ZAPISY (Responses) : LISTA II Bieg o Puchar Władysława Pazdura i Ludwika Dziewońskiego