โคกสูง.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBN
1
จำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้นเรียน
2
อำเภอโคกสูง
3
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
4
รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนอ.1อ.2อ.3รวมก่อนประถมป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถม ม.1ม.2ม.3รวมม.ต้น รวมทั้งสิ้น
5
ชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้องชายหญิงรวมห้อง
6
27020122บ้านโคกสูง000055101610161111526278151610161514191481216142018412136589463691671319101911823413659616111
7
27020123บ้านหนองเสม็ด0000181836113720131255621282011017271171835181422112820113162917281153600000000000000001031062098
8
27020124บ้านละลมติม0000101727116723126245021214261141731120143411917361121224115163119290182600000000000000001181142328
9
27020125บ้านโนนหมากมุ่น0000101424114923124234721115261131124113142711292113912112921164671316000000000000000088901788
10
27020126สมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา)000013518151217118173521361911091911151616713178151741115439936000000000000000072561288
11
27020127บ้านหนองจาน00005271123164102347157121781514261314175121292756600000000000000003531668
12
27020128สหัสหงษ์มหาคุณ871516814114923128245236111711282017916112142619615110515156531096000000000000000084771619
13
27020129บ้านหนองแอก641011110211111223128265437121919716151217151217189171131225147641116000000000000000075901659
14
27020130วัดหนองม่วง00003710166121913222571217916111516122418412195141423274600000000000000005145968
15
27020131อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร6410113112418152312730573916251131629114193311312251111728114152917495169600000000000000001011252269
16
27020132บ้านโคกสามัคคี000014132711091912422462717241951417714112416197161119201554910463811114923113720130245431099520411
17
27020133ชุมชนบ้านหนองแวง000019113011920391383169216112711712291131528118153311616321251439110583188600000000000000001431142578
18
27020134บ้านหนองเม็ก000010102019312119133221511261831111181911081811051519615163411046000000000000000082541368
19
27020135บ้านหนองมั่ง000089171751211514292246156111459125717714175121273259600000000000000004246888
20
รวมทั้งสิ้น2015353145140285141391262651430428158531125144269141381372751414515329814127129256141211232441416012528514816811162784614202201636222173924847956116811392307121
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
22
สีเขียว หมายถึงโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน แต่ยังไม่มีประกาศยุบ
23
สีเหลืองคือโรงเรียนที่เปิดอนุบาล 3 ขวบ
24
อ.1 หมายถึง อนุบาล 3 ขวบ (ขอเปิดใหม่เริ่มปีการศึกษา 2560)
25
อ.2 หมายถึง อนุบาล 1(เดิม)
26
อ.3 หมายถึง อนุบาล2 (เดิม)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...