2562-ตารางสอน-ตารางเรียน-2-2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ตารางเรียน:::: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ::::ภาคเรียนที่2 / 2562
2
ชั่วโมง1234พักเที่ยง5678
3
วัน08.30 - 09.2009.20-10.1010.10-11.0011.00-11.5013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
4
จันทร์ส21102อ20202ศ21102แนะแนวว20211ค21102
5
ครูจิรวรรณครูดวงสมรครูจักรพงค์ครูอริศศาครูอละสา com3ครูปิยะพงษ์
6
อังคารจ20202ศ21102ท21102พ21102ง21102อ21102*พัฒนา
7
ครูWangครูจักรพงค์ครูฐิติพรครูศักดิ์ชัยครูไพวรรณ์ครูบังอรคุณธรรม
8
พุธอ21102ค21102ท21102ส21102ว21102ส21104ลูกเลือ
9
ครูบังอรครูปิยะพงษ์ครูฐิติพรครูจิรวรรณครูมุกดาครูนุชนภาเนตรนารี
10
พฤหัสบดีเพิ่มเติมท21102ค21102อ20202พ21102ส21102ชุมนุม
11
ครูฐิติพรครูปิยะพงษ์ครูดวงสมรครูศักดิ์ชัยครูจิรวรรณ
12
ศุกร์ว21102อ21102IS1ลดเวลาเรียนฯลดเวลาเรียนฯลดเวลาเรียนฯลดเวลาเรียนฯ
13
ครูมุกดาครูบังอร
14
ตารางเรียน:::: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ::::ภาคเรียนที่2 / 2562
15
ชั่วโมง1234พักเที่ยง5678
16
วัน08.30 - 09.2009.20-10.1010.10-11.0011.00-11.5013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
17
จันทร์อ20202ส21102พ21102แนะแนวค21102ว21102
18
ครูดวงสมรครูจิรวรรณครูศักดิ์ชัยครูอริศศาครูปิยะพงษ์ครูมุกดา
19
อังคารศ21102ท21102ว20211จ20202อ21102*พ21102พัฒนา
20
ครูจักรพงค์ครูฐิติพรครูอละสา com3ครูWangครูบังอรครูศักดิ์ชัยคุณธรรม
21
พุธค21102อ21102ส21102ท21102ส21104อ20202ศ21102ลูกเลือ
22
ครูปิยะพงษ์ครูบังอรครูจิรวรรณครูฐิติพรครูนุชนภาครูดวงสมรครูจักรพงค์เนตรนารี
23
พฤหัสบดีเพิ่มเติมค21102อ21102ท21102ง21102ชุมนุม
24
ครูปิยะพงษ์ครูบังอรครูฐิติพรครูไพวรรณ์
25
ศุกร์ส21102ว21102IS1ลดเวลาเรียนฯลดเวลาเรียนฯลดเวลาเรียนฯลดเวลาเรียนฯ
26
ครูจิรวรรณครูมุกดา
27
ตารางเรียน:::: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ::::ภาคเรียนที่2 / 2562
28
ชั่วโมง1234พักเที่ยง5678
29
วัน08.30 - 09.2009.20-10.1010.10-11.0011.00-11.5013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
30
จันทร์ง21102ส21102แนะแนวอ20202ค21102AP1
31
ครูไพวรรณ์ครูจิรวรรณครูอริศศาครูดวงสมรครูปิยะพงษ์ครูประพิศ,ครูปฐมาภรณ์,ครูจามจุรี,ครูสรวิชญ์
32
อังคารท21102พ21102ว 21102อ21102*เครื่องมือ1พัฒนา
33
ครูฐิติพรครูศักดิ์ชัยครูมุกดาครูบังอรครูพงษ์ศักดิ์/มุกดาคุณธรรม
34
พุธส21102ศ21102อ21102ค21102ว20211ท21102ลูกเลือ
35
ครูจิรวรรณครูจักรพงค์ครูบังอรครูปิยะพงษ์ครูอละสา com3ครูฐิติพรเนตรนารี
36
พฤหัสบดีเพิ่มเติมส21102อ20202ส21104ศ21102พ21102ชุมนุม
37
ครูจิรวรรณครูดวงสมรครูนุชนภาครูจักรพงค์ครูศักดิ์ชัย
38
ศุกร์ท21102IS1ว21102อ21102จ20202ค21102ลดเวลาเรียนฯ
39
ครูฐิติพรครูกัญญารัตน์,ครูปฐมาภรณ์,ครูกรภัทร์,ครูอชิรญษณ์ฏาษ์ครูมุกดาครูบังอรครูWangครูปิยะพงษ์
40
ตารางเรียน:::: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ::::ภาคเรียนที่2 / 2562
41
ชั่วโมง1234พักเที่ยง5678
42
วัน08.30 - 09.2009.20-10.1010.10-11.0011.00-11.5013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
43
จันทร์อ20202ค21102อ21102แนะแนวท21102ว20211
44
TonnyครูMATH EP1ChristopherครูอริศศาครูฐิติพรKevin com2
45
อังคารง21102ส21102ท21102อ20202พ21102*ค21102พัฒนา
46
KevinครูจิรวรรณครูฐิติพรTonnyVindyครูMATH EP1คุณธรรม
47
พุธศ21102ส21104ว21102*ว21102*อ21102ส21102จ20202ลูกเลือ
48
ครูจักรพงค์ครูนุชนภาVindyครูมุกดาVindyครูมุกดาChristopherครูจิรวรรณครูWangเนตรนารี
49
พฤหัสบดีเพิ่มเติมพ21102*ส21102*ศ21102ว21102*ท21102ชุมนุม
50
Vindyครูจิรวรรณครูจักรพงค์Vindyครูมุกดาครูฐิติพร
51
ศุกร์ค21102อ21102IS1ลดเวลาเรียนฯลดเวลาเรียนฯลดเวลาเรียนฯลดเวลาเรียนฯ
52
ครูMATH EP1Christopher
53
ตารางเรียน:::: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ::::ภาคเรียนที่2 / 2562
54
ชั่วโมง1234พักเที่ยง5678
55
วัน08.30 - 09.2009.20-10.1010.10-11.0011.00-11.5013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
56
จันทร์ส22102พ22102ว20213ว22102ส22104ค22102
57
ครูปราณีตครูพละครูอละสา com3ครูรุธีร์ครูจิรวรรณครูชิตพันธ์
58
อังคารว22102อ20204ท22102อ22102เพิ่มเติมพัฒนา
59
ครูรุธีร์ครูนลินีนาฏครูรัตนาภรณ์ครูจุฑามาศคุณธรรม
60
พุธอ22102*ศ22102ง22102อ20204ส22102ท22102ลูกเลือ
61
ครูจุฑามาศครูศุภชัยครูบุญญิศาครูนลินีนาฏครูปราณีตครูรัตนาภรณ์เนตรนารี
62
พฤหัสบดีค22102จ20204แนะแนวส22102ศ22102พ22102ชุมนุม
63
ครูชิตพันธ์ครูYaoครูอริศศาครูปราณีตครูศุภชัยครูพละ
64
ศุกร์อ22102ค22102ท22102ว22102ลดเวลาเรียนฯลดเวลาเรียนฯลดเวลาเรียนฯลดเวลาเรียนฯ
65
ครูจุฑามาศครูชิตพันธ์ครูรัตนาภรณ์ครูรุธีร์
66
ตารางเรียน:::: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ::::ภาคเรียนที่2 / 2562
67
ชั่วโมง1234พักเที่ยง5678
68
วัน08.30 - 09.2009.20-10.1010.10-11.0011.00-11.5013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
69
จันทร์ค22102ว22102ศ22102ส22102อ22102ง22102
70
ครูชิตพันธ์ครูรุธีร์ครูศุภชัยครูปราณีตครูจุฑามาศครูบุญญิศา
71
อังคารพ22102ค22102แนะแนวท22102เพิ่มเติมพัฒนา
72
ครูพละครูชิตพันธ์ครูอริศศาครูรัตนาภรณ์คุณธรรม
73
พุธส22102อ22102*จ20204ว22102ศ22102ท22102อ20204ลูกเลือ
74
ครูปราณีตครูจุฑามาศครูYaoครูรุธีร์ครูศุภชัยครูรัตนาภรณ์ครูนลินีนาฏเนตรนารี
75
พฤหัสบดีส22104อ20204ว22102พ22102ว20213ชุมนุม
76
ครูจิรวรรณครูนลินีนาฏครูรุธีร์ครูพละครูอละสา com3
77
ศุกร์ค22102อ22102ส22102ท22102ลดเวลาเรียนฯลดเวลาเรียนฯลดเวลาเรียนฯลดเวลาเรียนฯ
78
ครูชิตพันธ์ครูจุฑามาศครูปราณีตครูรัตนาภรณ์
79
ตารางเรียน:::: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ::::ภาคเรียนที่2 / 2562
80
ชั่วโมง1234พักเที่ยง5678
81
วัน08.30 - 09.2009.20-10.1010.10-11.0011.00-11.5013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
82
จันทร์ว22102Eng2ค22102ท22102ส22102อ20204ว20213
83
ครูรุธีร์
ครูพิศมัย,ครูมุกดา,ครูประหยัด,ครูกรภัทร์,ครูอชิรญาณ์ฏาษ์
ครูชิตพันธ์ครูรัตนาภรณ์ครูปราณีตครูนลินีนาฏครูอละสา com3
84
อังคารศ22102จ20204อ22102พ22102เพิ่มเติมว22102พัฒนา
85
ครูศุภชัยครูYaoครูจุฑามาศครูพละครูรุธีร์คุณธรรม
86
พุธท22102ส22102ศ22102อ22102*ค22102AP2ลูกเลือ
87
ครูรัตนาภรณ์ครูปราณีตครูศุภชัยครูจุฑามาศครูชิตพันธ์ครูพงษ์ศักดิ์,ครูณัฏฐณิชา,ครูกัญญารัตน์,ครูอชิรญาณ์ฏาษ์เนตรนารี
88
พฤหัสบดีพ22102ส22104อ20204แนะแนวท22102ว22102E2ชุมนุม
89
ครูพละครูจิรวรรณครูนลินีนาฏครูอริศศาครูรัตนาภรณ์ครูรุธีร์
ครูพิศมัย,ครูมุกดา,ครูประหยัด,ครูกรภัทร์,ครูอชิรญาณ์ฏาษ์
90
ศุกร์ง22102ค22102ส22102อ22102ลดเวลาเรียนฯลดเวลาเรียนฯลดเวลาเรียนฯ
91
ครูบุญญิศาครูชิตพันธ์ครูปราณีตครูจุฑามาศ
92
ตารางเรียน:::: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ::::ภาคเรียนที่2/ 2562
93
ชั่วโมง1234พักเที่ยง5678
94
วัน08.30 - 09.2009.20-10.1010.10-11.0011.00-11.5013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
95
จันทร์ท22102อ20204แนะแนวพ22102*ค22102ส22102อ22102
96
ครูรัตนาภรณ์TonnyครูอริศศาครูพละครูMATH EP1ครูปราณีตChristopher
97
อังคารส22102*ศ22102อ22102ส22104เพิ่มเติมพัฒนา
98
ครูปราณีตครูศุภชัยChristopherครูจิรวรรณคุณธรรม
99
พุธว22102*ส22102ค22102ท22102อ20204ศ22102ลูกเลือ
100
VindyครูปราณีตครูMATH EP1ครูรัตนาภรณ์Tonnyครูศุภชัยเนตรนารี
Loading...