Mgi_PZ_R_18-19_3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFG
1
ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО
2
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС Магистър | форма на обучение: РЕДОВНА
3
учебна година: 2018-2019 | семестър: ЛЕТЕН+ЗИМЕН | сесия: ПОПРАВИТЕЛНА (август-септември 2019)
4
за контакт: Левена Езекиева (l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg)
5
ГРАФИК на ИЗПИТИ
6
(публикуван: 15.07.2019 | последна актуализация: 19.08.2019 | моля, проверявайте за промени)
7
8
I курс бакалаври, завършили хуманитарни специалности
9
ДисциплинаПреподавателСграда/ Зала №ДатаНачалоКрайФорма на изпитване (писмен, устен, курсова работа)
10
Въведение в психологията на здравето проф. Соня Карабельова21 /Ректорат30.08.1913:3015:00защита на курсова работа
11
Клинична психологиядоц. Поли Петкова61 /Ректорат28.08.1911:0012:00защита на курсова работа
12
Психологи на индивидуалните различияпроф. Ирина Зиновиева 21 /Ректорат05.09.1911:0013:00писмен и устен
13
Психология на развитието в ДЮВпроф. Иван Димитров211 /бл.419.08.1914:0016:00писмен
14
Базисни статистически методи в психологията гл.ас. Елиза Ивнова412 к. /бл.430.08.1910:0012:00практически + устен
15
Психология на развитието на възрастните гл.ас. Д. Христова21 /Ректорат29.08.1913:3015:30Тест
16
Когнитивна психология доц. Е. Христова21 /Ректорат26.08.1910:0013:00Тест
17
Социална психология проф. Д. Градев313 к. / бл.405.09.1913:0015:00Курсови работи
18
Психология на личността доц. Д. Петров21 /Ректорат02.09.199:0011:00Курсова работа
19
Експериментален дизайн и изследователски методи в психологията проф. Е. Алексиева21 /Ректорат02.09.1916:0019:00Писмен изпит
20
21
II курс бакалаври, завършили хуманитарни специалности + I курс бакалаври по психология
22
ДисциплинаПреподавателСграда/ Зала №ДатаНачалоКрайФорма на изпитване (писмен, устен, курсова работа)
23
Психология на здравето – културни аспектипроф. Соня Карабельова21 /Ректорат30.08.1913:3015:00защита на курсова работа
24
Здравни политикидоц. Таня Томова115 к. /бл.402.09.1913:0015:00защита на курсова работа
25
Клинична психология на здраветопроф. Ваня Матанова55 к. /Ректорат02.09.1911:0013:00защита на курсова работа
26
Сън и здраведоц. Евдокия Христова21 /Ректорат26.08.1910:0013:00тест
27
Статистически методи в психология на здраветодоц. Калоян Хараламриев530 /бл.404.09.1910:0013:00защита на курсова работа
28
Позитивна психология и здравегл.ас. Даниел Петров21 /Ректорат02.09.1909:0011:00защита на курсова работа
29
Палиативни грижи и хронична болест гл.ас. Камелия Ханчева209 к. /бл.404.09.1913:0016:00защита на курсова работа
30
Житейски кризи. Групово консултативна работа - СИПгл.ас. Камелия Ханчева209 к. /бл.404.09.1913:0016:00защита на курсова работа
31
Философия на храненето СИПпроф. Пожарлиев54 к. /Ректорат19.08.1909:0011:00защита на курсова работа
32
Подготовка и управление на европейски проекти - СИПпроф. Мария Стойчева121А /Ректорат03.09.1911:0012:00защита на курсова работа
33
Стигма и предразсъдъчни отношения.проф. Д. Градев313 к. / бл.405.09.1913:0015:00Курсови работи
34
Етика и здравна политикапроф. С. Минева200 /бл.430.08.1914:0016:00Писмен изпит
35
Качествени изследователски методи в психология на здравето“ доц. И. Тодорова21 /Ректорат22.08.1916:0019:00Презентация
36
Здравословният начин на живот – новата религияпроф. С. Карабельова21 /Ректорат30.08.1913:0815:00Курсова работа
37
Културни модели на екзистенциалните преживявания проф. Л. Георгиев55 к. /Ректорат04.09.1911:0012:00Курсова работа
38
Управление на поведението в личния и професионалния живот проф. И. Зиновиева21 /Ректорат05.09.1911:0013:00Курсова работа
39
Консултативни умения СИПдоц. П. Петкова 61 /Ректорат28.08.1911:0012:00Курсова работа
40
Удоволствието норма и патология СИПпроф. Х. Паницидис53 к./Ректорат20.08.1911:0012:00Курсова работа
41
Социални политики СИПдоц. Т. Томова115 к. /бл.402.09.1913:0015:00КИ
42
Психосоциално развитие и здраве в средна зряла възраст СИПгл.ас. Д. Христова21 /Ректорат29.08.1913:3015:30Курсова работа
43
44
III курс бакалаври, завършили хуманитарни специалности + II курс бакалаври по Психология
45
ДисциплинаПреподавателСграда/ Зала №ДатаНачалоКрайФорма на изпитване (писмен, устен, курсова работа)
46
Парасуицидно и суицидно поведениепроф. Иван Димитров211 /бл.419.08.1914:0016:00писмен
47
Психология на емоционалните регулациигл.ас. Людмил Денев61 /Ректорат05.09.1909:0016:00комбиниран
48
Психология на здравето в КЗВпроф. Радка Масалджиеваon-line29.08.1909:0011:00писмен
49
Тормоз и виктимизация от връстниципроф. Пламен Калчев21 /Ректорат03.09.1910:0012:00тест
50
Човешкото тяло: социокултурни контекстипроф. Хараламби Паницидис53 к. /Ректорат20.08.1911:0012:00писмен
51
Ранно детско развитие – норма и патология СИПгл.ас. Весела Кръстева-Симеонова83Б /Ректорат05.09.1916:0017:00писмен
Loading...