แบบทดสอบหน่วยที่ 3 ข้อมูลและสารสนเทศ ระดับชั้น ม.1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDYBQBRBSBTBUBVBWBXBY
1
Timestampชื่อ - สกุลนักเรียนห้อง ประจำชั้้นของนักเรียนเลขที่Scoreรวมคะแนนซ่อม
2
3
7/26/2017 11:42:53ด.ช.ชยธร นามบำรุง1/1110 / 20
4
7/26/2017 11:44:24ด.ช. ชวิศ ทิพย์กรรณ1/1212 / 20
5
7/26/2017 11:42:53ด.ช.ณัฐนนท์ นินนานนท์1/1313 / 20
6
7/26/2017 11:42:16ด.ช. ทวีสิทธิ์ หวดขุนทด1/147 / 20
7
7/26/2017 11:44:31ด.ช.ธนกฤต โขงรัมย์ 1/159 / 20
8
7/26/2017 11:43:56ด.ช.พรพศกรณ์ สำราญ1/1612 / 20
9
7/26/2017 11:44:08เด็กชายพงศธร สุทธิธรรม1/178 / 20
10
7/26/2017 11:42:53เด็กชาย สรรค์ธกรณ์ สีลาคุปต์1/1814 / 20
11
7/26/2017 11:45:19เด็กหญิง จิราพร เส็งนา1/1915 / 20
12
7/26/2017 11:43:16ด.ญ.ชนัญชิดา กลัดสันเทียะ1/1108 / 20
13
7/26/2017 11:44:03ด.ญ. ฐิติมา สาจะโป๊ะ1/11113 / 20
14
7/26/2017 11:45:27ด.ญ.ทักษพร เข็มรัมย์1/11212 / 20
15
7/26/2017 11:45:27ด.ญ.ทักษพร ชัยปัญญา1/11314 / 20
16
7/26/2017 11:43:36ด.ญ.ธัญภา ปุริมายะตา1/1149 / 20
17
7/26/2017 11:43:03ด.ญ.นลินญษ เทียงทำ 1/11510 / 20
18
7/26/2017 11:36:31ด.ญ.นิษฐเนตร อิธิพรม1/11612 / 20
19
7/26/2017 11:43:45ด.ญ พรนัชชา วัฒนะ 1/11716 / 20
20
7/26/2017 11:37:24ด.ญ.พรประภา บุญล้อม1/11818 / 20
21
7/26/2017 11:43:29เด็กหญิงพรรณพษา ธีรพงศานุรักษ์1/11913 / 20
22
7/26/2017 11:34:55ด.ญ.เพชรลัดดา ดีด้วยชาติ1/12016 / 20
23
7/26/2017 11:40:21ด.ญ.มินญดา แป้นบรรจบ1/12110 / 20
24
7/26/2017 11:38:50ด.ญ. ลดานุช วิชาเกวียน1/1225 / 20
25
7/26/2017 11:39:11ด.ญ.วราภรณ์ สังวรณ์1/12313 / 20
26
7/26/2017 11:44:54ด.ญ. ศิริประภา ป้องเคน1/1249 / 20
27
7/26/2017 11:43:59ด.ญ.ศิวารักษ์ สุขหนองบึง1/12513 / 20
28
7/26/2017 11:43:48ด.ญ.สิริวิมล เติมกระโทก1/12612 / 20
29
7/26/2017 11:34:55ด.ญ.สิวพร แสนจันทร์1/12711 / 20
30
7/26/2017 11:39:54ด.ญ.สิวพร แสนจันทร์1/12715 / 20ซ่อม
31
7/26/2017 11:37:02ด.ญ.อภิชญา คุยสูงเนิน1/12815 / 20
32
7/30/2017 16:31:46รัชชานนท์ โพทิสาพิมพ์1/4154 / 20
33
7/31/2017 8:14:03ไปรยา เอี้ยงแสนเมือง1/4367 / 20
34
7/31/2017 8:38:17ด.ญ พรไพรินทร์ พูนสวัสดิ์1/4378 / 20
35
7/31/2017 8:56:57ด.ช.สุรทิน เพ็งเชื้อ1/4145 / 20
36
7/31/2017 8:59:49เจษฎา บุบพะลา1/435 / 20
37
7/31/2017 9:03:19วีรกานต์ กุเวสา1/4175 / 20
38
9/11/2017 9:39:20ด.ช.พุทธพงศ์ ดอกไม้1/4116 / 20
39
9/11/2017 9:48:01ศิริรัตน์ ไทยกลาง1/4438 / 20
40
9/26/2017 11:29:32ด.ช. เจษฎา มาหมื่นไวย์1/1066 / 20
41
9/26/2017 11:35:57ด.ช. เจษฎา มาหมื่นไวย์1/1069 / 20
42
9/26/2017 11:38:55กฤษณพงศ์ ทิตวรางกูล1/1015 / 20
43
9/26/2017 11:39:37ด.ญ เกวรี ชาลีจันทร์1/10279 / 20
44
9/26/2017 11:40:08ด.ช. เจษฎา มาหมื่นไวย์1/10612 / 20
45
9/26/2017 11:43:10กฤษณพง์ ทิตวรางกูล1/1016 / 20
46
9/26/2017 11:44:26ด.ญ.ปานตะวัน จันทร์รัศมี1/10358 / 20
47
9/26/2017 11:45:49ด.ญ เกวรี ชาลีจันทร์1/10278 / 20
48
9/26/2017 11:46:44กฤษณพงศ์ ทิตวรางกูล1/1016 / 20
49
9/26/2017 11:47:27ด.ช. สหรัฐ แพทย์เมืองจันทร์1/10216 / 20
50
9/26/2017 11:50:43ด.ญ เกวรี ชาลีจันทร์1/102711 / 20
51
9/26/2017 11:50:51กฤษณพงศ์ ทิตวรางกูล1/1016 / 20
52
9/26/2017 11:52:57ด.ช. สหรัฐ แพทย์เมืองจันทร์1/102112 / 20
53
9/26/2017 11:53:47กฤษณพงศ์ ทิตวรางกูล1/10114 / 20
54
9/26/2017 11:55:54ณัฏฐ์ชญา กล้าหาญ1/103016 / 20
55
9/26/2017 11:57:13ด.ญ.พัชธิชา ตอยกระโทก1/103712 / 20
56
9/26/2017 11:57:48ด.ช.ฐิติพงศ์ วรวุฒิปัญญาคม1/10712 / 20
57
9/26/2017 11:58:28ด.ญ.ปานตะวัน จันทร์รัศมี1/103516 / 20
58
9/26/2017 12:00:34.ด.ญสุทธิดา สุวรรณประภา1/104216 / 20
59
9/29/2017 16:10:21ธิมาพร บุญเสริม1/12296 / 20
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu