BCDEFGHIJKLMNO
1
DATUM:ONNIE SE NAAM:ONNIE SE VAN:ONNIE SE VAKKLAS OF KOMBINASIEWATTER WERK IS BEHANDEL VANDAG ?WATTER HUISWERK ?ENIGE ANDER INLIGTING, DOKUMENTE, KLANKBANE, VIDEOS, ENS.
2
25-6-2020CarinAckermabWGKOMBBelastingVraestelGeen
3
9-6-2020JacoAckermanIngenieursgrafika en OntwerpKOMBIsometries Bl. 54Isometriese BL. 54Isometriese slides op Google Classroom
4
10-6-2020JacoAckermanIngenieursgrafika en OntwerpKOMBIsometries BL. 56Isometries BL. 56Isometriese slides op Google Classroom
5
11-6-2020CarinAckermanWGKOMBBeleggingsVraestep voltooiGeen
6
12-6-2020CarinAckermanWGKOMBVraestel en klastoestGeenGeen
7
18-6-2020CarinAckermanWGKOMBInflasie en beleggings Vraestel en klastoetsGeen
8
29-6-2020CarinAckermanWFKOMBVraestel VraestelGeen
9
30-6-2020CarinAckermanWGKOMBHerleiding VraestelGeen
10
1-7-2020CarinAckermanWGKOMBOmtrek en oppervlakteVraestelGeen
11
8-6-2020CarinAckerman Wiskundige GeletterdheidKOMBVraestel deurgemerk, indeling puntwAgterstallige werkGeen
12
9-6-2020CarinAckerman WGKOMBRente, inflasie en huurkoopVraestel 1.1 - 2.1.4Geen
13
10-6-2020CarinAckerman WGKOMBLeningsVraestel Geen
14
11-6-2020Jaco Ackerman Ingenieursgrafika en Ontwerp KOMBIsometries BL. 62Isometries BL. 62PowerPoints beskikbaar op Google Classroom
15
17-6-2020Jaco Ackerman IGOKOMBPAT Fase 1PAT Fase 1PAT Fase 1 moet voltooi wees teen 31 Jun 2020
16
17-6-2020Carin Ackerman WG KOMBWisselkoerseVraestel Geen
17
18-6-2020JacoAckerman IGOKOMBPAT Fase 2PAT Fase 2Inhandiging 7 Augustus 2020
18
18-6-2020CarinAckerman WGKOMBBeleggings en inflasieVraestelGeen
19
22-6-2020CarinAckerman WGKOMBVerstaan belastingOefening 1 bl. 223Vraestel word uitgedeel vir vrydag
20
22-6-2020Jaco Ackerman IGOKOMBVaste Liggame BL. 66Vasteliggame BL. 68Slides op Google Classroom
21
23-6-2020Jaco Ackerman IGOKOMBVasteliggame BL. 68Vasteliggame Bl. 71PowerPoints op Google Classroom
22
23-6-2020Carin Ackerman WGKOMBTax rebateOef 2 & 3Vraestel
23
24-6-2020Jaco Ackerman IGOKOMBVasteliggame BL 71Vasteliggame BL 71PowerPoints op Google Classroom
24
25-6-2020JacoAckerman IGO KOMBVasteliggame BL. 73Vasteliggame BL. 73PowerPoints op Google Classroom
25
1-7-2020JacoAckerman IGOKOMBDeurdringings Bl. 76Deurdringings Bl. 76NVT
26
24-6-2020CarinAckerman WGKOMBBelastingkortingVraestelGeeb
27
26-6-2020CarinAckerman WGKOMBKlastoets en vraestelGeenGeeb
28
2-7-2020CarinAckerman WGKOMBOmtrek en oppervlakte voorbeeldeVraestelGeen
29
8-6-2020TaniaBallotEnglishE - KLASNotas uitgedeel. Take uitgedeel.GeenGeen
30
10-6-2020TaniaBallotEnglishB - KLASMacbeth Act 1 Scene 3&4Summarize and revise.Google Classroom code: nymgvdq
31
10-6-2020TaniaBallotEnglishE - KLASMacbeth Act 1 Sc 3-6Summarize and reviseGoogle Classroom code:nymgvdq
32
11-6-2020TaniaBallotEnglishB - KLASMacbeth Act 5-7.Revise Act 1 Practice test tomorrow Geen
33
11-6-2020TaniaBallotEnglishB - KLASMacbeth Act 1 Sc 5-7Revise Act 1 Practice Test tomorrow Geen
34
17-6-2020TaniaBallotEnglishB - KLASPrepared SpeechNotes p23-25 up to 1.30.Geen
35
15-6-2020TaniaBallotEnglishB - KLASMark practice test. Notes p 11-12 and p14-15N/A
36
15-6-2020TaniaBallotEnglishE - KLASMark practice test.Notes p11-12 and p14-15Geen
37
17-6-2020TaniaBallotEnglishE - KLASPrepared speechNotes p23-25 up to nr 1.30Geen
38
18-6-2020TaniaBallotEnglishB - KLASPrepared speech finished. Mark language exercises.Bring literature tomorrow. Geen
39
18-6-2020TaniaBallotEnglishE - KLASFinished prepared speech. Mark language exercises.Bring literature tomorrow. Geen
40
19-6-2020TaniaBallotEnglish E - KLASMarked language notes p 24-27.Passive voice on notes p 27 for 26 June. Task 9 for 22 June.Hand in Task 9 on 22 June!
41
22-6-2020TaniaBallotEnglishB - KLASMacbeth Acr 1 Sc 1-2.ReviseGeen
42
22-6-2020TaniaBallotEnglish E - KLASMacbeth Act 1 Sc 1-2ReviseGeen
43
25-6-2020TaniaBallotEnglish B - KLASMacbeth Act 3 Sc 4-6 and Act 4 Sc 1-2Revise Term Test 1 July Macbeth Act 1-3
44
25-6-2020TaniaBallotEnglishE - KLASMacbeth Act 3 Sc 5-6ReviseTerm Test 1 July Macbeth Act 1-3
45
26-6-2020TaniaBallotEnglishE - KLASMacbeth Act 4 Sc 1-3ReviseTerm Test 1 July Macbeth Act 1-3
46
26-6-2020TaniaBallotEnglish B - KLASMacbeth Act 4 Sc 3ReviseTerm Test 1 July Macbeth Act 1-3
47
29-6-2020TaniaBallotEnglish B - KLASMacbeth Act 5 sc 1-5ReviseGeen
48
29-6-2020TaniaBallotEnglishE - KLASMacbet Act 5 sc 1-5ReviseGeen
49
1-7-2020TaniaBallotEnglish B - KLASTerm TestGeenGeen
50
2-7-2020TaniaBallotEnglish B - KLASTerm Test corrections. Character files- MacbethPassive voice for tomorrow Geen
51
2-7-2020TaniaBallotEnglish E - KLASTerm Test corrections. Character files- Lady MacbethPassive voice for tomorrow Geen
52
8-6-2020TaniaBallot English B - KLASNotas uitgedeel. Take uitgedeel.GeenGeen
53
9-6-2020Tania Ballot EnglishB - KLASMacbeth Act 1 Scene 1 & 2Summarize and revise Act 1 Scene 1 & 2Geen
54
9-6-2020Tania Ballot EnglishE - KLASMacbeth Act 1 Scene 1&2Summarize and revise Act 1 Sc 1&2Geen
55
11-6-2020Tania Ballot EnglishE - KLASMacbeth Act 1 Sc 7Revise Act 1 Practice Test tomorrow Geen
56
12-6-2020Tania Ballot EnglishE - KLASPractice TestPrepare TASK 5 for 17 June!Geen
57
12-6-2020TaniaBallot EnglishB - KLASPractice TestPrepare TASK 5 for 17 June!Geen
58
19-6-2020TaniaBallot English B - KLASMark Language p 25-27Passive voice 4.1-4.20 for 26 June. Task 9 for 22 June.Hand in Task 9 on 22 June!!
59
24-6-2020TaniaBallot English B - KLASMacbeth Act 3 Sc 1-3Revise MacbethTerm Test - Macbeth Act 1-3. 1 July
60
24-6-2020TaniaBallot English E - KLASMacbeth Act 3 Sc 1-4Revise MacbethTerm Test - Macbeth Act 1-3. 1 July
61
30-6-2020TaniaBallot English B - KLASMacbeth Act 5 sc 5-9Term Test Macbeth Act 1-3Geen
62
30-6-2020TaniaBallot English E - KLASMacbeth Act 5 sc 5-9Term Test Macbeth Act 1-3Geen
63
1-7-2020TaniaBallot English E - KLASTerm Test. Character analysis- MacbethGeenGeen
64
8-5-2020BonesBeneckeBst KOMBVraestelle gegee asook take v kwRtaalGeenGeen
65
7-6-2020bonesbeneckebstKOMBbestuur en leierskap5 vrae v bestuur en leierskap uitwerk---ou vraestellegeen
66
6-10-2020BonesBeneckeBstKOMBGehalte gehalteversekering gehalteprestasie bepaal gehalte en 1tot4 v gehalte en besigheidsfunksiesGeen as afdeling klaar is sal vrae gee v ou vraestelleGeen
67
11-6-2020BonesBeneckeBstKOMBGehalte finansiele aankoop admin openbare betrekkinge produksie bemarking alles tot einde v bemarkingVrae v ou vraestelle op hroep gesit vlg week klastoets oor sekere werk v afdelings klaar behandelNee
68
17-6-2020BonesBeneckeBstKOMBJhn effektebeurs soorte aandele efektetrustLeerders moet dit opsomNee
69
18-6-2020BonesBeneckeBstKOMBRegering kleihandel effekteLeerders moet gaan opsomNee
70
22-6-2020BonesBeneckeBstKOMBVersekering voordele verpligte en nie verpligte versekering lewensversekeringOpsopm v eksamenNee
71
23-6-2020BonesBeneckeBstKOMBLewenslange versekering termynversekering annuiteite versekerbare risikosVrae v ou vraestelle uitwerk gehalte nmr1 2 6 dis op blaai op groepNee
72
24-6-2020BonesBeneckeBstKOMBOorversekering onderversekeringVraag 3 4 5 doen v gehalte eksamenvrae blaai is op groepNee
73
29-6-2020BonesBeneckeBstKOMBSpanwerk bl162 tot bl 164 houding en optredeNmr 1 2 3 v versekering se eksamenvrae uitwerkNee
74
30-6-2020BonesBeneckeBstKOMBSoorte persone in spanwerk kenmerke wat goeie spanwerk hinder en stappe v probleemoplossingMerk aktiwiteite v ou vraestelleNee
75
1-7-2020BonesBeneckeBstKOMBGrieweprosedure bl169 vereistes v griewe beleid bl170GeenGeen
76
2-7-2020BonesBeneckeBstKOMBRwdes v griewe onder spanlede griewe prosedure vereistes v griewe beleid prosedure by griewe hoe om moeilike mense te hanteer Johannesburgse effekte beurs opsomNee
77
26-6-2020BonesBenekeBstKOMBVraestelle se vrae gemerkGeenGeen
78
8-6-2020LezilBothmaRTTKOMBKlas indeling en praktiese vraestel begin behandelGeenTeorie mod 2.1 tot 2.4 moet volgende week afgehandel wees
79
9-6-2020LezilBothmaRTTKOMBPraktiese Vraestel klaar behandelGeenGeen
80
9-6-2020LezilBothmaRTTC - KLASPraktiese Vraestel behandelGeenGeen
81
10-6-2020LezilBothmaRTTC - KLASPAT fase 2 vraelyste ontwerpGeenGeen
82
10-6-2020LezilBothmaRTTKOMBPAT fase 2 vraelyste ontwerp en ingevulGeenGeen
83
11-6-2020LezilBothmaRTTC - KLASPAT fase 2 vraelyste ingevulGeenGeen
84
11-6-2020LezilBothmaRTTKOMBPAT fase 2 sigblad verduidelik + begin met opstelGeenGeen
85
12-6-2020LezilBothmaRTTC - KLASPAT fase 2 sigblad ontwerp en formules gebruikGeenGeen
86
12-6-2020LezilBothmaRTTKOMBPAT fase 2 sigblad formules gebruikGeenGeen
87
15-6-2020LezilBothmaRTTKOMBPAT fase 2 voltooi en afgehandelGeenGeen
88
15-6-2020LezilBothmaRTTC - KLASPAT fase 2 voltooi en afgehandelGeenGeen
89
17-6-2020LezilBothmaRTTKOMBPAT fase 2 word deurgewerk en gefinaliseerGeenGeen
90
17-6-2020LezilBothmaRTTC - KLASPAT fase 2 word deurgewerk en gefinaliseerGeenGeen
91
18-6-2020LezilBothmaRTTC - KLASMerk teorie aktiwiteiteGeenGeen
92
19-6-2020LezilBothmaRTTC - KLASTeorie afgehandel + Excel afrondingsfunksies behandelGeenGeen
93
19-6-2020LezilBothmaRTTKOMBExcel afrondingsfunksies behandelKlaswerk - Akt 2.1 en 2.2 op bl 150Geen
94
22-6-2020LezilBothmaRTTC - KLASExcel datums en tyd formulesOefeninge in klas gedoen (4.2, 5.1, 5.2, 5.3)Geen
95
22-6-2020LezilBothmaRTTKOMBExcel datum en tyd formulesOefeninge in klas gedoen (4.2, 5.1, 5.2, 5.3)Geen
96
23-6-2020LezilBothmaRTTKOMBMerk gister se opdragte. Oefeninge in klas (PM 1, 2 en 3)Geen
97
23-6-2020LezilBothmaRTTC - KLASMerk gister se opdragteOefeninge in klas (PM 1, 2 en 3)Geen
98
24-6-2020LezilBothmaRTTKOMBGister se opdragte gemerk, teksfunksies in Excel verduidelik Doen Akt 2.1, 2.2, PM 1 en PM 2 in die klasGeen
99
24-6-2020LezilBothmaRTTC - KLASGister se opdragte gemerk + Excel teksfunksies verduidelikDoen akt 2.1 en 2.2 in die klasGeen
100
25-6-2020LezilBothmaRTTC - KLASMerk gister se opdragte + doen PM 1 en 2 van module 4.3GeenOnthou teorie toets (26 Jun) - Mod 2.1 tot 2.4