ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
2
ROZVRH TŘÍDY - KVINTA
3
4
0123456789
5
6
8.00-8.458.55-9.4010.00-10.4510.55-11.4011.50-12.3512.40-13.2513.30-14.1514.25-15.1015.15-16.0016.05-16.50
7
PoTv - MkVv - DaLa - JnFj-Tm U1Fy - ErDS - Za Sx
8
M - PkNj-Be JvCh - Mu
9
Tv - CmHv - RgŠj-Co
10
ÚtLa - JnAj - BlFj-Tm SkAk - Sw
11
Li - ShBi - HfM - PkJvJvNj-Be II.rOk
12
Aj - JeLa - JnŠj-CoMr - Pk
13
StZe - MkCh - MuD - StFy - ErAj - BlPp - QuNk-Hb U1
14
JvKek-Ši III.rIII.r
15
Tv - CmAj - JeAf - ErPrEk-Qu
16
ČtCh - MuFj-Tm JvTv - Mk
17
Bi - HfZe - MkNj-BeČj - PaThČg - Sh
18
Fy - ErŠj-Co U2
19
Re - PaHv - RgAj - Bl
20
Li - ShM - PkPrII.rD - St
21
Vv - DaRe - PaAj - Je
22
23
24
výuka rozdělena do skupin chlapci (horní řádek) a dívky (dolní řádek)
25
výuka rozdělena do skupin A (horní řádek) a B (dolní řádek)
26
výuka rozdělena podle přihlášení studentů (volitelné předměty, druhý jazyk)
27
výuka rozdělena na skupiny A a B, ty se po týdnu střídají (ChA - ChB - FyA - FyB)
28
nepovinné předměty
29
třídnická půlhodina (dle potřeby, není součástí výuky podle ŠVP STUDENT)
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100