภ.เมืองสรวงผกก.ฯ
ส่งหมายเรียกผู้ต้องหา
61
5811ม.ค.61
อส 0042(รอ)/111
9 ม.ค.61อัยการฯผกก.ฯ
แจ้งคำสั่งวยุติการดำเนินคดี
62
5911ม.ค.61
อส0042(รอ)/138
9ม.ค.61อัยการฯผกก.ฯ
63
6011ม.ค.61รอ0918/7910 ม.ค.61อำเภออาจสามารถผกก.ฯตรวจสอบการใช้ปืน
64
6112ม.ค.61ศธ04082/769 ม.ค.61
พื้นท่ีการศึกษาเขต1บุรีรัม์
ผกก.ฯ
65
6212 ม.ค.61
0019(รอ).93/198
10 ม.ค.61ภ.จว.ร้อยเอ็ดผกก.ฯ
66
6312 ม.ค.61
กห 0482.68.31.17/42
8ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
67
6412 ม.ค.61
กห 0482.68.31.17/47
8ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
68
6512 ม.ค.61
กห 0482.68.31.17/48
8ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
69
6612 ม.ค.61
กห 0482.68.31.17/49
8ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
70
6715ม.ค.61
อส0042(ริอ)/198
11ม.ค.61อัยการฯผกก.ฯส่่งตัวผู้ต้องหามาฟ้องกรวิทญื
71
6815ม.ค.61
อส0042(รอ)/212
11ม.ค.61อัยการฯผกก.ฯ
แจ้งคำสั่งยุติการดำเนินคดี
72
6915ม.ค.61
อส0042(รอ)/178
11ม.ค.61อัยการฯผกก.ฯเตือนให้ส่งผลการสอบสวนณรงค์
73
7015ม.ค.61
0019(รอ).๙๑๓/๐๓๕
15ม.ค.61ผบกฯผกกฯเลื่อนประชุม ภ.๔
พ.ต.ต.พงษ์พันธ์
74
7115ม.ค.61
0019(รอ).๙๑๑/๓๐
12ม.ค.61ผบกฯผกกฯประชุมบริหาร ภ.๔อก
พ.ต.ต.พงษ์พันธ์
75
7215ม.ค.61๐๐๓๔.๔๔/๑๔11ม.ค.61ศูนย์ฝึก บก.ฝรก.ผกกฯส่งตัวตร.กลับอก
พ.ต.ต.พงษ์พันธ์
76
7315ม.ค.61
ที่่ สธ ๐๙๒๐.๑๐/ว๑๒๐๕
๒๐ ธ.ค.๖๐ศููนย์อนามัย อุบลฯผกกฯเชิญตรวจสุขภาพประจำปีอก
พ.ต.ต.พงษ์พันธ์
77
7415ม.ค.61
ที่ รอ ๐๙๑๘/ว ๔๑
12ม.ค.61อำเภออาจสามารถผกกฯแจ้งงบยาเสพติดอก
พ.ต.ต.พงษ์พันธ์
78
7515ม.ค.61
0019(รอ).๙๑๓/๐๓๕
10ม.ค.61ผบกฯผกกฯ
กำชับรับร้องทุกคดีฉ้อโกงฯ
อก
พ.ต.ต.พงษ์พันธ์
79
7615ม.ค.61
กห 0482.68.31.17/50
15ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
80
7715ม.ค.61
กห 0482.68.31.17/51
15ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
81
7815ม.ค.61
กห 0482.68.31.17/52
15ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
82
7915ม.ค.61
กห 0482.68.31.17/53
15ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
83
8015ม.ค.61
กห 0482.68.31.17/54
15ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
84
8115ม.ค.61
๐๐๑๙(รอ.๙๑๔/๐๐๖
15ม.ค.61ผบกฯผกกฯอบรมมุกดาหารอก
พ.ต.ต.พงษ์พันธ์
85
8216ม.ค.61
กห 0482.68.31.17/54
16ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
86
8316ม.ค.61
๐๐๑๙(รอ.๙๑๔/๐๐๖
16ม.ค.61สภ.เขวาวผกกฯส่งตัวตร.มากักขังอก
พ.ต.ต.พงษ์พันธ์
87
8416ม.ค.61
0015(บก.น.5)/6ศปก 28
8ม.ค.61สน.ทุ่งมหาเมฆผกก.ฯ
ขอความร่วมมือส่งหมายเรียก
88
8516ม.ค.610032.353/395010ม.ค.61ทว.ผกก.ฯแจ้งผลพิมพ์มือ
89
8616ม.ค.6116ม.ค.61พฐ.จว.ร้อยเอ็ดผกก.ฯแจ้งผลพิิมพ์มือ
90
8716ม.ค.61
ที่ รอ ๐๙๓๒/ว๕๒
16ม.ค.61อำเภออาจสามารถผกกฯเชิญร่วมแข่งขันกีฬาอก
พ.ต.ต.พงษ์พันธ์
91
8816ม.ค.61
กห 0482.68.31.17/57
15ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
92
8916ม.ค.61
กห 0482.68.31.17/56
15ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
93
9016ม.ค.61
กห 0482.68.31.17/59
15ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
94
9116ม.ค.61
กห 0482.68.31.17/60
15ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
95
9216ม.ค.61
กห 0482.68.31.17/61
15ม.ค.61สัสดีอำเภอผกกฯส่งตัวตาม พ.ร.บ.ทหารคดี
96
9316ม.ค.61รอ0918/214 ม.ค.61อำเภอฯผกก.ฯ
97
9416ม.ค.610032.353/540212ม.ค.61ทว.ผกก.ฯ
98
9517ม.ค.61๐๐๑๙(รอ.๙๑๗/๕๗16ม.ค.61ผบกฯผกกฯภ.๔ รับ่ทราบดำเนินวินัยฯอก
พ.ต.ต.พงษ์พันธ์
99
9618ม.ค.610918/11416ม.ค.61อำเภอฯผกก.ฯ
สอบข้อเท้จจริง อปพร.เสียชีวิต
100
9718ม.ค.610918/12716ม.ค.61อำเภอฯผกก.ฯ
ข้อมูลผู้ต้องกักขังพ้นโทษ
Loading...
Main menu