ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MÚSICA 1r
2
3
Pla de treball personalitzat: TEMA 4
4
5
Nom alumne/a: Curs: Grup:
6
7
0 = no ho sé 1= una mica2= Ho sé força bé 3 = ho sé molt béValoració Inicial Valoració final
8
9
OBJECTIUS
10
1Saber que és música culta o clàssica.
11
2Conèixer l'escala musical, intervals i aleracions
12
3Conèixer l'orquestra simfònica.
13
4Reconèixer les diferents agrupacions.
14
5Acompanyar amb percussió corporal una peça musical
15
6Saber resumir els conceptes més importants.
16
7Saber fer música ja sigui amb l'ukelele com amb la veu.
17
8Utilització de les Tic: blog de fraumusic1
18
9Cerca d'informació sobre conceptes musicals
19
20
21
ACTIVITATSFet
22
1Activitats 1, 2, 4, 5, 7 i 11.
23
2Activitats llenguatge musical: full de pentagrames
24
3Activitats finals: 13, 14, 22, 23,
25
4Activitats amb internet: activitat final 27
26
5Resum o esquema dels conceptes més importants de l'unitat.
27
6Guia d'estudi FETA A MÀ!
28
29
30
QUALIFICACIÓ:
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100