T936-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560
S 30281
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษา-ภาษาเยอรมัน
จิตพิสัย
ห้อง 936
3
ครูที่ปรึกษา
For1sumFor2F2รวมbehaviorFinalTotalผลการเรียน
4
1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
152473น.ส.กวินทิพย์พงศ์ติยะไพบูลย์7231055201060
6
253913น.ส.กันต์ฤทัยฤทธิเกษร9161055201055
7
353921น.ส.กานต์ธิดากานุวงษ์7191055201056
8
453932น.ส.เกศกานดาจำปาเนตร9151055201054
9
553938น.ส.เขมจิราสุดตัง61310552026
10
653949น.ส.จิดาภาจำปาเนตร5181055201053
11
753978น.ส.ฉัตรระวีสุวรรณวงศ์6181055201054
12
854001น.ส.ชนิตาชุ่มศรี82410501547
13
954109น.ส.ณัฐธิดาปัญญาไวย9241055201063
14
1054204น.ส.ธัญรดาจึงขจรเกียรติ9231055201062
15
1152789น.ส.นพรัตน์ลิขิตหัตถศิลป61010552026
16
1254271น.ส.นุชชาสวัสดิชัย82610501549
17
1354425น.ส.พิมพ์ลภัสแซ่ตั้ง5231055201058
18
1454428น.ส.พิมพ์ศจีเกษสุวรรณ8231055201061
19
1554434น.ส.พิรดาสุวรรณรักษ์7151410501537
20
1654500น.ส.เมธาพรสัจจวโรดม72410501546
21
1754503น.ส.เมลาณีจิรานันตรัตน์7221055201059
22
1854518น.ส.รมิตาหนูทอง715141055201052
23
1954524น.ส.รวีวัสสารัตนายน517 1055201052
24
2053105น.ส.รินรดาสากิยลักษณ์7221055201059
25
2154555น.ส.วรรณิดาสุสำเภา8261055201064
26
2254573น.ส.วิจิตราเตี้ยวสกุล9241055201063
27
2354653น.ส.สุทธิดาหทัยศรัทธา72010501542
28
2454657น.ส.สุธินีจ่างพิฑัฒนวกิจ7261055201063
29
2554715น.ส.อรุโณทัยศรีอำไพ6231055201059
30
2654716น.ส.อลิสราหฤษฎ์วงศ์9171055201056
31
2754728น.ส.อันนาอินทราวูธ7191055201056
32
2854744น.ส.อินทิราพยุหเสนา8151055201053;
33
2954952นายธนพัตเดชมงคลชัย81710501540
34
3055095นายพัชรพลศรีสง่า815141055201053
35
3155169นายภูวิศตรีสุทรรศน์2151055201047
36
3255186นายพีพัทธ์สงวนพันธุ์10251055201065
37
3355196นายวชิรวิชญ์ติยวัชรพงศ์771055201037
38
3455235นายศรัณย์ธรณ์วงศ์เมือง4121055201034
39
3555261นายศุภวิชญ์ผ่อนผัน615131055201051
40
3653817นายสร้างสรรค์ศรีสวัสดิ์1010552030
41
3755304นายอณัชชารัตน์ป่าโมกข์91810501542
42
3855314นายอภิวิชญ์โชคญุณยสิทธิ์000ลพ
หาคะแนนอะไรไม่พบ
43
3955323นายอานนท์พิมพา6151055201051
44
4055325นายอานันท์ญาเนตรขจรวงศ์71510501537
45
46
10301055201030100
47
48
คะแนน F2 รวม ประกอบด้วย I..ทัศนศึกษานครปฐม =10 J..นำเสนองานหน้าห้องเรียน=5
49
และเดี่ยว...K..ช่องสุดงานรีวิวสถานที่เคยไปเที่ยว=5 คะแนน รวมเป็น ๒๐ คะแนน
50
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 15 สิงหาคม 2560
51
paek2551@gmail.com or LineID=0917091253
52
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ปี ชั้น 2
53
ผู้ที่กลับจากแลกเปลี่ยน หรือไม่ไปทัศนศึกษา สอบข้อมูลจากหนังสือทัศนศึกษาวังสนามจันทร์
54
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-09-2560
55
paek2551@gmail.com
ID Line
56
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
57
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
58
59
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
60
61
ข้อละ 1 คะแนน
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ท่องเที่ยว
 
 
Main menu