ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Klubi registreerimise nimekiri 2024.aKinnitatud Eesti 4H juhatuse poolt 29.08.2015. a
NB! Palume juhendajal märkida end nimekirja!
3
NOORTEÜHING EESTI 4H PIIRKONNAKLUBI
4
Klubi tegutsemise linn/vald:Asutus (nt kool, külakeskus, ANK vms):
5
Klubi peamine tegevusala:
6
Klubi juhendaja: President:
7
Juhendaja sünniaeg:Sünniaeg:
8
Aadress:Aadress:
9
Telefon ja e-mail:Telefon ja e-mail:
10
Liikme perekonnanimiEesnimiIsikukood2€ tegevliige3€ uus liige/ 2€ uus liikmekaartLiikmemaksu tasumine
11
1.
12
2.
13
3.
14
4.
15
5.
16
6.
17
7.
18
8.
19
9.
20
10.
21
11.
22
12.
23
13.
24
14.
25
15.
26
16.
27
17.
28
18.
29
19.
30
12.
31
Kokku:
32
33
Täidab piirkonnajuht :Täidab peakontor:
34
Ees- ja perekonnanimi:Registreerimislehe saabumise kuupäev:
35
Piirkond:
36
Tegevliikmete arv:liigetPiirkonda laekus:
37
Uute liikmete arv:liigetPeakontorisse laekus:
38
Piirkonnajuhi allkiri:/allkirjastatud digitaalselt/Peakontori allkiri:/allkirjastatud digitaalselt/
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100