Inkomsbringande aktiviteter 2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
kr
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
180105
2
Ljungbyholms GoIF
3
Inkomstbringande aktiviteter 2018
4
5
6
7
Inledning:
8
Detta dokument är en presentation av huvudföreningen Ljungbyholms GoIF:s samtliga inkomstbringande åtaganden under 2018.
9
10
Viktigt att alla tider och sysslor tillsätts. Saknas du i schemat? Ta kontakt med anvarig via info@ljungbyholmsgoif.se
11
Du som tränare/ledare eller förtroendevald och har barn i LGoIF:s verksamhet finns inte med i dokoumentet då du går som målsman för ditt barn.
12
13
Samtliga inkomstbringande aktiviteter i föreningen presenteras i detta dokument så att alla berörda ska kunna planera in sina aktiviteter för 2018.
14
Grunden för att detta ska fungera är att ALLA, oavsett sektionstillhörighet, hjälper till.
15
Varje aktiv/målsman till aktiv tilldelas 2 åtaganden där minst ett åtagande ska vara ett sommarevenemang såsom konsert eller Kalmar Grand Prix (obligatoriskt).
16
Således 2 aktiviteter per aktiv/målsman till aktiv ska utföras, varav den obligatoriska aktiviteten redan är förvald.
17
Det viktigaste är att alla åtaganden tillsätts då det är förutsättningen för låga avgifter. Sista datum för tillsättning av samtliga aktiviteter är 180215.
18
19
Vad ska du göra i dokumentet?
20
I fliken "Huvudschema 2018" här nedan letar du upp ditt namn/ditt barns namn. Är du målsman till aktiv fyller du även i ditt namn.
21
Kontrollera även din E-postadress då all kommunikation sker på det viset. Ändra vid behov.
22
Välj minst en aktivitet genom att sätta en 1:a i aktuell ruta. Självklart kan du medverka på fler aktiviteter om du vill, det är fritt fram.
23
Utöver dina val tillkommer ett sommarevenemang per aktiv/målsman till aktiv. 2018 är sommarevenemanget Kalmar Grand Prix den 3-5 augusti.
24
Varje aktivitet innehåller en nedräknare som räknar de platser som kvarstår innan aktiviteten är fullsatt. Det är därför viktigt att du anger ditt deltagande med en 1:a,
25
samt att du gör dina val i god tid.
26
27
Varför gör vi detta?
28
Det finns flera anledningar till att vi genomför detta. De främsta anledningarna är:
29
1. Tydlighet - du som aktiv i Ljungbyholms GoIF ska veta vad som förväntas av dig under året när det gäller att bidra med ideell tid.
30
2. Nivån på våra avgifter - ska fortsatt bibehållas låg. En förutsättning för att så blir fallet är att vi alla hjälps åt med dessa inkomstbringande aktiviteter.
31
Vår viktigaste målsättning är "Så många som möjligt så länge som möjligt". Låga avgifter är en grundförutsättning för det.
32
3. Gemenskap - där gemensamma uppdrag skapar ökad sammanhållning - samma målsättning i hela föreningen.
33
34
Se flikarna nedan för aktiviteter och scheman.
35
36
Kom ihåg detta - viktigt!!
37
- Gör vi detta tillsammans, om alla hjälps åt och tar detta till sig underlättar vi för varandra.
38
- Alla intäkter går oavkortat tillbaka till verksamheten, varesig det gäller seniorer eller barn/ungdomar, innebandy, fotboll eller folkhälsa.
39
40
Vad är inte med i detta dokument?
41
Sektionsspecifika insatser finns inte med. Exempel på det är Majläger, Frallkörning eller Fotbollsskolan som inte är inkomstbringande aktiviteter för föreningen
42
utan mer kvalitetshöjande aktiviteter. Inkomstbringande aktiviteter specar det som är generella insatser för Ljungbyholms GoIF som helhet och på
43
det sättet tillåter oss att vara en samhällsförening med låga avgifter med många medlemmar som delar på ansvaret.
44
45
Schemaläggningen för varje person ska vara klar senast 180131 och redovisas i detta dokument.
46
47
48
Frågor?
49
vaktmastare@ljungbyholmsgoif.se
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu