Mgi_TOP_Z_17-18_3_OK
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
МП „ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ“ – ЗАДОЧНА ф.о.
2
ГРАФИК поправителна сесия 17/18
3
за контакт: Анна Иванова (anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg)
4
5
1 курс
6
ДисциплинаВид на дисциплината
З / И
сграда/ зала № ПреподавателДатаДен от седмицатаЧас
от / до
Форма на изпит /писмен, устен, курсова работа/
7
Ценности и трудова мотивацияЗ 200Проф. д.пс.н. Снежана Илиева31.8.2018 г.петък10:0012:00писмен + КР
8
Психология на пазараЗ205Гл. ас. д-р Дамяна Иванова07.09.2018 г. петък12:0014:00писмен
9
Индивидуални различия на работното мястоЗ200Доц. д-р Ергюл Таир30.08.2018 г.четвъртък18:0020:00писмен + КР
10
Стратегически мениджмънтЗбл.3, зала 300Проф. д.с.н. Цветан Давидков28.08.2018 г.вторник11:0013:00писмен + КР
11
Стрес, здраве и безопасност в работна средаЗ200Гл. ас. д-р Вихра Найденова26.08.2018 г. неделя18:0020:00писмен + КР
12
Изследователски методи в трудовата и организационната психологияЗРекторат, ауд 21Проф. д-р Емилия Алексиева04.09.2018 г. вторник13:0016:00устен + КР
13
Кроскултурен мениджмънт и организационна култураЗ200Проф. д.пс.н. Снежана Илиева31.8.2018 г.петък10:0012:00писмен + КР
14
Техники за социално влияниеИ200Проф. д-р Георги Карастоянов01.09.2018 г. събота9:0010:00писмен
15
Емоционална интелигентностИ200Гл. ас. д-р Валерия Витанова20.08.2018 г. понеделник17:0020:00писмен + КР
16
Невербална комуникация и комуникативна компетентностИкаб. 126Проф. д.ф.н. Величко Руменчев04.09.2018 г. вторник10:0012:00устен + КР
17
Управление на впечатленията и бизнес етикетИ205Гл. ас. д-р Дамяна Иванова07.09.2018 г. петък12:0014:00писмен
18
Управление на човешките ресурсиЗ200гл. ас. д-р Вихра Найденова26.08.2018 г. неделя18:0020:00писмен
19
Управление и изграждане на екипиЗ200проф. дпсн Йоана Янкулова05.09.2018 г.сряда18:0019:00писмен+ КР
20
Организационно развитие и управление на промянатаЗ200проф. дпсн Снежана Илиева31.8.2018 г.петък10:0012:00писмен + КР
21
Потребителско поведениеЗ205Гл. ас. д-р Дамяна Иванова07.09.2018 г. петък12:0014:00писмен + КР
22
Лидерски стилове и компетентностиЗ205гл. ас. д-р Плама Христова07.09.2018 г. петък10:0012:00писмен
23
Психология на рекламата и връзки с общественосттаЗ205Гл. ас. д-р Дамяна Иванова07.09.2018 г. петък12:0014:00писмен + КР
24
Планиране и развитие на кариератаЗРекторат, ауд 21Проф. д-р Емилия Алексиева04.09.2018 г. вторник13:0016:00устен + КР
25
Семинар по лидерство и организационна ефективностЗ200проф. дпсн Снежана Илиева31.8.2018 г.петък10:0012:00устен + КР
26
Управление на качеството и бизнес процеситеИна имейлпроф. дфн Нако Стефановдо 06.09.2018 г.четвъртъкКР
27
КоучингИ205хон. д-р Елена Алтимирска 03.09.2018 г.понеделник9:0011:00устен
28
* КР при д-р Иванова се изпращат на имейл най-късно 5 дни преди датата на изпита.
29
2 курс
30
ДисциплинаВид на дисциплината
З / И
сграда/ зала № ПреподавателДатаДен от седмицатаЧас
от / до
Форма на изпит /писмен, устен, курсова работа/
31
Обучение и развитие на персоналаЗ 200Гл. ас. д-р Валерия Витанова20.08.2018 г. понеделник17:0020:00устен + КР
32
Правни аспекти на управлението на човешките ресурсиЗ200Доц. д-р Невяна Кънева04.09.2018 г. вторник11:0012:00писмен /тест/
33
Статистически методи в организационните изследванияЗ530Доц. д-р Калоян Харалампиев05.09.2018 г.сряда10:0017:00КР
34
Организационно консултиранеЗ205Хон. ас. д-р Елена Алтимирска03.09.2018 г.понеделник9:0011:00устен
35
Практикум по организационно развитие и управление на човешките ресурсиЗМилена Хаджииванова и Ивайло ГърковСВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ ИМЕЙЛ ДО 30.08.2018 Г.устен + КР
36
Управление на таланта и планиране на приемственосттаИ200Гл. ас. д-р Вихра Найденова26.08.2018 г. неделя18:0020:00писмен + КР
37
Управление на кризи и конфликти в организациитеИ200Проф. д-р Георги Карастоянов01.09.2018 г. събота9:0010:00писмен
38
Творчество и иновации в организациитеИ200Доц. д-р Ергюл Таир30.08.2018 г.четвъртък18:0020:00КР
39
* КР при д-р Иванова се изпращат на имейл най-късно 5 дни преди датата на изпита.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu