Temy_ZP_2015_16
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Témy záverečných prác pre akademický rok 2015/16
2
ŠkoliteľTyp ZPOkruh/téma
Meno a priezvisko študenta
3
PaedDr. Silvia Antolová, PhD.

(milí študenti, porozmýšľajte nad
vlastnou témou, ktorá sa bude dotýkať
mojich okruhov)
BP aj
DP
Vizuálna stránka marketingovej komunikácie obsadené
4
Manipulovaná fotografiaobsadené
5
Inscenovaná fotografiaobsadené
6
Korporátny dizajn obsadené
7
Fotoreportážobsadené
8
Séria plagátov na vybranú témuobsadené
9
Autorská knihaobsadené
10
Mgr. Eva Augustínová, PhD.BPReprezentatívne historické knižnice SlovenskaLucia Dolovacká
11
BPKníhtlačiarne stredného Slovenska v období národného obrodeniaJakub Czeizel
12
DPDejiny knižníc regiónu KysuceMichaella Pastvová
13
DPDejiny knižníc v MartinePatrícia Olbertová
14
DPHistorické knižnice LiptovaMiloš Húsenica
15
DPHistorické knižnice v BardejoveOľga Hlaďová
16
DP
Dejiny obce Višňové v kontexte pramenných dokumentov a jej prezentácia v internetovom prostredí
Marika Šimková
17
doc. Ing. Vladimír Bukovský, CSc.BPPrognóza starnutia vybratých materiálov - Preservation Index.
18
BP
19
DPStálosť inkjetovej farebnej tlače v rôznych podmienkach uskladnenia.
20
DP
21
DP
22
DP
23
DP
24
RNDr. Eva Capková, PhD.BPvlastná témaEva Bukovinská
25
BPvlastná témaMiroslav Capko
26
DPvlastná témaJana Mariaková
27
DPoblasť dataminingu - vizualizácia informácií pre potreby KMKD
28
DPoblasť online kurzov Miroslav Chutňák
29
DPoblasť datamininguMichaela Hrošovská
30
DPDatamining sociálnych sietíJuliána Kontríková
31
Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD.BPGrafická podpora a realizácia veľkoplošných zobrazení /mapping/Adriana Luhová
32
BPTypografická ilustratívnosťPatrik Pálich
33
BPRekonštrukcia zvukuKatarína Kortišová
34
DPvlastná témaBoris Záleský
35
DPProblematika vizuálnej prezentácie Slovenska v zahraničí Miroslava Labajová
36
DPvlastná témaOndrej Sihelník
37
DPKampane humanitárnych organizáciíDominika Rišiaňová
38
DPvlastná téma (s praktickým výstupom - fotografia)Tomáš Greňo
39
doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.BPAnalýza štruktúry pamiatkového fondu bývalej Turčianskej stoliceMarta Bukovinská
40
BPSecesná Žilina a možnosti jej dnešnej prezentácieJakub Timotej Dobrovolný
41
DPKultúrne dedičstvo zaniknutej židovskej komunity v ČadciZuzana Sihelníková
42
DPVínna cesta - atraktívny produkt prezentácie hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstvaZuzana Ondeková
43
DPLetné sedenia a terasy v historickom prostredí
44
DPSúčasná záchrana stredovekej ruiny hradu HričovLea Molíková
45
DPHistória a súčasnosť barokového kaštieľa v GbeľanochLenka Milová
46
PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD.DPInformačná architektúra webového sídla v akademickom prostredíPatrik Lomnický
47
BPVlastná témaMarek Ivanič
48
DPVlastná témaMarián Šnirc
49
DPWebová analýza a možnosti jej využitiaMichal Plšek
50
DPInformačné správanie v generačnom kontexteMartin Gábor
51
DPVlastná témaNatália Suchánková
52
DPSoftvérové riešenia pre používateľské testovanieKatarína Masárová
53
doc. Galina Jasečková, CSc.DPPočítačové hry
54
DPPoužitie médií u detí a adolescentov
55
DPTeória médií a teória komunikácie
56
DPDemokracia a sloboda prejavu v médiách
57
DPPopulárna kultúra
58
DPInformácia a demokracia
59
DPInformácia a trh
60
prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.BP
Právo povinného výtlačku vo vybratých európskych krajinách s ohľadom na elektronické publikovanie.
61
BPHistorický vývoj slovenskej národnej bibliografie v 20. storočí so zameraním na hodnotenie odborného prínosu vybratých osobností.
62
DPKlasifikácia a indexovanie v knižnično-informačných systémoch na Slovensku.
63
DPKompetencie informačného špecialistu
64
DPOpen Acces. Prístupy a riešenia v Európe.
65
DPHlavné problémy autorského práva v projektoch digitalizácie a prístupy k ich riešeniu na národnej a medzinárodnej úrovni.
66
DPKlasifikácia a indexovanie digitálneho obsahu a sprístupňovania digitálneho obsahu na internete.
67
DPFinančné náklady na digitalizáciu na SlovenskuBranislav Zápražný
68
DPTechnologické a organizačné riešenie digitálnych knižníc
69
BPBudovanie spoločného európskeho portálu Europeana a súvisiace podporné projekty EÚ
70
DPOperačný program Informatizácia spoločnosti SR - Prioritná os OPIS 2 (Digitalizácia). Výsledky národných projektov
71
DPSúčasné prístupy a riešenia digitalizácie audiovizuálneho dedičstva na Slovensku
72
DPSúčasné prístupy a riešenia digitalizácie písomného dedičstva v Európe
73
DPSúčasné prístupy a riešenia digitalizácie muzeálnych objektov na Slovensku
74
DPSúčasné prístupy a riešenia digitalizácie trojrozmerných pamiatok na Slovensku
75
DPŠpecifikácia sémantických elementov v Slovenskej digitálnej knižnici a ich používanie
76
DPDigitalizácia starých a vzácnych tlačí v Európe
77
DPDátový model systému Europeana (ESE/EDM)
78
DP
Problematika deskriptívnych metadát ako nástroja interoperability informačných systémov na Slovensku.
79
DPSystém FEZ Fedora - systém na sprístupňovanie digitálneho obsahu na internete. Funkcionalita. Hodnotenie. Porovnanie s inými systémami.
80
DPAktuálne štandardy pre katalogizáciu. Pravidlá RDA.
81
BPDeskriptívne metadáta v slovenských projektoch digitalizácie
82
PhDr. Marcela Katuščáková, PhD.BPVybrané témy z Manažment 2 (bližšie po osobnej dohode)J. Ratulovský
83
BPVybrané témy z Manažment 2 (bližšie po osobnej dohode)Karina Myšiaková
84
DPIntelektuálny kapitál v podniku (bližšie po osobnej dohode)F. Korený
85
DPManažment znalostí: vybraná téma (bližšie po osobnej dohode)I. Kafka
86
DPText mining (bližšie po osobnej dohode)V. Filip
87
DPManažment znalostí (bližšie po osobnej dohode)H. Tvrdá
88
DPIntelektuálny kapitál vo vedecko-výskumnom podniku (bližšie po osobnej dohode)N. Žebráková
89
Mgr. Ing. Martin KonvitBPDuševné vlastníctvo v prostredí nových médií
90
BPAktuálne trendy v smerovaní autorského práva
91
BPZákonné licencie na použitie autorských diel v prostredí nových médií
92
BPDigitálne rozmnoženiny autorských diel v prostredí nových médiíMartin Pribilovič
93
BPLicencnie Creative Commnos v prostredí nových médiíZuzana Gadušová
94
BPOchranné známky v prostredí nových médií
95
BPIndividuálna téma (z oblasti práva duševného vlastníctva)
96
prof. Ing. Milan Konvit, PhD.BP
97
BP
98
DP
99
DP
100
DP
Loading...
Main menu