Jesu Kristi spørsmål - versjon 6.1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
Tema / Hendelse / UndervisningMatt (106)Mark (68)Luk (106)Joh (56)Andre (1)Spørsmål (344 totalt, 272 unike, 81 duplikater), 3 spørsmål i JST, 1 spørsmål fra L&P. (Kan trekke fra kategori "Sitat".) hva med ant "umerket"?Kong Jakobs versjonAlternative formuleringer fra engelske bibeloversettelserJSOAntall ord (stamme vs total)Guddom- melig"Hvem sier dere at jeg er?"Ja/NeiAlter- nativSpørre- ordRefsSjekkSelv- kritiskMotsIsolert (J/N)2+SkriftenType (IS/SS/AS)Trigget av (D/S/O/H/T/U)Trigger (D/S/M/H/T)Appell (M/R/H)Hensikt (E/D/O&A/I)Undervisning på frelserens måte (G/R/H/B/S/V)Tema / doktrineElever / målgruppeParalell / henvisningUmerketSitatNor / EngSvarHva spørsmålet gjør, hvorfor det er så virkningsfullt og/eller hvordan det har ønsket effekt
2
(Skriftsteder i kursiv viser at henvisningen har flere enn et spørsmål, fet skrift indikerer at spørsmålet også er gjengitt i andre evangelier)(IS = ikke svar, SS = svarer selv, AS = andre svarer | D = dialog S = spørsmål, M = misgjerning, H = hendelse, T = tro, U = Undervisning | M = memory, R = reasoning, H = heart | E = erkjennelse, D = diskusjon, O&A = overtalelse / argumentasjon, I = invitasjon | Sml = sammenligning, Symb = symbolsk, Selv = evaluerende, Lign = lignelse) G = Grunnleggende kunnskap, R = Rører ved hjerte og sinn, H = Oppfordrer til å handle, B = oppfordrer til å bære vitnesbyrd, S = Oppmuntrer til selvransakelse, V = Vurdere forståelse
3
Jesus, nå tolv år gammel, underviser i templet2:49Hvorfor lette dere etter meg?How is it that ye sought me?NLT: But why did you need to search?55XHvorforNSSSTM/R/HETempletJosef og Maria1. Mos 3:9, Joh 20:15Lukas 2:49Spørsmålet er fullstendig avvæpnende, men samtidig ikke klandrende. Det hadde verken til hensikt å gjøre seg selv uskyldig fra noe han hadde gjort galt (foreldrene visste jo at han ikke kunne synde) eller å klandre dem for den bekymring og omsorg de hadde vist, men å benytte anledningen til å undervise. Spørsmålet må ha tjent som en mektig påminnelse om hans guddommelighet og store kall. I så måte ville foreldrenes egne tanker ha satt dem på plass, men den milde stilen i spørsmålet bærer ikke preg av irrettesettelse. Sist, men ikke minst, kan den fullkomne sønnen med dette spørsmålet ha fortalt sine foreldre noe om det unike forhold han hadde til sin Himmelske Fader og derfor deres grunnløse bekymring om at det var vel med ham? Hadde de for et øyeblikk glemt hvem han var? Var dette noen av de tanker Maria bar i sitt hjerte fra denne og helt sikkert mange andre lignende opplevelser fra Jesu oppvekst og liv? Videre sier beretningen at de ikke forsto hva han mente. Hvordan var det å være forelder til et barn som var mer opplyst enn dem? Dette var bare et eksempel på det vi må regne med ofte var tilfelle. Selv blant dem i sin egen familie var Kristus en guddommelig lærer, men som et lydig barn hedret han sine foreldre.
4
Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?Wist ye not that I must be about my Father's business?NIV: Didn’t you know I had to be in my Father’s house? WYC: Knew ye not, that in those things that be of my Father, it behooveth me to be?1111XXXVissteNISSTM/R/HEGud Faderen, Elohim; Jesus Kristus, forhold til Faderen; TempletJosef og MariaL&P 109:12-13N/ELukas 2:50-51Spørsmålet henger sammen med forrige spørsmål. De to spørsmålene gir innsikt hver for seg, men utgjør også sammen en viktig helhet. Frelseren besvarer sitt eget spørsmål samtidig som han utfordrer sine foreldre med enda et spørsmål, de som burde ha visst hvor han var og ikke kunne klandre ham for hans valg, til å reflektere over ikke bare denne ene hendelsen, men også hele besøket til Herrens hus. Som så ofte blir spørsmålene stående som et budskap av evigvarende verdi og gyldighet for oss alle: Hvorfor skulle vi noensinne lete etter Ham? Visste vi ikke at vi ville finne ham i templet? I den engelske oversettelsen leser vi en nyanse i spørsmålet med "my Father's business", som retter seg mot det hellige kall Han hadde, og som ville gjort det helt unødvendig for dem å lete andre steder enn i templet. Den viktig kontekstuell rettelse finner vi i JST Lukas 2:46 der det påpekes at det var ikke Kristus som stilte spørsmål for lære mer, men at det var alle de voksne som stilte Ham spørsmål. Kristus hadde ikke behov for undervisning fra mennesker. Han stilte ikke spørsmål for å lære, men for å undervise. Dette gjør Ham forskjellig fra alle oss andre, og er også et viktig bakteppe for å forstå Hans guddommelige kall og opphøyde stilling selv da Han var plassert i et barns kropp (1. Nephi 11:16 (13-24)). Ytterligere bevis for at Han var Gud i kjødet finnes i noen av følgende skriftsteder 1. Nephi 19:10, Mosiah 3:7 og 9 (5-11), 15:1-2 (1-8), Alma 34:10 og 14
5
Jesus kaller Peter til seer1:38Hva leter dere etter?What seek ye?NIV: What do you want? HCS: What are you looking for?44XHvaJASOD/SHE/D/IJesus Kristus, Messias; Jordelivet, hensikt; Kall; TjenesteAndreas og en ikke navngitt disippel av døperen JohannesMatt 10:39, Joh 17:3, Matt 6:33, Joh 20:15, Alma 22:17-18, Ether 12:41Joh 1:39Herrens spørsmål er meget treffende formulert, som alltid. Hva er det vi leter etter, er et spørsmål vi alle burde stille oss selv. Og ikke bare spørre oss selv, mem ta i betraktning at det er Frelseren som stiler det til oss. I noen oversettelser benyttes ordet "søker", som kanskje enda tydeligere formidler dybden i spørsmålet, altså ikke bare noe som gjaldt disiplene der og da, men en søken som gjelder hele vårt liv. Søker vi Frelseren? Er vi virkelig villige til å gjøre dette til vårt livs store misjon? Ja, har vi ikke et inderlig ønske om å finne Ham. Hans svar var ikke så mye stedsrelatert som det var livsrelatert: "Kom og se og delta i det arbeidet jeg engasjerer meg i". Vi søker alle Kristus. Det er formålet med evangeliet - å finne Ham - å leve det liv Han lever - å bli som Ham - å være fylt av den kjærlighet Han føler for oss. (Det hadde vært fantastisk om jeg kunne besvare responsen på samme måte: Kom og se! ved å være et godt eksempel for dem jeg leder.
6
Jesus manifesterer seerens gave1:50 Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou?HCS: Do you believe only because I told you I saw you under the fig tree? OJB: Because I told you that I watched you beneath the etz hate'enah, do you have emunah (faith)?1111XXTrorXJSSDTR/HEJesus Kristus, seer og profet; Mirakler; TroNatanaelJoh 20:20Joh 1:50-51Konteksten for spørsmålet later til å være Kristi budskap om at dette var kun et "lite" mirakel som av mange ville kunne blitt bortforklart. Hvor ofte vil ikke en ikke-troende ringeakte, kullkaste eller ignorere guddommelig inngripen og inspirerte tegn? For den åpenhet fortjente Natanael honnør. Vår Herre benytter anledningen til å forberede disiplene på de mange mirakler som vil komme. Mer enn noe annet er spørsmålet avslørende. Natanael var noe lett å overbevise; lett vunnet tro går også lett tapt. Den tro som varer er dypt plantet i hjertet av ånden og ikke overfladisk basert på et eller flere mirakler. Spørsmålet etterlater oss undrende i forhold til vår egen tro. Er den riktig fundamentert? Se også kommentarer Matt 9:28.
7
Jesus gjør vann til vin2:4Kvinne, hva vil du meg?Woman, what have I to do with thee?NIV: Woman,why do you involve me? NAS: Woman, what does that have to do with us? HCS: What has this concern of yours to do with me? DRB: Woman, what is that to me and to thee? GWT: Why did you come to me? ISV: How does that concern us, dear lady? NET: Woman, why are you saying this to me?X45XHvaJASDD/TRIKvinner; Mirakel; Mødre; TjenesteMariaEster 5:3Joh 2:5 (5-11)JST: Woman, what wilt thou have me do for thee? that will I do, for mine hour is not yet come. Akademiske eksperter (eks Truman Madsen) har påpekt at dette spørsmålet mest sannsynlig var langt mer fyllt av respekt enn det kan virke som. Vi vet at Kristus må ha hatt stor og velplassert respekt for sin egen mor. Tittelen "kvinne" indikerer nettopp dette. Det er tydelig at Maria visste, fordi hun hadde opplevd det mange ganger før, at Kristus kunne løse den vanskelige situasjonen. Spørsmålet minner Maria på at Hans offentlige formelle tjenestegjerning enda ikke hadde begynt. Til oss alle kan spørsmålet rettes som en invitasjon og et tydelig signal om at Herren hjelper oss i alle situasjoner så lenge vi husker å spørre. Merk! Marias uttalelse er ikke utformet som et spørsmål, hvilket kan tenkes å være mer et hint enn en konkret henstilling til Jesus, på hvilket han responderte. Denne dialogen hadde det vært spennende å være vitne til. Blant ulike bibeloversettelser spriker det betraktelig i hvordan dette spørsmålet er gjengitt, men i alle samtlige tilfeller følger vedhenget uten videre variasjon, "min time er ennå ikke kommet". Det kan virke som at påminnelsen til Maria var en understreking av deres felles forståelse av at Han fremdeles var i en viktig forberedelse til sin store tjenestegjerning, noe de to visselig må ha samtalt ofte om.
8
Jesus sier: "Du må bli født på ny"3:10Du er en lærer for Israel og vet ikke det?Art thou a master of Israel, and knowest not these things?NLT: You are a respected Jewish teacher, and yet you don't understand these things?1010XVetXNISSD/TREDåp; Israel; Lærer; UndervisningNikodemusMosiah 12:25-27Joh 3:11 (11-21)Det første blant spørsmål som tydelig kan oppfattes som irrettesettende er til Nikodemus. Nikodemus, som etter korsfestelsen er blant de få som begraver Frelseren på behørig vis, kan umulig ha blitt fornærmet av spørsmålet eller samtalen. I stedet virker det tydelig at han spiller dummere enn han er i et forsøk på å lære av Mesteren, og at Kristus påpeker nettopp dette. Om ikke annet er dette i det minste en indikasjon på at Kristus utfordrer en mann som er respektert blant jødene på en måte som utelater enhver tvil om at det kreves handling for å vise sin tro.
9
3:12Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske?If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?APE: If I have told all of you that which is in the earth and you are not believing, how shall you believe me if I tell you that which is in Heaven?2323XHvordanXXNISSD/TRETroNikodemusL&P 29:34Joh 3:13-21Kristus forklarte igjen og igjen den samme læren med konkrete eksempler og fysiske symboler i et forsøk på å løfte Nikodemus og de andre lærde uten at de ville forstå. Spørsmålet avslører et ønske fra Mesterens ståsted om å undervise direkte om himmelske ting, men selvbeherskelse med ikke å kaste perler for svin. Vil vi forstå Hans lære, eller begrenser vi oss selv ved at vi ikke først vil ta til oss og gjøre det Han konkret ber oss om å gjøre? Spørsmålene ser ut til å henge sammen. Sett i sammenheng kommuniserer de et budskap om at vi vil forstå langt mer av Mesterens ord dersom vi har øynene åpne for sammenlignene Han gjør mellom jordiske / fysiske ting og himmelske sannheter. Dette er det første nedskrevne spørsmålet som setter opp en kontrast. Hva oppnår Frelseren ved å stille spørsmålet på denne måten? En av virkningene må i det minste kunne sies å hjelpe eleven til å se en viktig sammenheng, som hjelper vedkommende til selv å besvare spørsmålet. Selv om Frelseren på sett og vis besvarer sitt eget spørsmål ved å fortsette undervisningen er det retorisk i sin form ved at Han ikke direkte besvarer det, men lar det henge i luften som en tydelig oppvekker som helt klart "krever og forventer mer" av Nikodemus. Dette later til å være et mønster - at Kristi spørsmål strekker hver enkelt av oss. Forstår vi Hans mesterlige sammenligninger og lignelser? Og kanskje aller mest, som også her så tydelig fremkommer, gjør vi noe med det vi forstår?
10
Kvinnen ved brønnen4:7La meg få drikke.Give me to drink.NIV: Will you give me a drink? ISV: Please give me a drink.44?LaJSS/ASO/HD/S/H/TRD/O&A/IEvig liv; Kristus, levende vann; Misjonærarbeid; Tro på KristusKvinnen ved brønnenJer 2:13, Joh 7:37-38, 1. Nephi 11:25XJoh 4:10, 13-14 (10-26)Hvorvidt dette er et spørsmål eller befaling virker likegyldig når kvinnen i neste vers påpeker at hun oppfattet det som et spørsmål. Henvendelsen til kvinnen var uvanlig i seg selv, da jødene og samaritanerne ikke var på talefot, bokstavelig talt (se vers 9). Frelseren selv er det ultimate eksempel på hvordan man innleder en samtale for å undervise. Det virker som om hele hensikten Kristus hadde med denne og all annen dialog og samtale var å vitne om sin guddommelige misjon og identitet, i dette tilfellet alt som leder opp og frem til vers 26: I that speak unto thee am he ("I am" som identifiserer Jehovah). At Han ikke var interessert i å undervise og hjelpe samaritanerne til omvendelse blir motbevist ved at han tilbragte hele tre dager blant dem, og mange trodde på Hans ord. Dette er også det første umerkede spørsmålet, dvs spørsmål Frelseren stiller som ikke har blitt tegnsatt med et spørsmålstegn i teksten, hverken på engelsk eller norsk.
11
"Den som høster får lønn"4:35[Sier dere ikke]: Ennå er det fire måneder til innhøstingen?Say not ye, There are yet four months, and then cometh harvest?APE: Do you not say, After four months the harvest comes? WNT: Do you not say, 'It wants four months yet to the harvest'?710XSierXSJSSSTRO&AArbeid; Lønn; MisjonæearbeidDisipleneL&P 4:4Joh 4:35-38I Kong Jakobs versjon sier Jesus dette i form av et spørsmål (den norske teksten er omskrevet for å vise hvordan spørsmålet er gjengitt i noen oversettelser). Dette er for øvrig første dokumenterte tilfelle der Frelseren gjør en symbolsk sammenligning i selve spørsmålet. Hvilken effekt har dette? Det kan virke som om hensikten er å skjerpe oppmerksomheten til dem Han underviser. Måten Mesteren spør retorisk i denne sammenheng ville ha fremkalt et bekreftende nikk fra hans følgesvenner. De kunne identifisere med det han spurte om og på den måten løftes til ytterligere forståelse av det Han dernest ville undervise og forklare. Vi kan også i vår undervisning invitere våre elever til deltagelse ved å stille spørsmål for å lede tankene inn på rett spor. Hvilket spor? Å forklare for disiplene at innhøstningen er nå, ikke en gang i fremtiden. Kanskje Frelserens svar på spørsmålet viser tydeligere enn mange andre tilfeller hvordan Kristus underviste med myndighet, idet Han referer til enn utsendelse som ikke var der og da, men også et arbeid Han hadde gitt alle profetene i oppdrag før Hans egen jordiske gjerning - m.a.o. oppførte Han seg ikke forskjellig eller underviste mindre kraftig i din tjenestegjerning på jorden enn da Han regjerte i himlene.
12
Jesus tilgir og helbreder en lam9:4Hvorfor går dere med onde tanker i hjertet?Wherefore think ye evil in your hearts?HCS: Why are you thinking evil things in your hearts? WMT: Why are you cherishing evil thoughts in your hearts?X88XXHvorforXSelvNSSOTHEHjertet; TankerSkriftlærde / menneske- mengdenL&P 6:16, 24Matt 9:5-6Hvor passende er det ikke av Kristus å arrestere hjertets ugudelighet? Hvor viktig er det ikke at vi stiller oss selv det samme spørsmål? Er de tanker jeg har i øyeblikket rettferdige, eller er de, dersom de ble uttrykt verbalt, ikke verdige alles beskuelse? Vi kan være usikre på hva vi tenker fra tid til annen og derfor med fordel være spørrende i stilen når det gjelder vår motivasjon og rene hensikter, men dommeren av alle mennesker på den siste dag vil ikke ha skygge av tvil. I JST er det en liten nyanseforskjell: I stedet for "Wherefore think ye evil..." lyder spørsmålet "Wherefore is it that ye think evil..." Hvilken semantisk forskjell utgjør denne lille endringen? Det kan virke som rettelsen gjør spørsmålet mer fokusert på "hvorfor". På norsk kan rettelsen kanskje oversettes fra "Hvorfor tenker dere ondt..." til "Hvorfor er det slik at dere tenker ondt..." Endringen virker mer spørrende og mindre dømmende. Dette spørsmålet faller også i en kategori dere Mesterlæreren stiller et spørsmål vi burde spørre oss selv. Vi kan med fordel studere Hans spørsmål ved å rette dem mot oss selv, men muligens særlig de av dem som faller i denne kategorien: Hvorfor er det slik at jeg tenker onde tanker akkurat nå? vil gi avgjørende innsikt for å korrigere egen atferd og vil antageligvis kunne hjelpe oss til å avsløre usunne resonnementer som kan fjerne roten ved det vi måtte velge å gjøre galt (uten at vi kanskje forstår hvorfor fordi vi ikke har tenkt mer bevisst over hva som foranlediger syndig oppførsel.)
13
2:8Hvorfor går dere med slike tanker i deres hjerte?Why reason ye these things in your hearts?NIV: Why are you thinking these things? NLT: Why do you question this in your hearts? ISV: Why are you arguing about such things among yourselves?99XXHvorforXSelvNSSS/OTHEHjertet; TankerSkriftlærde / menneske- mengdenL&P 6:16, 24Mark 2:9-11Igjen stiller Jesus spørsmål på en guddommelig måte som bare Han kan (eks Luk 6:46, Joh 5:6; 8:46; 10:32 og Matt 20:22). Vi kan søke den samme intelligente og opphøyde måten å innlede dialog med andre, men dette og flere andre spørsmål illustrerer også det faktum at vi aldri i dette jordelivet vil kunne være i en posisjon der vi fullt ut kan emulere Mesterens unike ståsted og evne til å hjelpe oss til å granske og løfte vår sjel med spørsmål, medmindre vi får hjelp og inspirasjon av den hellige ånd og Faderens godkjennende stempel. Se også kommentarer Matt 9:4.
14
5:22Hva er det for tanker dere går med i hjertet?What reason ye in your hearts?WNT: What is this that you are debating in your hearts? WEB: Why are you reasoning so in your hearts?1010XXHvaXSelvNSSS/OTHEHjertet; Jesus Kristus, Guddommelig innsikt; TankerSkriftlærde / menneske- mengdenL&P 6:16, 24Luk 5:23-24Til forskjell fra tilsvarende spørsmål i Matt 9:4 og Mar 2:8 er spørreordet her "hva". Det forandrer hele spørsmålsstillingen fra konkluderende refs ved tydelig å tilkjennegi at han kjente de tanker de skriftlærde hadde (dvs hvorfor) til mer et spørsmål som inviterer til å vurdere egne tanker uten en påstand om å vite noe om dem. Fra sammenhengen kan det virke som "hvorfor" er det spørreordet som faktisk ble brukt av Frelseren.
15
9:5Hva er lettest å si: "Syndene dine er tilgitt" eller: "Stå opp og gå"?For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?NIV: Which is easier: to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up and walk'?X514X(JST)XHva (JST: Er)XNSSD/O/HTRO&AMirakler; Synd; TilgivelseSkriftlærde / menneske- mengdenLuk 6:9Matt 9:6Spørsmålet er retorisk og svaret er opplagt og samtidig ironisk, for selvsagt er det lettest å si "dine synder er deg tilgitt" dersom Kristus var en falsk frelser. Det at tilhørerne kommer med en avslørende antagelse i sitt stille sinn, nettopp utløst av spørsmålet, beviser at Kristus faktisk kunne tilgi synd og at Han var den lovede Messias. Uten spørsmålet ville ikke konklusjonen ha vært like opplagt, men ved å spørre på denne måten blir de arrestert av sitt eget svar på spørsmålet, nemlig mistanken om at Han bare lot som om Han kunne tilgi synder. Han helbreder så den syke og beviser gjennom dialogen at Han har makt til å gjøre begge deler. Svaret på spørsmålet er for øvrig i realiteten motsatt, eller om ikke annet at både det å helbrede kropp og ånd er forbeholdt guddommelig helbredende kraft. Det er videre verdt å merke seg at Joseph Smiths inspirerte endringer omformulerer dette til et ja/nei spørsmål. Se også kommentarer Luk 5:23. I JST endres spørsmålet fra: "For wheter is easier to say..." til "For is it not easier to say... than to...". I så fall betyr dette at Jesus legger en føring i spørsmålet som gjør det foregående resonnementet enda tydeligere.
16
2:9Hva er lettest å si til den lamme: "Syndene dine er tilgitt" eller: "stå opp, ta båren din og gå"?Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk?WNT: Which is easier? to say to this paralytic, 'Your sins are pardoned,' or to say, 'Rise, take up your mat, and walk?'X519X(JST)XHva (JST: Er)XNSSD/S/O/HTRO&AMirakler; Synd; TilgivelseSkriftlærde / menneske- mengdenLuk 6:9Mark 2:10-11Joseph Smith er konsekvent ved at han også her omformulerer spørsmålet til et ja/nei spørsmål. Se kommentarer til Matt 9:5 og Luk 5:23. Noen oversettelser har tegnsetting som eksplisitt gjør denne teksten til to oppdelte spørsmål. Det virker lettere å vurdere når delt i to, og kanskje den måten Herren faktisk sa dette: (1) Hva tenker dere er lettere..? Pause..? (2) Å si (a) eller... Pause..? (b)? Obs! Markus og Lukas fremstiller fariseernes motforestillinger som utløser dette spørsmålet fra Herren i form av to fordømmende spørsmål, i motsetning til Matteus.
17
5:23Hva er lettest å si: ‘Syndene dine er deg tilgitt’ eller: ‘Stå opp og gå’?Whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Rise up and walk?ESV: Which is easier, to say, ‘Your sins are forgiven you,’ or to say, ‘Rise and walk’?X515X(JST)
XHva (JST: Er)XNSSD/S/O/HTRO&AMirakler; Synd; TilgivelseSkriftlærde / menneske- mengdenLuk 6:9Luk 5:24JST gjengir spørsmålet som følger: "Kreves det større makt å tilgi synder enn å få de syke til å stå opp og gå?" Denne ordlyden gjør at nyansen som kommentert under Matt 9:5 dermed blir ytterligere fremhevet. For la det være sagt: Det virkelig store mirakel må vel være at Gud kan tilgi oss våre synder. Syndsforlatelse er den ultimate helbredelse. (Vi merker oss at Joseph Smith hele veien er konsekvent i å omformulere essensen av uttalelsen til et ja/nei spørsmål.)
18
Bryllupsgjestene og brudgommen9:15Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem?Can the children of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them?NIV: How can the guests of the bridegroom mourn while he is with them? NVT: Do wedding guests mourn while celebrating with the groom? NAS: The attendants of the bridegroom cannot mourn as long as the bridegroom is with them, can they?1010XXKanSymbJSSSTRO&ADen nye pakt; Faste; Jesus Kristus, MessiasJohannes' disiplerJoh 12:3-8Matt 9:15Johannes disipler var kanskje vant til å leve ganske spartansk. De må ha reagert på kontrasten mellom dette og den overflod som rådet da Jesus satt til bords hos tolleren Matteus. Dette sier kanskje noe om forskjellen på moseloven og den nye pakt. Den siste representerer åndelig overflod mens moseloven lærte menneskene å vente på noe (Messias) som skulle komme. Jesus sa at han er livets brød og vann. Hans disipler behøvde ikke vente på Ham, Han VAR der. Men bare noen år. Jesus visste om frafallet etter organiseringen av kirken, og DA ville medlemmene igjen lengte etter Ham og vente på at Han skal komme tilbake. Selv om den nye pakt var innført. Kanskje skriftstedet ikke egentlig sier noe om faste, men at Jesus brukte dette temaet siden det kom opp i et spørsmål, for å illustrere det evangelium Han forkynte i motsetning til moseloven. Jesus kunne ikke bruke den organisasjon som allerede eksisterte verken fariseernes eller den gruppen som hadde samlet seg rundt Johannes døperen - gamle skinnsekker. Alt måtte bli nytt. Som et retorisk ja/nei spørsmål svarer Frelseren med et symbolsk spørsmål. Her forekommer dette første gang, men interessant nok er dette en type spørsmålkombinasjon Frelseren brukte flere ganger. I noen oversettelser står det eksplisitt at "Jesus svarte..." med dette spørsmålet. Spørsmålet er også gjengitt med ulike spørreord: Kan, hvordan og "verb" er alle benyttet, men de fleste oversettelsene gjengir spørsmålet med "kan". Et begrep som varierer i ulike oversettelser er "bryllupsgjestene": "Barn", "sønner" og "venner" forekommer variert. En annen variabel er graden av styrke når det gjelder "hvorvidt man kan kreve at gjestene sørger".
19
2:19Kan vel bryllupsgjestene faste mens brudgommen er hos dem?Can the children of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them?KJ2000: Can the friends of the bridegroom mourn, as long as the bridegroom is with them? ASV: Can the sons of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them?99XXKanSymbJSSSTRO&ADen nye pakt; Faste; Jesus Kristus, MessiasJohannes' disiplerJoh 12:3-8Mark 2:19-20Se kommentarer Matt 9:15.
20
5:34Kan dere få bryllupsgjestene til å faste så lenge brudgommen er hos dem?Can ye make the children of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them?ISV: You can't force the wedding guests to fast while the groom is still with them, can you? WNT: Can you compel the bridal party to fast," replied Jesus, "so long as they have the bridegroom among them? YLT: Are ye able to make the sons of the bride-chamber -- in the bridegroom being with them -- to fast?1313XXKanSymbJSSSTRO&ADen nye pakt; Faste; Jesus Kristus, MessiasJohannes' disiplerJoh 12:3-8Luk 5:35Se kommentarer Matt 9:15.
21
Jesus helbreder en mann på sabbaten5:6Vil du bli frisk?Wilt thou be made whole?NLT: Would you like to get well? ESV: Do you want to be healed? YLT: Dost thou wish to become whole?44XXVilXJASOD/H/THE/IMirakler; Sabbaten; TroDen lamme mannen ved BetesdaAlma 15:6Joh 5:8-9Stillte Kristus mange og hyppige "vil du" spørsmål? Siden Hans gjerning var å kalle folket til omvendelse, hva var måten han inviterte på? Det kan virke som om Jesus hadde et sterkt og vedvarende fokus på å undervise "hvorfor" med en tydelig forventning om påfølgende handling i tro. Dette er et av kun få spørsmål som begynner med det tradisjonelle "vil du". Eksempler på slike innbydende spørsmål, eller også det motsatte - en vurdering av egen urettferdig adferd - finnes i eks Luk 6:46; 10:36, Joh 6:67; 8:7; 10:32, Matt 17:17; 18:33. Måten Kristus går frem på her later til å indikere at Han ønsket å undervise om sabbaten, spesielt fordi han befaler mannen å ta opp sengen sin. Debatten om sabbaten dukker opp flere ganger, se spesielt kommentarer til Luk 13:15. Spørsmålet er kort og presist, hvorpå den syke mannen får anledning til å uttrykke sitt ønske, og basert på overtro også den håpløse situasjon han hadde befunnet seg i gjennom mange år. Jødene kjente denne mannen og visste at han hadde vært syk lenge. Alt Jesus trengte for å utføre miraklet var dennes enkle ønske om å bli frisk. Dette, som mange andre lignende spørsmål, avslører Jesu Kristi unike posisjon til å stille et hvilket som helst spørsmål slik Han finner for godt. Verdige prestedømsbærere, som for eksempel Peter og Johannes (Ap gj 3:6-7) og mange andre som har helbredet syke på samme vis mottok først denne kraften av Gud ved Hans guddommelige godkjennelse. Men selv Kristus, som hadde all makt, gir alltid Faderen all ære, jfr Joh 11:40-43, som vakkert og presist viser et eksempel på nettopp dette. Se også kommentarer Matt 9:28.
22
Gransk skriftene, for de vitner om Jesus5:44Hvordan kan dere tro, dere som vil ha ære av hverandre og ikke søker ære hos den eneste Gud?How can ye believe, which receive honour one of another, and seek not the honour that cometh from God only?NLT: No wonder you can't believe! For you gladly honor each other, but you don't care about the honor that comes from the one who alone is God. WNT: How is it possible for you to believe, while you receive glory from one another and have no desire for the glory that comes from the only God?419XHvordanXSelvXJISHTRO&AFrelse; Stolthet; TroJødene som forfulgte og sto Jesus etter livetLuk 16:11-12Joh 5:39-43Vi merker oss at i denne sammenheng kommer svaret før spørsmålet. Spørsmålet forsterker resonnementet. Det samme gjelder neste spørsmål i vers 47. Som del av en retorisk tankerekke argumenterer Kristus for hvor viktig det er å kvitte seg med stolthet. Stolthet er uforenlig med tro som fødes av ydmyk erkjennelse om behovet for Guds hjelp i alle ting. Argumentet appellerer til logikken. Ingen skal si at Frelseren ikke var en logikkens mester også. I den grad den æresyke hadde et snev av selvinnsikt ville han eller hun bli løftet til et ønske om å erstatte verdslig posisjon med tro på Kristus. Sammenligner vi oss med andre? Er vår motivasjon ære fra andre mennesker eller fra Gud?
23
5:47Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words?NIT: But since you do not believe what he wrote, how are you going to believe what I say?"1313XXHvordanXSelvXJXISHTRO&AJesus Kristus, lovgiver; Skriften; TroJødene som forfulgte og sto Jesus etter livetLuk 16:11-12Joh 5:45-46Jesus sier i all enkelhet at det var Han som på Faderens vegne gav loven til Moses og Israels folk. Resonnementet er igjen logisk (se kommentarer Joh 5:44), for hvordan skulle de tro Ham som var lovens opphavsmann dersom de ikke en gang ville tro på Moses som var Herrens talerør. Har vi en lignende tendens til å tro de gamle profetene, men vanskelig for å tro en profet i vår egen tid? Dette er klar refs. Ikke nok med det.... Underforstått er enda en skarp irrettesettelse og tydelig tale om at de mistolket eller la til en tolkning av Herrens ord som ikke var tilsiktet da læren kom fra Gud. Det er vanskelig å irrettesette noen på sterkere vis og samtidig ha en appell til ALLE tilhørerne, for dem som trodde Hans ord fikk i realiteten et kompliment for også å tro Moses' ord. På denne måten ser vi at spørsmål har mange av de samme virkningene som lignelsene hadde, nemlig at individuelle, dvs ulike, svar på det samme spørsmålet gjør at budskapet tilpasses eleven på en genial måte.
24
Fordi han er Messias er Jesus Herre over sabbaten12:3-4Men han svarte: Har dere ikke lest hva David gjorde, da han var sulten, både han og de som var med ham, hvordan han gikk inn i Guds hus og åt skuebrødene, som verken han selv eller de som var med ham, hadde lov til å ete, men bare prestene?But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was an hungred, and they that were with him; How he entered into the house of God, and did eat the shewbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests?WNT: "Have you never read," He replied, "what David did when he and his men were hungry? How he entered into the house of God, and ate the show-bread, which it was not lawful for him to eat, neither for them who were with him, but only for the priests?747XHarXXSymbNXSSDMMO&ASabbatenFariseerneMar 3:4Matt 12:6-8Dette spørsmålet er enda et eksempel på hvordan Frelseren svarer spørsmål med spørsmål. Denne gangen minner han dem på en historisk begivenhet de selv anerkjenner som et gyldig og fornuftig unntak og svarer i form av et ja/nei spørsmål de bare kan svare ja på. På den måten står de uten alternativ og var dermed fullstendig parkert i lys av videre argumentasjon. Var dette et tema Mesteren ikke ønsket å diskutere, men snarere hadde til hensikt å undervise og forklare? Som Herre over sabbaten kan det hende at målet var å irettesette deres hykleri. Ikke bare var dette et gyldig unntak, men uansett hadde de ingen rett (i sin arrogante og uvitende tilstand) å befale eller belære den som gav loven, nemlig Jehova selv, som stod foran dem (JST Markus 2:27). Obs! Gjengitt som to spørsmål med tilhørende tegnsetting i noen oversettelser.
25
12:5Eller har dere ikke lest i loven at prestene hver sabbat bryter sabbaten i tempelet og likevel er uten skyld?Or have ye not read in the law, how that on the sabbath days the priests in the temple profane the sabbath, and are blameless?WNT: And have you not read in the Law how on the Sabbath the priests in the Temple break the Sabbath without incurring guilt?X620XHarXSymbNXSSDMMO&ASabbatenFariseerneMar 3:4Matt 12:6-8Spørsmålet begynner med "eller", som indikerer at spørsmålet blir gjentatt på en alternativ måte. Det kan virke som om mesterlæreren ønsker å sementere og gjøre sikker argumentasjonen ved å tilby de ufrivillige elevene enda et ubestridelig eksempel, denne gangen ikke ved å vise til et kongelig unntak, men også et fra prestetjenesten. Dersom noen av dem ville valgt å si seg uenig i det første tilfellet, ville dette være det komplette og ubestridelige unntak, for de hadde selv påberopt seg samme rolle. På denne måten fremhevet muligens også Kristus deres hykleri i dette spørsmålet. Vi legger merke til at Kristus kun benytter eksempler som er i tråd med den opprinnelig uforvanskede loven, og ikke de skriftlærdes korrupte og utvidede lover og regler. (Se også kommentarer Matteus 12:3-4.) Når evangeliene er komplementære på de samme spørsmålene er det alltid ekstra interessant å studere svarene Kristus gir på sine egne spørsmål eller hvilken effekt evangelieforfatterne fremhever. Ofte får man langt mer informasjon om svaret på hvert spørsmål ved å være observant på nettopp dette. I dette tilfelle påpeker Markus noe Matteus og Lukas utelater, nemlig doktrinen om at sabbaten er til for mennesket, ikke omvendt.
26
2:25-26Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød og både han og mennene hans sultet? 26 Han gikk inn i Guds hus, den gang Abjatar var øversteprest, og spiste skuebrødene, som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham.Have ye never read what David did, when he had need, and was an hungred, he, and they that were with him? How he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and did eat the shewbread, which is not lawful to eat but for the priests, and gave also to them which were with him?WNT: "Have you never read," Jesus replied, "what David did when the necessity arose and he and his men were hungry: WNT: how he entered the house of God in the High-priesthood of Abiathar, and ate the Presented Loaves--which none but the priests are allowed to eat--and gave some to his men also?(X)720XHar (hvordan)XSymbJXSSSMMO&ASabbatenFariseerneMar 3:4XEMark 2:27-28Den norske oversettelsen gjengir uttalelsen som et svar på eget spørsmål, men i KJV står det som et retorisk spørsmål - som en utvidelse av forrige spørsmål... Må sjekke dette verset for mulige endringer i JST... Se kommentarer Matteus 12:3-4 og vers 5. I motsetning til Matteus gjengir Markus og Lukas fariseernes anklage som et spørsmål, og som utløser et spørsmål tilbake fra Jesus.
27
6:3-4Men har dere ikke lest hva David gjorde den gang han og mennene hans sultet? Han gikk inn i Guds hus og tok skuebrødene, spiste og ga til dem som fulgte ham, enda det er bare prestene som har lov til å spise dem.»Have ye not read so much as this, what David did, when himself was an hungred, and they which were with him; How he went into the house of God, and did take and eat the shewbread, and gave also to them that were with him; which it is not lawful to eat but for the priests alone?NAS: Have you not even read what David did when he was hungry, he and those who were with him, how he entered the house of God, and took and ate the consecrated bread which is not lawful for any to eat except the priests alone, and gave it to his companions?1415XHar / hvordanXSymbJXSSSMMO&ASabbatenFariseerneMar 3:4Lukas 6:5KJV gjengir vers 4 med enda et spørsmål i retorisk form, mens den norske oversettelsen, som i mange andre tilfeller, ikke merker spørsmålet i vers fire med et spørsmåltegn. Se også kommentarer Matteus 12:3-4 og vers 5.
28
Jesus helbreder en vissen hånd på sabbaten12:11Om en av dere har en eneste sau og den faller ned i en grøft på sabbaten, vil han ikke da gripe tak i sauen og dra den opp?What man shall there be among you, that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out?ISV: Is there a man among you who, if he had one sheep and it fell into a ditch on the Sabbath, wouldn't take hold of it and pull it out? Arameisk: Who is the man among you who has one sheep, and if it falls into a pit on the Sabbath day, will not take hold and lift it out? GWT: Suppose one of you has a sheep. If it falls into a pit on a day of worship, wouldn't you take hold of it and lift it out?2929XVilXSymbNSSSTRO&AKjærlighet; Sabbat; TjenesteJødene i synagogen / fariseerneLuk 14:5Matteus 12:12-13Legg merke til at spørsmålet kommer som svar på et spørsmål. Det gjør på sett og vis spørsmålet enda sterkere... Mesteren appellerer til fornuften og påpeker at vi som emosjonelle, dog irrasjonelle, mennesker kan komme til å sette dyrs lidelse høyere enn våre egne medmennesker. Doktrinen sier motsatt, at et menneske er faktisk mer verdt for Gud enn dyr. Dette bør nok forstås dithen at dyr etterlever en celestial lov og er satt til å tjene og hjelpe oppfylle Guds plan for menneskenes frelse. Det er i det perspektivet at dyrene "nedvurderes" i forhold til menneskenes behov, noe vi mennesker ofte feilprioriterer. Dette utnytter mesterlæreren ved å bygge på våre følelser for dyrene, og hvordan vi burde ha minst de samme sterke følelsene for hverandre. Svaret blir således åpenbart, hvilket gjør dette til et sterkt retorisk spørsmål. Det ligger også åpenbar irettesettelse i luften og det levnes liten tvil om hva Guds sønn mener om tjeneste og å gjøre godt på sabbaten.
29
12:12Hvor mye mer verdt er ikke et menneske enn en sau!How much then is a man better than a sheep?WNT: Is not a man, however, far superior to a sheep? JB2000: Therefore, how much more is a man worth than a sheep? Arameisk: How much greater is a man than a sheep?1111XHvorXSymbNSSSTRO&AKjærlighet; Sabbat; Sjelen; TjenesteJødene i synagogen / fariseerneMatt 6:26XEMatteus 12:12-14I norske oversettelser er denne uttalelsen gjengitt med utropstegn. Gitt sammenhengen virker det langt mer naturlig at Jesus ville ha sagt det som et retorisk spørsmål i stedet, slik ordlyden er gjengitt og avsluttes med et spørsmålstegn i Kong Jakobs versjon og de fleste andre engelske oversettelser. Se kommentarer Matteus 12:11.
30
3:4Hva er tillatt på sabbaten?Is it lawful to do good on the sabbath days, or to do evil? to save life, or to kill?NIV: Which is lawful on the Sabbath: to do good or to do evil, to save life or to kill? WNT: Are we allowed to do good on the Sabbath, or to do evil? to save a life, or to destroy one?55HvaXSelvNISSTRO&AKjærlighet; Sabbat; TjenesteJødene i synagogen / fariseerneLuk 14:3Mark 3:5At vi skulle gjøre godt er åpenbart hevet over enhver tvil, og at sabbaten skulle utmerke seg i måte synes å være det underforliggemde budskapet - dersom vi skulle gjøre godt alle dager er det i alle fall slik på sabbaten! Ved å stille spørsmålet på denne måten er det umulig å motsi Mesteren. Svaret er så opplagt at det opprinnelige spørsmålet blir totalt latterlig. Kan man besvare et spørsmål mer komplett enn på denne mesterlige måten.
31
Å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å ta liv?1414XXHvaXSelvXNISSTRO&AKjærlighet; Sabbat; TjenesteJødene i synagogen / fariseerneLuk 14:3Mark 3:5Ved å gi ytterligående alternativer gjør Jesus det helt tydelig hva budskapet er. Det blir enkelt å forholde seg til. Enhver mesterlærer når hjertene ved å gjøre resonnementene enkle å forstå. Hva annet oppnår Han ved å stille spørsmålet på denne måten? Dersom noen av dem som var tilstede hadde vanskeligheter med å følge undervisningen var de med dette ganske sikkert igjen i rute. På den måten har retoriske spørsmål med opplagte alternativer kanskje den egenskapen at de samler tilskuerskaren om like tanker før nye prinsipper undervises?
32
6:9Nå spør jeg dere, hva er tillatt på sabbaten?I will ask you one thing; Is it lawful on the sabbath days to do good, or to do evil? to save life, or to destroy it?Arameisk: I ask you, what is legal on the Sabbath: to do good or evil? To save life or to destroy? NLT: I have a question for you. Does the law permit good deeds on the Sabbath, or is it a day for doing evil? Is this a day to save life or to destroy it?59HvaXSelvNISSTRO&AKjærlighet; Sabbat; TjenesteJødene i synagogen / fariseerneLuk 14:3Luk 6:10Jesus benytter seg her av en metode som i forskningen tilknyttet spørsmål og forhandlingsteknikk blir kalt å "stemple" en uttalelse (Huthwaite 1996)... Her er også et eksempel på spørsmål som i mange oversettelser ikke er formulert som ja/nei, men hvor KJV gjør det. Se kommentarer Mar 3:4.
33
Å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å ødelegge liv?1414XHvaXSelvXNISSTRO&AKjærlighet; Sabbat; TjenesteJødene i synagogen / fariseerneLuk 14:3Luk 6:10Se kommentarer Mar 3:4.
34
Hvor sanne de hellige er som salt og lys5:133. Nephi 12:13Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blir gjort til salt igjen?Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted?ESV: You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored?X915HvordanSymbJSSUTREEksempel; Israel; Misjonærarbeid; Pakten; SaltJødene3. Mos 2:13(E)Matt 5:13-16På norsk kan det virke som om spørsmålet er fokusert på saltet. I KJV på engelsk er spørsmålet snarere myntet på jorden, som skal saltes, men av dem som har salt i seg: "...if the salt has lost his savour, wherewith shall it be salted?" Gjennom tilsvarende ord til nephittene ser vi den samme endringen, hvor spesifikt "jorden" er nevnt. Det retoriske spørsmålet ser ut til å fremheve at når de som Gud har gitt ansvar ikke gjør det som er forventet av dem vil Han nødvendigvis finne nye villige tjenere. Det er som svar på dette spørsmålet at Kristus underviser om at vi skulle la vårt lys skinne (eller snarere Kristi lys og liv gjennom hvordan vi lever) og være et eksempel - ikke gjemme oss bort. Spørsmålet maner til ansvar. For hvem skal salte jorden hvis ikke vi gjør det? Vi kan med fordel som ledere stille tilsvarende spørsmål: Hvis du mister din kraft ved at du ikke holder de paktene du har inngått, hvem skal da utføre den hellige tjeneste du er blitt kalt til å utføre? Eller, hvis ikke du utfører dine oppgaver, hvordan skal menigheten eller menneskene da finne sannheten?
35
5:153. Nephi 12:15Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. (3. Nephi Se, tenner vel menneskene et lys og setter det under en skjeppe?)Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house. (3. Nephi: Behold, do men light a candle and put it under a bushel?)NIV: Neither do people light a lamp and put it under a bowl. NLT: No one lights a lamp and then puts it under a basket.X1112XTennerSymbJSSUTREEksempel; Israel; Misjonærarbeid; Pakten; SaltJødeneLukas 8:16XEMatt 5:15-16Både i norsk og engelsk bibel er dette spørsmålet ikke formulert som et spørsmål, men i sitt besøk til nephittene (og også i JST) er det et spørsmål. Det virker naturlig at neste setning, som begynner med "nei, ..." gir en indikasjon på at Kristus svarer på sitt eget spørsmål. Se også kommentarer Markus 4:21 om samme. Spørsmålet appellerer til fornuften ved at det gjøres lett å svare på med enten ja eller nei. Alle vet vi for øvrig at en lufttett bolle ville hindre tilgang til surstoff og slukke flammen. Det er i det åpne rom, når det er synlig for alle, at lyset har sin funksjon og kan fortsette å lyse. I Lukas 8:17 ser vi et alternativt og utbrodert svar på spørsmålet fra Kristus selv: For det vil komme en tid da alt som var skjult skal åpenbares. Hva mener Han med dette, og hvordan påvirker det spørsmålets betydning? Mulig at det henstiller til langt mer enn kun "misjonærarbeid", som vi gjerne har i tankene når vi leser dette skrifstedet..? Videre i Lukas 8:18 en indikasjon på at den som ikke deler det lys han / hun har mottatt vil miste det. Så er det vel kanskje også slik at "den som virkelig er tent av Kristus, automatisk vil skinne..."?
36
Jesus kontrasterer moseloven med Kristi lov5:263. Nephi 12:26And while ye are in prison can ye pay even one senine?Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.-X612XKanJSSUTREDom; Konsekvenser; Lønn; Rettferdighet; StraffRettferdige nephitter / lamanitterRom 13:8X3. Nephi 12:26Både i norsk og engelsk bibel er dette spørsmålet ikke formulert som et spørsmål, men i sitt besøk til nephittene (men interessant nok IKKE i JST) er det et spørsmål. Dette indikerer egentlig at det lille spørsmålet / vedhenget kun ble stilt til nephittene, og ikke jødene..? Hva skyldes dette? Kulturellle forskjeller i fengsling av kriminelle?
37
Jesus utdyper den fullkomne kjærlighetens lov5:46-47Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? 14XErNSSR
38
Gjør ikke tollerne det samme? 5XGjørSNSSRO&A
39
Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet?12XErNSSR
40
Gjør ikke hedningene det samme?5XGjørSNSSRO&A
41
6:32-34At dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for?14XErNSSR
42
Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av. Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for?X19XErSNSSRJSO gjør en vesentlig endring ved at fokuset skiftes fra handling til følelse, det vil si fra "gjøre godt" til "å elske". I tillegg endres spørsmålet fra "takke dere for" som er mer rettet mot egenvurdering en "belønning" som kommer fra Herren. Disse to nyansene endrer spørsmålet fra å være et ja/nei spørsmål til et hva spørsmål, hvilket har en helt annen effekt og vesensforskjellig. Ja/nei er en enkel vurdering, mens et hva spørsmål er langt mer åpent og innrømmer en friere tanke og vurdering.
43
Og om dere låner ut til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for?20ErNSSR
44
Apostlene skulle forsake alt for misjonsgjerningen6:25-303. Nephi 13:25Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?11XErSymbNSSRO&ADisipleneJSO gjør en rekke endringer i Matt 6:25:34 og det er ikke uten videre lett å sammenligne tekstene. Når det gjelder spørsmålene gjengir den norske teksten syv spørsmål. I den engelske gjengis totalt åtte spørsmål, mens etter Joseph Smiths endringer gjenstår kun to spørsmål, og dernest to uttalelser som implisitt i realiteten er spørsmål og antageligvis kunne ha vært tegnsatt med spørsmålstegn. (I 3. Nephi står det spesifikt at Kristus henvendte seg til de tolv med disse spørsmålene, derfor kan vi anta at det samme gjaldt apostlene blant jødene. Det er som vanlig ikke uvesentlig hvem spørsmålene var rettet til.)
45
3. Nephi 13:26Se på fuglene under himmelen! [...] Er ikke dere mer verdt enn de?7XSeSymbXNSSRO&ADisipleneMatt 12:12
46
3. Nephi 13:27Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?X16XHvemSymbNSSRDisiplene
47
3. Nephi 13:28Og hvorfor er dere bekymret for klærne?X7HvorforNSSDisiplene
48
6:30Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende[?]X31XHvorSymbXNSSRDisipleneXIkke alle bibeltekster har denne uttalelsen nedtegnet som et spørsmål. I KJV er dette spørsmålet tegnsatt som et spørsmål, skjønt det kan tydelig oppfattes på begge måter. Det er i alle tilfeller en uttalelse som er retorisk i sin form, for Frelseren betrakter åpenbart svaret som gitt og tydelig for sine tilhørere. Heller ikke blant nephittene var dette formulert som et spørsmål, vel og merke med enda en viktig forskjell - at disiplene blant nephittene ikke ble refset for manglende tro.
49
6:313. Nephi 13:31Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke "Hva skal vi spise?" eller: "Hva skal vi drikke?" eller: "Hva skal vi kle oss med?"XHvaNSSDisiplene?Skulle dette betraktes som et spørsmål eller befaling?
50
12:24-26, 2824 Consider the ravens: for they neither sow nor reap; which neither have storehouse nor barn; and God feedeth them: how much more are ye better than the fowls??HvorDisiplene
51
Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde?X15XHvemSNSSRDisipleneE
52
Når dere ikke engang makter så lite, hvorfor da bekymre seg for alt det andre?X15HvorforSXNSSDisiplene
53
If then God so clothe the grass, which is to day in the field, and to morrow is cast into the oven; how much more will he clothe you, O ye of little faith??HvorSymbDisipleneE
54
Jesus sier: Døm rettferdige dommer7:3-43. Nephi 14:3Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?X19HvorforXSymbXNSSE
55
3. Nephi 14:4Eller hvordan kan du si til din bror: ‘La meg ta flisen ut av øyet ditt’ når det er en bjelke i ditt eget øye?X25HvordanSymbXNSS
56
6:41-42Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?19HvorforXSymbXNSS
57
Hvordan kan du si til din bror: ‘Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt!’ når du ikke ser bjelken i ditt eget øye?25HvordanXSymbXNSS
58
Bare de hellige kan motta rikets mysterier7:9-113. Nephi 14:9-10Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han be om en fisk?XXHvemSymbXNSSN / EI den engelske oversettelsen er dette spørsmålet eksplisitt delt i to, men på norsk fremkommer det som et og i samme setning.
59
3. Nephi 14:11Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!XHvorSXNSSRX
60
11:5-6And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me three loaves; For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him?HvemEKun spørsmål i KJV, ikke norsk.
61
11:11-12Finnes det en far blant dere som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk, eller gi ham en skorpion når han ber om et egg?XFinnesSXNSS
62
Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham[?]HvorSXNSSX
63
Hold deg til de sanne profeter, sky de falske7:163. Nephi 14:16På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler?XXXPlukkerSymbXJSSSpørsmålet er sjeldent unikt utformet både som ja/nei spørsmål og et der to alternativer presenteres...
64
Lydighet og gode gjerninger leder til frelse7:223. Nephi 14:22Mange skal si til meg på den dagen: "Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?"XXXHarJSSXSpørsmålet er utformet fra en annen persons perspektiv, effektivt fordi...
65
6:46Hvorfor kaller dere meg ‘Herre, Herre!’ og gjør ikke det jeg sier?XXXHvorforXJSS
66
Jesus vitner om døperen Johannes' misjon11:7-9Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? [...] Hva gikk dere da ut for å se? En profet?XXHvaSNSS
67
11:16Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med?HvaNSSSe også kommentarer til Luk 13:20.
68
7:24-26Da sendebudene fra Johannes var gått, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i praktfulle klær og lever i luksus, bor i slott. Hva gikk dere da ut for å se? En profet?XXXHvaSNSS
69
7:31Hva skal jeg sammenligne menneskene i denne slekten med? Hvem ligner de?HvaNSSLuk 13:20Selv om dette spørsmålet er identisk med dem i opptegnelsen til Matteus, tilføyer Lukas her et lite vedheng som er interessant... "Hvem ligner de?" Dette er et spennende eksempel på høyttenking fra Mesterlæreren - som om han vil ha oss med i søken etter eksempler. Se også kommentarer til Luk 13:20.
70
En kvinne salver Jesu føtter i Simons hus7:42Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham?XHvemLJAS
71
7:44Ser du denne kvinnen?4XSerXJSS
72
Kan djevler bli kastet ut ved Satans makt?12:26Om nå Satan driver ut Satan, er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da riket hans bli stående?XHvordanNIS
73
12:27Og om det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved?XHvemXNIS
74
12:29Eller hvordan kan noen gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke?XHvordanSNSS
75
3:23Hvordan kan Satan drive ut Satan?6XHvordanJSS
76
11:18Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående?XXHvordanNSS
77
11:19Men hvis det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved?XXHvemXNSS
78
Hvordan tilgivelse og nåde fungerer12:34Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde?XXHvordanXSXJSS
79
Hvem tilhører Jesu familie?12:483:33Hvem er min mor, og hvem er mine søsken?XHvemSJSSHRBror; Familie; den Førstefødtes menighet; Mor; SøsterFolket1. Mos 4:9Mesteren stiller to spørsmål midt i en undervisningssituasjon. Ikke var Han uvillig til å møte sin egen familie og heller ikke avviste Han dem. Mer enn noe annet velger han igjen og igjen å bruke enhver mulighet til å undervise folket. Mest sannsynlig var dette en avbrytelse som Kristus vendte til sin fordel og som igjen ble en anledning til å bære vitnesbyrd om Faderen og sin egen stilling som Faderens utvalgte. Ved hjelp av to spørsmål som mer eller mindre ordrett gjentar det som blir ropt ut som en beskjed til Ham utvider Jesus familiebegrepet til å innbefatte ikke bare fysisk slektskap, men åndelig. Ja, selv mer enn det, for vi blir utfordret til å la mor og far være enhver kvinne og mann som bryr seg om en annen. Familie er familie, uansett hvilken rolle mann måtte ha. Dette gir så Kristus anledning til å undervise med kraft at det å gjøre Faderens vilje til syvende og sist er det som binder oss til en evig familie.
80
Lignelsen om såmannen4:13Når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan skal dere da forstå noen annen lignelse? (KJV Forstår dere ikke denne lignelsen? Hvordan skal dere da..?)XHvordanXXJISSe også kommentarer til Mark 8:21. I KJV gjengis spørsmålet som to separate spørsmål: "Forstår dere ikke denne lignelsen? Hvordan skal dere da..?" Det virker logisk at Herrens opprinnelige spørsmål må ha vært todelt, aller mest fordi vi ikke ser det som en dominerende stil i Hans spørsmål å anta noe som helst, uten at Han uttrykkelig gjorde det klart at Han kjente deres tanker, hvilket later til å ha vært et poeng i seg selv, men ikke ved denne anledningen.
81
Alle ting skal bli åpenbaret4:21Når en kommer inn med en oljelampe, blir den da satt under et kar eller under sengen?XBlirSNSSDen samme uttalelsen er nedtegnet i Matteus og gitt dette spørsmålet i Markus, så vel som tilsvarende spørsmål blant nephittene virker det sannsynlig at det i alle tilfeller var et spørsmål Mesteren stillte sine tilhørere.
82
Settes ikke lampen på en holder?6XSettesSNSS
83
Lignelsen om hveten og klinten og dens tyding13:27Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren?XVarLNSSL&P 86:1-11
84
Hvor kommer da ugresset fra?5HvorLNSSL&P 86:1-11
85
Vil du vi skal gå og luke det bort?XVilLNSSL&P 86:1-11
86
Lignelsen om sennepsfrøet4:30Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke?Hva / hvilkenNSSGuds rike; Lignelse
87
13:18Så sa han: Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med?HvaNSSLukas 13:19Se kommentarer Luk 13:20.
88
Lignelsen om surdeigen13:20Igjen sa han: Hva skal jeg sammenligne Guds rike med?57HvaJSS?RO&AGuds rike; Jesu Kristi evangeliumFolketLuk 7:31Luk 13:21Dette høyttenkende spørsmålet inviterer tilhørerne til å bli forberedt på det som kommer, en sammenligning med Guds rike. (Det benyttes ved flere andre anledninger, se Mark 4:30 og Luk 7:31) Måten å spørre på viser sannsynligvis også Frelserens evne til å improvisere i øyeblikket og vilje til å bruke dagligdagse hendelser og ting som symboler til å forklare åndelige sannheter. Vi skulle også benytte sammenligninger dersom vi ønsker å følge Hans eksempel og nå frem med doktrinær undervisning om det abstrakte. En annen spennende betraktning i lys av dette spørsmålet er det faktum at det viser Frelserens evne og åpenhet for inspirasjon og veiledning. Vi kunne falle for fristelsen å tro at Frelserens fantastiske undervisning var tenkt ut i forkant og planlagt i detalj, men om ikke annet viser dette at Hans undervisning og spørsmål også var spontane og ytret i øyeblikket, noe som selvsagt bare enda tydeligere synliggjør Hans enestående eksempel, guddommelighet og opphøyede intelligens.
89
Lignelsen om evangeliets fiskenote13:51Har dere forstått alt dette?5XHarXJASSe også kommentarer til Mark 8:21.
90
Jesus stiller stormen på Galileasjøen8:26Hvorfor er dere redde – dere lite troende!HvorforXEEtt og samme spørsmål, der tro blir påpekt som manglende, i motsetning til Luk 4:40 hvor det utformes som to separate spørsmål.
91
4:40Hvorfor er dere så redde?5XHvorforXNISTroSe også kommentarer Matt 8:26
92
Har dere ingen tro?4XXHarXXNISTroSe også kommentarer Matt 8:26 og 9:28
93
8:25Hvor er deres tro?4XHvorXJISTro
94
Legion av irrettesatte djevler sendt i griseflokken5:9Hva er navnet ditt?X4HvaJASI JSO oversettelse er Jesu spørsmål korrigert til en befaling, der Jesus befaler åndene å oppgi sitt navn.
95
8:30Jesus spurte ham: Hva er navnet ditt?4HvaAS
96
Jesus vekker Jairus datter til live5:39Hvorfor støyer og gråter dere?5XXHvorforXSSJoh 20:15
97
Jesus helbreder kvinnen med en blødning5:30Hvem rørte ved klærne mine?5XXHvemASG?EMirakel; TroFolket, disiplene og kvinnen som led av sykdomAlma 19:28-29Nettopp på grunn av folkemengden, mer enn "hvem rørte ved klærne mine?" var spørsmålet egentlig "hvem berørte mine klær med tro til helbredelse?". Formulert så kort og paradoksalt har spørsmålet langt større effekt, for det skapte ummiddelbar undring. Igjen et fascinerende formulert spørsmål som underviste så effektivt. Herrens hensikt og budskap ser ut til å ha vært ikke så mye å avsløre kvinnens målbevisste berøring, for miraklet hadde allerede funnet sted, som det var å undervise alle andre Hans guddommelige kraft til å frelse alle som vil og har tro på Ham. Dette ser vi også tydelig i samtalen med kvinnen som følger når spørsmålet blir besvart. Det sies at all dialog minst kommuniserer på to nivåer; det som faktisk uttales og det som tolkes subjektivt eller budskapet mellom linjene. Jesus viser med dette og mange andre spørsmål kraften slik dialog kan ha. Derfor er spørsmålet, som med de andre spørsmålene Jesus spurte, også av evig verdi for alle oss andre: Rører vi i tro ved Hans klær for frelse? Sett fra kvinnens perspektiv var den fysiske helbredelsen kun en start på en åndelig helbredelse som Kristus tydelig hadde til hensikt å gjøre henne oppmerksom på. Ved å invitere henne til å avsløre sin handling i tro hjalp han henne til å bestige det viktigste trinnet, nemlig å komme til Messias i full åpenhet og bekjenne sin tro på Ham for åndelig frelse. Våger vi å gjøre det samme?
98
8:45Hvem var det som rørte ved meg?XXHvemASG?EMirakel; TroFolket, disiplene og kvinnen som led av sykdomAlma 19:28-29Se kommentarer til Mark 5:30. Med en liten forskjell gjengir Lukas spørsmålet som "...rørte ved meg" og ikke "rørte ved klærne mine". I all vesentlighet er det samme budskap og ordlyden har samme ønskede effekt. (Matteus gjengir ikke noe spørsmål, men kun en direkte henvendelse til kvinnen.)
99
De blinde ser, de stumme taler og djevler kastet ut9:28Tror dere at jeg kan gjøre dette?7XXXTrorXASSHEMirakel; TroTo blinde menn1. Nephi 11:4,10Blant de mange spørsmål Herren stillte er det noen som tydelig avkrevde en bekjennelse om tro. Dette spørsmålet ser ut til å være det tydeligste av dem alle. Noen andre slike avstemminger er for eksempel Luk 12:51, Mar 8:23 og Joh 9:35. Når en bærer av det hellige prestedømmet utfører mirakler gjøres dette i Kristi navn. Tilsvarende spørsmål ville kunne lyde som følger: "Tror du på Jesus Kristus til helbredelse?". Jesus peker i spørsmålet med rette til seg selv som den som helbreder og Han vil at vi skal ta stilling til om vi tror på Hans helbredende kraft. Et ja/nei spørsmål er et enkelt middel for å oppnå nettopp dette. I den grad vi har tro vil et positivt "ja" styrke troen. Hvis troen er svak kan Herren styrke oss (jfr eks Mark 9:23-24). Hva svarer vi på dette spørsmålet i vårt daglige virke, dvs hvordan viser vi denne troen i våre gjerninger? Merk at spørsmålet ikke er om Han vil, men om vi tror. I den grad guddommelig hjelp uteblir fra våre liv er vi selv flaskehalsen til alle de mirakler Herren ønsker å bistå oss med.
100
Sanne tjenere møter forfølgelse og motgang10:25Har de kalt husherren for Beelsebul, kan da husfolket hans vente noe bedre?XHar / kanSXSSSpørsmålet i KJV har en annen semantisk betydning.
Loading...
 
 
 
Spørsmål
Bokmerke
Øvrige
Refleksjoner
Kilder
Kategorier