6/9 การเข้าชั้นเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYAAABAC
1
ค้นคว้า
ป้อนค่า ม สำหรับ เข้าเรียน, ส สำหรับ เข้าเรียนสาย, ล สำหรับ ขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอน, และ ข สำหรับ ขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน. ใช้แท็บ "คีย์การเข้าชั้นเรียน" เพื่อปรับแต่งตามต้องการ
2
สัปดาห์ที่ (เรียนวันพุทธ-ศุกร์)
1234567891011121314151617181920
3
ชื่อชั้นเรียน ม.6/915/517/522/524/56/97/98/911/912/913/914/915/918/919/920/921/922/925/926/927/928/929/9เข้าเรียนสายขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอนขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน
4
ครูผู้สอน พรรณภา โพธิ์หลำพ.ศ.พ.ศ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.
5
130153นายกฤตภาส เพียรใจ000
6
230163นายธนภูมิ ปักษาพันธุ์000
7
330169นายภาคย์ บุญอนันต์010
8
430206นายชญานน รอดเรือง000
9
530348นายณัฐกฤต วรรณกนก000
10
630362นายเมธี อินทร์ขำ000
11
732449นายธณวรรษ โชติพรหม000
12
832450นายธนพนธ์ พูลทรัพย์000
13
932451นายเป็นไทย เล็กรัตน์000
14
1032452นายสรรเพชญ สอนทอง000
15
1130143นางสาววรัญญา เผ่าเมือง000
16
1230181นางสาวชมพูนุช อ่อนสะระ000
17
1330336
นางสาวสิราวรรณ ทิมโพธิทอง
000
18
1430379นางสาวพรศิริ มาสริ000
19
1532453นางสาวกัญญาณัฐ พระแพง000
20
1632454นางสาวธันวา รัตนโภคา000
21
1732455
นางสาวนาฏศิลป์ จันทร์กระจ่าง
000
22
1832456
นางสาวภูริษา ศรีสุคนธ์ตรัง
000
23
1932457
นางสาวศุภนิดา ทิพย์สุมณฑา
000
24
2032474นางสาวกุลธิดา รุ่งแจ้ง000
25
2132486นายธงชัย ศรีทองอินทร์000
26
2232491
นางสาวจิรภิญญา ทิมบึงพร้าว
000
27
000
28
000
29
000
30
000
31
000
32
000
33
000
34
000
35
000
36
000
37
000
38
000
39
000
40
000
41
000
42
000
43
000
44
000
Loading...