ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
Instruktioner för krysslistan
Gränser och regler
3
- Gå till fliken Krysslista
- Cityringen utgör geografisk gräns för denna lista.
4
- Alla arter observerade innanför cityringen räknas
5
- Vi följer Tomtkryssarregler, d.v.s. Fågeln eller observatören måste befinna sig innanför
6
1. I kolumnen A hittar du alla arter observerade i Sverige
- Vi följer kryssregler för Club300 och kryssar bara fåglar
7
2. I kolumnen B och framåt finns våra personliga krysslistor
i BirdLife Sveriges Raritetskommites fågellista över spontant förekommande
8
3. I den första raden, den vertikala, kan man fylla i sitt namn i första lediga
fåglar i Sverige.
9
kolumn. När man klickar på ett fält blir texten horisontell och när man trycker
https://birdlife.se/rk/kategorier/
10
enter blir den vertikal.
- Larma intressanta fynd på ArosX
11
5. Den andra raden går inte att redigera. Den räknar ihop dina kryss.
12
6. Scrolla nedåt och sätt ett kryss för varje art du kryssat
- Övriga kryssregler hittar du här: https://www.club300.se/kryss/kryssregler/
13
14
I fliken 2021 kan man fylla i en årslista på samma sätt
15
16
17
Flikar
18
Instruktioner - Denna flik
19
Krysslista - Fliken där vi fyller i kryssen
20
2021 - Samma som krysslista men för årsistan 2021
21
Skådarlista - En sammanställning av våra kryss
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100