แบบฟอร์ม Online แจ้งซ่อม/ตรวจเช็ค/แก้ไข (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Timestamp
ระบุกลุ่มสังกัด ของผู้แจ้ง ...
ระบุสิ่งที่ต้องการจะให้ ตรวจเช็ค ซ่อมแซม แก้ไข
ถ้าข้อ 2 ท่านระบุเป็น อื่น ๆ กรุณาตอบข้อนี้ด้วย ครับ
กรุณา เขียนอาการ หรือปัญหาที่ เจอครับ
ระบุห้องที่ตั้งของ อุปกรณ์ที่ต้องการให้ ตรวจเช็ค ซ่อมแซม แก้ไข
ระบุชื่อ ผู้ที่ต้องการให้ไปทำการตรวจเช็ค ซ่อมแซม แก้ไข
เบอร์โทร ถ้าต้องการให้ติดต่อกลับ
2
11/26/2015 22:14:36การงานอาชีพและเทคโนโลยีอื่น ๆหลอดไฟเปิดไม่ติด523ชลิต แย้มงามเหลือ896216212
3
12/7/2015 23:49:35สุขศึกษาพลศึกษาComputer ตั้งโต๊ะ
เครื่องเปิด ใสรหัสผ่านแล้วค้างไม่เข้า window
118 (ห้องพละ)ครูสำเริง
4
12/11/2015 1:06:12สุขศึกษาพลศึกษาComputer ตั้งโต๊ะ
ไม่มีโปรแกรม ที่ใช้ทำงาน
118 (ห้องพละ)ครูสำเริง
5
12/11/2015 1:09:15การงานอาชีพและเทคโนโลยีProjector
ฉายภาพเป็นสีชมพู สีเพี้ยน
633ครูจำนงค์
6
12/11/2015 1:10:03การงานอาชีพและเทคโนโลยีComputer ตั้งโต๊ะใช้ internet ไม่ได้633ครูจำนงค์
7
12/11/2015 1:11:31บริหารวิชาการComputer ตั้งโต๊ะใช้ internet ไม่ได้634 (tablet)ครูรัชนี
8
12/12/2015 0:37:36สุขศึกษาพลศึกษาComputer ตั้งโต๊ะเปิดไม่ติด118 (ห้องพละ)ครูคนึงนิจ
9
12/12/2015 0:39:24การงานอาชีพและเทคโนโลยีอื่น ๆแอร์ไม่ทำงาน518 (ห้องคอมใหม่)ครูทนงศักดิ์
10
12/17/2015 16:55:21วิทยาศาสตร์Computer ตั้งโต๊ะขอคอมพิวเตอร์ 2 ชุด
ห้องสีเขียว (228) green
อ.สายรุ้ง
11
12/21/2015 8:28:54แนะแนวComputer ตั้งโต๊ะ
มีใครมาใส password เครื่องไว้
512อ.พรรนิภา
12
1/11/2016 5:34:43บริหารทั่วไปอื่น ๆNoteBook
ทำงานช้า มีไวรัสเสียบ Flash Drive แล้วข้อมูลหาย
ธค.800/54 ที่โสตใช้งาน
ชลิต
13
1/12/2016 10:01:27บริหารทั่วไปอื่น ๆnotebookทำงานช้า ติดไวรัสธ.ค.009/55 ของโสตชลิต
14
1/12/2016 10:08:19นักเรียนProjector
ภาพไม่ออกจอโปรเจคเตอร์
517อ.เพ็ญศรี
15
2/18/2016 10:53:41วิทยาศาสตร์Computer ตั้งโต๊ะ
เปิดเครื่องขึ้นให้ Repair
ห้อง 748ครูพงษ์ทิพย์
16
2/18/2016 10:55:40สุขศึกษาพลศึกษาComputer ตั้งโต๊ะ
เปิดเครื่อง MSI จอขึ้น No signal
ห้องกิจกรรมพัฒนาฯครูมนัส
17
2/18/2016 10:56:51บริหารบุคคลและงบประมาณComputer ตั้งโต๊ะ
เครื่องช้า อยากให้ลง Window ใหม่
ห้องพัสดุครูนัทนันท์
18
2/18/2016 10:57:49บริหารทั่วไปComputer ตั้งโต๊ะ
เครื่องเปิดไม่ได้ HDD เสีย
ห้องบริหารทั่วไปครูเมย์ บริหารทั่วไป
19
2/18/2016 11:04:53นักเรียนอื่น ๆแอร์น้ำหยด
ห้อง 513 เครื่องที่ 3 นับจากหน้า
นักเรียน
20
2/26/2016 12:28:54การงานอาชีพและเทคโนโลยีอื่น ๆ
แอร์ ห้อง513 ตัวที่ 3-4
ไม่มีลม เย็น และน้ำหยด
ห้อง 513 ชลิต
21
5/18/2016 1:20:49การงานอาชีพและเทคโนโลยีอื่น ๆแอร์
เครื่อง 2 3 เปิดแล้วตัด เครื่อง 4 ไม่มีลม
ห้องคอม 513ชลิต
22
5/18/2016 1:26:37ห้องสมุดProjectorไม่แสดงภาพ
ห้องประชุม (ห้องสมุด)
นุชนาท
23
5/19/2016 14:28:01ภาษาต่างประเทศComputer ตั้งโต๊ะเสียห้อง 121อ.สุรีย์พันธ์
24
5/19/2016 14:28:46ประชาสัมพันธ์Internetใช้ไม่ได้
ห้องประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน
อ.คนึงนิจ
25
5/24/2016 12:13:57วิทยาศาสตร์Computer ตั้งโต๊ะเครื่องรวน
ห้อง 728 (อ.พงษทิืพย์)
รองปิ่นฉัตร
26
5/24/2016 12:15:33วิทยาศาสตร์Projectorไม่สามารถฉายภาพได้721อ.ธิดา
(ครู นฤนาทดูให้เรียบร้อยแล้ว)
27
5/24/2016 12:17:57วิทยาศาสตร์Projectorใช้งานไม่ได้624 (ม.1/15)ครูนาตยา
28
5/30/2016 10:06:59ห้องสมุดComputer ตั้งโต๊ะ
ทำงานช้าทำงานบ้านเข้าเวบรวน
ห้องสมุดอ. กอบแก้ว
29
5/30/2016 10:09:56นักเรียนComputer ตั้งโต๊ะให้ตรวจเช็คเครื่องห้อง 628 1/15ครูณัฐนันท์
30
5/31/2016 11:36:38บริหารวิชาการPrinter
ตรวจเช็คเครื่อง printer
ห้องวิชาการ (ใกล้เครื่องตรวจข้อสอบ)
ครูน้ำฝน
31
5/31/2016 11:37:28ห้องสมุดPrinterพิมพ์ไม่ได้ห้องสมุดครูกอบแก้ว
32
5/31/2016 14:15:09บริหารบุคคลและงบประมาณComputer ตั้งโต๊ะ
ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์
ห้องพัสดุครูเอ้ (พัสดุ)
33
6/6/2016 10:27:05ห้องสมุดComputer ตั้งโต๊ะ
สั่งออกเครื่องพิมพ์ไม่ได้
ห้องสมุดอ.กอบแก้ว
34
6/9/2016 8:21:18ภาษาต่างประเทศComputer ตั้งโต๊ะขอคอมฯ 3 ชุดห้องพักครู=2,128=1อ.จุฑาภรณ์
35
6/9/2016 8:22:29บริหารทั่วไปComputer Note Bookลงโปรแกรมใหม่ห้องอาคาร 4รองภวัต
36
6/10/2016 6:13:09วิทยาศาสตร์Computer ตั้งโต๊ะเปิดไม่ติด
ยกเครื่องมาให้ห้อง 513
ครูนาตยา
37
6/10/2016 6:16:49แนะแนวComputer ตั้งโต๊ะตรวจเช็คคอมฯห้อง 528ครูออย
38
6/10/2016 6:18:45การงานอาชีพและเทคโนโลยีอื่น ๆจอคอมฯจอเสียห้อง 528 ครูอรศรีเปลี่ยนจแให้แล้ว
39
6/11/2016 6:16:07บริหารทั่วไปPrinter
พิมพ์ไม่ได้ ไฟกระพริบสลับไปมา
ห้องรองภวัตครูยุพา (เมย์)
40
6/11/2016 21:09:06วิทยาศาสตร์อื่น ๆเพิ่มข้บมูลบนเว็บ
ใส่รูปเพิม สร้างfanpage รายชื่อขึ้นเว็บ
ห้องเรียนพิเศษครูสายรุ้ง
41
6/13/2016 10:06:18บริหารบุคคลและงบประมาณComputer ตั้งโต๊ะเช็คเครื่อง อยู่ที่ห้องอาคาร 4รองชนัญชิดา
42
6/14/2016 9:50:53ศิลปะComputer ตั้งโต๊ะเปิดไม่ติด
ห้องศิลปะตึก 6 ชั้นบน
ครูผึ้ง
43
6/20/2016 9:59:52ภาษาต่างประเทศProjectorตรวจสอบ projecter121 อบรมภูกันจีนครูเฉลิมศักดิ์
44
6/24/2016 20:13:10การงานอาชีพและเทคโนโลยีอื่น ๆแอร์ 513 ตัุวที่ 2
เปิดไปซักพักแล้ว คัตเอ้าดีดลง
ห้องคอมฯ 513ชลิต
45
7/4/2016 15:30:35วิทยาศาสตร์Computer ตั้งโต๊ะ
เครื่องช้า อยากให้ลงใหม่
พักครูอาคาร7ชั้น3ครูสมบุญ
46
7/4/2016 15:32:58วิทยาศาสตร์Projector
ย้ายเครื่องฉายจาก734 ไป733
ห้อง734อ.สายรุ้ง
47
7/4/2016 15:34:38คณิตศาสตร์Computer ตั้งโต๊ะตรวจเช็คคอมฯห้องหมวดคณิตครูคมสันต์
48
7/21/2016 10:43:20สุขศึกษาพลศึกษาComputer ตั้งโต๊ะเครื่องดับเองห้อง 118 เครื่อง กยศครูคนึงนิจ
49
7/21/2016 10:44:12แนะแนวComputer ตั้งโต๊ะเปิดไม่ติดห้อง 111 (แนะแนว)ครูฟ้า
50
7/21/2016 10:44:55สุขศึกษาพลศึกษาComputer ตั้งโต๊ะเครื่องติด passwordห้อง 118ครูสำเริง
51
7/22/2016 12:21:49ศิลปะComputer ตั้งโต๊ะเข้า net ไม่ได้
ห้อง 211 (บอกนานแล้ว)
ครูจรรยา แก้ปัญหาแล้วครับ
52
8/3/2016 8:37:26ห้องสมุดPrinterสั่งพิมพ์ไม่ได้ห้องสมุดนุช
53
8/3/2016 8:39:42สุขศึกษาพลศึกษาComputer ตั้งโต๊ะติด passwordห้อง 118ครูสำเริง
54
8/3/2016 10:41:52นักเรียนProjectorใช้งานไม่ได้ห้องพิเศษ 423ครูน้ำฝน
55
8/3/2016 10:44:35
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Computer ตั้งโต๊ะคอมมีปัญหา ห้อง 318ครูโสภน
56
8/8/2016 9:07:25บริหารกิจการนักเรียนPrinterพิมพ์ออกไม่ได้ห้องปกครองรองฉัตรชัย
57
8/8/2016 9:10:53การงานอาชีพและเทคโนโลยีComputer ตั้งโต๊ะเครื่องเปิดไม่ติด
เครื่องธนาคารโรงเรียน
ครูมานพ
58
8/10/2016 15:36:29
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Computer ตั้งโต๊ะwindow เสียห้องพักครู 318ครูเพลินจิต
59
8/15/2016 14:28:23การงานอาชีพและเทคโนโลยีComputer ตั้งโต๊ะเปิดไม่ติดห้อง 522ครูมานพ
60
8/15/2016 14:33:55วิทยาศาสตร์Printerไม่มีDriverพักครู ชั้น 3ครูนาตยา
61
8/17/2016 10:21:19วิทยาศาสตร์อื่น ๆเสาอากาศ wifi หาย
เสาอากาศ wifi หน้าห้อง 737 หาย
หน้าห้อง 737 (หาใส่แทนให้แล้ว)
ครูวิทย์
62
8/17/2016 10:23:58วิทยาศาสตร์Computer ตั้งโต๊ะเข้า windowo ไม่ได้ห้องพักครูชั้น 3ครูนาตยา
63
8/19/2016 16:15:26สุขศึกษาพลศึกษาComputer ตั้งโต๊ะ
ไอค่อนหน้าจอเปลี่ยทั้งหมด เป็น ppt
ห้อง 117ครูคนึงนิจ
64
8/22/2016 11:47:57
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Computer ตั้งโต๊ะ
ตรวจเช็คเครื่องให้ด้วย
ห้อง Asaen 931ครูโสภณ
65
9/2/2016 9:46:42สุขศึกษาพลศึกษาComputer ตั้งโต๊ะให้ลงโปรแกรมใหม่ห้อง 118ครูสำเริง
66
9/2/2016 9:49:40บริหารทั่วไปComputer ตั้งโต๊ะเครื่องช้า ห้องธุรการ ครูพัชรี
ดูแล้ว Harddisk ไม่ค่อยจะดีเท่าไรอาจจะเสียได้ในอนาคต
67
9/6/2016 13:11:12วิทยาศาสตร์Computer ตั้งโต๊ะwindow เสียห้อง 732ครูปู
68
9/7/2016 12:55:59สุขศึกษาพลศึกษาComputer ตั้งโต๊ะมีปัญหา 2 เครื่องห้อง 118 (ใน)ครูคนึงนิจ
69
9/7/2016 12:57:29สุขศึกษาพลศึกษาComputer ตั้งโต๊ะไวรัสเยอะ ซ่อนไฟล์ห้อง 118 (ใน)ครูสมโภชน์
70
9/12/2016 17:56:03วิทยาศาสตร์Computer ตั้งโต๊ะภาพไม่ออก projectorห้อง 746ครูอมรรัตน์
71
9/12/2016 22:17:31นักเรียนอื่น ๆไฟหลอดไฟขาด423ธนัญญา บุญวัฒนโสภณ
72
9/27/2016 15:55:29บริหารทั่วไปComputer ตั้งโต๊ะ
ติดตั้ง printer เครื่องใหม่
บริหารทั่วไปครูพัชรี
73
9/27/2016 15:56:12ภาษาไทยComputer ตั้งโต๊ะเข้า facebook ไม่ได้หมวดภาษาไทยอาคาร 9ครูปรียา
74
9/27/2016 15:56:50คณิตศาสตร์Computer ตั้งโต๊ะเปิดไม่ติดหมวดคณิตอาคาร 9ครูเนาวรัตน์
75
9/27/2016 15:57:40ภาษาต่างประเทศPrinterprint ไม่ได้หมวดภาษาอังกฤษครูจุฑาภรณ์
76
9/27/2016 15:58:20ห้องสมุดComputer ตั้งโต๊ะสัง print ไม่ได้ห้องสมุดครูกอบแก้ว
77
9/27/2016 15:59:05ห้องสมุดComputer Note Bookต่อ wifi ไม่ได้ห้องประชุม ห้องสมุดครูกอบแก้ว
78
11/1/2016 11:18:05ภาษาต่างประเทศComputer ตั้งโต๊ะ
เครื่องไม่สามารถใช้เน็ต ได้
121ครูสุรีย์พันธ์ุ
แนะให้ทำบันทึก แจ้งเทคโนฯ เพราะดึงใช้สายLan
79
11/1/2016 11:19:19ภาษาต่างประเทศProjectorไม่มี projectorห้อง 122ครูนัทนันท์
ยกไปให้แล้ว แต่เครื่องก็เสียเลยต้องยกคืนพัสดุ
80
11/1/2016 11:20:20วิทยาศาสตร์Computer ตั้งโต๊ะ
เครื่องเก่าเสีย (เอาเครื่อใหม่ไปเปลี่ยนให้)
ห้อง 721ครูธิดา
81
11/1/2016 11:23:27ภาษาไทยComputer ตั้งโต๊ะไวรัสเยอะมาก
อยากให้ไป Clear ไวรัสที่ห้องพักครูภาษาไทย
ครูสุมาลี
82
11/4/2016 9:13:51วิทยาศาสตร์Projectorเปิดไม่ติดห้อง 748 ครูอุษณีย์
คาดว่า ตัวโปรเจคเตอร์เสีย
83
11/4/2016 9:14:34ประชาสัมพันธ์Computer ตั้งโต๊ะไวรัสเยอะมากห้อง ประชาสัมพันธ์ครูนิรมล
84
11/9/2016 10:09:25บริหารวิชาการPrinter
สัง print แล้วเครื่องค้าง
ห้องวิชาการ ครูพัชนี
ครูพัชนี
ลง window ใหม่ให้แล้ว
85
11/9/2016 10:12:09ประชาสัมพันธ์Computer ตั้งโต๊ะไวรัสเยอะมาก
ห้องประชาสัมพันธ์ด้านใน
ครูนิรมล
86
11/9/2016 10:12:39
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Projectorไม่ติดห้อง 311ครูโสภณ
87
11/9/2016 10:13:39
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Projectorไม่ติดห้อง 316ครูโสภณ
88
11/30/2016 5:28:36ภาษาต่างประเทศComputer ตั้งโต๊ะไม่เข้า windowห้อง 627ครูนัทนันท์
ลง window ใหม่ให้แล้ว
89
11/30/2016 5:29:17ภาษาต่างประเทศComputer ตั้งโต๊ะไม่เข้า windowห้อง 628ครูนัทนันท์
ลง window ใหม่ให้แล้ว
90
11/30/2016 5:30:15ภาษาต่างประเทศProjectorPrinter เสียห้องพักครูญี่ปุ่นครูรัชนี
รอเปลี่ยนเครื่องใหม่
91
11/30/2016 5:35:59ห้องสมุดComputer ตั้งโต๊ะควบคุมไม่ได้
เครื่องบริการ internet
นุชนาท
92
11/30/2016 5:38:05ภาษาต่างประเทศProjectorใช้งานไม่ได้ห้อง 627ครูนัทนันท์
เช็คแล้ว Outlet VGA พัง
93
12/23/2016 12:32:23บริหารทั่วไปComputer ตั้งโต๊ะเครื่องช้าห้องบริหารทั่วไป ครูยุพา
เครื่อง อ.สามารถ (ลงโปรฯใหม่)
94
12/23/2016 12:33:30บริหารทั่วไปComputer ตั้งโต๊ะเปิดไม่ติด
บริหารทั่วไป (ครูพัชรี)
ครูยุพา
เครื่องพัง ต้องเปลี่ยน เครื่อง
95
1/9/2017 11:16:05ห้องสมุดComputer ตั้งโต๊ะ
วันที่ไม่เปลี่ยน 4 เครื่อง
ห้องสมุดนุช
แก้ไข เปลี่ยนถ่านแล้ว
96
1/9/2017 11:17:03บริหารวิชาการComputer ตั้งโต๊ะ
ไม่เข้า window ให้ repair
ห้องวิชาการ ครูพัชนี
ครูพัชนี
97
1/9/2017 11:18:08บริหารวิชาการComputer Note Bookเครื่องช้าห้องวิชาการ ครูจักรครูอุดมทรัพย์
ลง window ใหม่ให้แล้ว
98
1/9/2017 11:20:55ภาษาต่างประเทศอื่น ๆเครื่องฉายภาพ Vitureได้ของใหม่628ครูนัทนันท์ติดตั้งให้แล้ว
99
1/17/2017 14:32:51วิทยาศาสตร์Projectorไม่มีภาพขึ้นจอห้อง 638ครูน้ำฝน
(คงต้องเปลี่ยน projector)
100
1/17/2017 14:34:43วิทยาศาสตร์Computer ตั้งโต๊ะภาพไม่ขึ้นจอห้องพักครู ครูน้ำฝนครูน้ำฝน
เช็คให้แล้ว ..เรียบร้อย
Loading...
 
 
 
Form Responses 1
 
 
Main menu