Koordineringsmøde mandag d. 28. januar 2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
kr
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Koordineringsmøde mandag d. 28. januar 2019
2
3
4
Vi mødes KPH Projects, Enghavevej 80 C, 3. sal, indgang i gården. Ring til én anden mødedeltager, hvis der er låst. Alle medbringer en lille ret til en stor fællesspisning
Mødets formål er at træffe fælles beslutninger på områder, der går på tværs af afdelinger og arbejdsgrupper
5
6
7
FØR 19:00 - Møder før fællesspisning
8
Reservér et lokale til din arbejdsgruppegruppe på listen herunder.
Lokalemuligheder på 3. sal: Møde 1 (8 personer), Møde 2 (8 personer),
Workshop 3. sal (14 personer), T-rum (mange personer).
Kommunikationsgruppen sørger for, at alle lokalerne er booket til KBHFF.
9
10
ArbejdsgruppeLokaleTidsrum
11
Distributionsgruppen
12
Indkøbsgruppen
13
Kommunikationsgruppen
14
Bestyrelsen
15
16
17
18
19
FRA 19:00 TIL 19:45 - Fællesspisning på tværs af arbejdsgrupperne
20
Alle medbragte retter findes frem, og mødedeltagerne spiser i fællesskab på tværs af arbejdsgrupper.
21
22
Til stede
23
Referent
24
25
0. Navnerunde (maks 2 min.)
26
Kort præsentation af, hvem der er til stede fra hvilke grupper.
27
28
1. Valg af referent og mødefacilitator (maks 2 min.)
29
30
2. Dato for næste møde (maks 2 min.)
31
28/1/2019
32
33
3. Info fra bestyrelsen og de fælles arbejdsgrupper (maks 15 min.)
34
Hver gruppe informerer om, hvad der sker i gruppen af relevans for resten af KBHFF. Hvis gruppen ønsker at vende et emne i plenum eller med en eller flere andre arbejdsgrupper i en fælles emnegruppe nævnes det her - men selve snakken tages efter inforunden. Her tages kun korte, opklarende spørgsmål. Udvikler et informationspunkt sig til en diskussion, bør mødefacilitatoren bryde ind og flytte diskussionen enten til den efterfølgende plenumsnak eller en emnegruppe.
35
36
37
GruppeInfoPlenum?Personer
38
Bestyrelsen
39
Distributionsgruppen
40
Indkøbsgruppen
41
Kommunikationsgruppen
42
Lugegruppen
43
Avlermødet
44
IT gruppen
45
46
4. Info fra de ansatte (maks 5 min.)
47
Fælleskoordinatoren (FK) og bogholderen har 5-10 minutter til at informere koordineringsmødet om alt relevant vedr. deres arbejdsopgaver. Hvis noget skal vendes i plenum eller i en emnegruppe, skal det noteres herunder.
48
49
InfoPlenum?Personer
50
51
52
53
54
55
56
5. Diskussion i plenum
57
Hvis en arbejdsgruppe inkl. bestyrelsen eller en ansat har bedt om at vende et emne i plenum, tages det nu. Giver emnet anledning til større
diskussion eller tvivl, oprettes en emnegruppe til at diskutere videre.
Giver emnet anledning til, at der skal tages en beslutning, og kan den tages ved konsensus, besluttes der, og det noteres under
beslutningspunkter.
58
59
EmneBeskrivelseMødets kommentarer
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
6. Beslutningspunkter
72
Alle grupper kan komme med forslag til beslutninger på koordineringsmødet. Koordineringsmødet kan ses som den andenmånedlige "generalforsamling". Det er her, der kan træffes beslutninger på vegne af hele KBHFF, hvis der er konsensus. I udgangspunktet skal punkterne til beslutning have været vendt i plenum eller i en emnegruppe på et foregående koordineringsmøde. Punkterne skal meget gerne være velbeskrevne forud for mødet, så alle har bedst mulighed for at forberede sig.
73
74
EmneBaggrundBeslutningsgrundlag
75
76
77
78
79
80
FRA 20:30 TIL 21:00 (ca.)
81
7A. Snak i emnegrupper
82
Hvis grupperne har givet udtryk for, at de ønsker at møde og snakke med andre grupper om et emne, så tages det her. Hver emnegruppe skrive et kort referat til, hvad der blev snakket om og evt. aftalt grupperne imellem.
83
84
EmneGrupperReferat
85
86
87
88
89
90
91
7B. Opvask
92
Alle, som ikke deltager i en diskussion i en emnegruppe, tager opvasken og hjælper med at rydde af, før de går hjem.
93
94
95
Sådan gemmes referatet
96
• Klik på 'filer'
97
• Klik på 'lav kopi'
98
• rediger navn til "Koordineringsmøde" samt dato
99
• Tjek at den gemmes i mappen 'Koordineringsmøder' i 'Fælles dokumenter' og tryk herfter 'OK'
100
Loading...
Main menu