จำนวนทรัพยากร_2561_แยกตามหมวดหมู่
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
จำนวนหนังสือห้องสมุด มจพ. จำแนกตามหมวดหมู่
2
หมวดหมู่สาขาวิชาภาษาไทย (เล่ม)ภาษาต่างประเทศ (เล่ม)รวม (เล่ม)
3
A-AZ - GENERAL WORKS6743641,038
4
(รวมเรื่อง, สารานุกรม)
5
AC 1-AC 9999Collections31511326
6
AE 1-AE 9999Encyclopedias174163337
7
AG 1-AG 9999Dictionaries, Gen. Reference10089189
8
AI 1-AI 9999Indexes101
9
AM 1-AM 9999Museums, Collectors & Collecting27936
10
AS 1-AS 9999Academies & Learned Societies184058
11
AY 1-AY 9999Yearbooks Almanacs, Directories383775
12
AZ 1-AZ 9999Hist. of Scholarship & Learning11516
13
B-BE - PHILOSOPHY 302106408
14
(ปรัชญา)
15
B 1-B 68 Philosophy/Period., Societies, Cong.72173
16
B 69-B 789Philosophy/Gen. Works, Hist. & Systems712091
17
B 790-B 9999Hist. & Systems, Modern142539
18
BC 1-BC 9999Logic8437121
19
BD 1-BD 9999Speculative Philosophy612384
20
BF - PSYCHOLOGY2,5697783,347
21
(จิตวิทยา)
22
BF 1-BF 172.99Psychology148300448
23
BF 173-BF 206.99Major Theories & Systems6639105
24
BF 207-BF 724.99Individual Psychology2,1604252,585
25
BF 725-BF 1000.99Special Aspects26430
26
BF 1001-BF 1403.99Parapsychology47552
27
BF 1404-BF 9999Occult Sciences1225127
28
BH-BX - AESTHETICS, ETHICS, RELIGION 3,7392714,010
29
(สุนทรียศาสตร์ จริยธรรม และ ศาสนา)
30
BH 1-BH 9999Aesthetics17118
31
BJ 1-BJ 1800.99Ethics42030450
32
BJ 1801-BJ 9999Social Usages, Etiquette95398
33
BL 1-BL 9999Religions, Mythology, Rationalism21436250
34
BM 1-BM 9999Judaism101
35
BP 1-BP 9999Islam, Bahaism, Theosophy421254
36
BQ 1-BQ 9999Buddhism2,9111553,066
37
BR 1-BR 9999Christianity246
38
BS 1-BS 9999Bible81018
39
BT 1-BT 9999Doctrinal Theology9615
40
BV 1-BV 9999Practical Theology17926
41
BX 800-BX 4799.99Roman Catholic Church224
42
BX 4800-BX 9999Protestantism134
43
C-CT - GENERAL HISTORY, ARCHAEOLOGY, BIOGRAPHY 1,0831321,215
44
(ประวัติศาสตร์ทั่วไป โบราณคดี ชีวประวัติ)
45
C 1-C 9999Auxiliary Sciences of History617
46
CB 1-CB 9999Hist. of Civilization & Culture6548113
47
CC 1-CC 9999Archaeology (General)201838
48
CD 1-CD 920.99Diplomatics022
49
CD 921-CD 5000.99Archives718
50
CD 5001-CD 9999Seals134
51
CE 1-CE 9999Chronology224
52
CJ 1-CJ 9999Numismatics426
53
CN 1-CN 9999Epigraphy, Inscriptions9211
54
CR 1-CR 9999Heraldry28432
55
CS 1-CS 9999Genealogy53154
56
CT 1-CT 9999Biography88848936
57
D-DU - HISTORY OF EUROPE, ASIA, ETC.5,3769116,287
58
(ประวัติศาสตร์ แยกตามภูมิภาคยุโรป เอเชีย ฯลฯ)
59
D 1-D 900.99History (General)92117209
60
D 901-D 9999History of Europe (General)31233
61
DA 1-DAV 9999History - Great Britain222345
62
DB 1-DB 900.99History - Austria, Austro-Hungarian Empire022
63
DB901-DB9999.999History - Eastern Europe, Central Area20200
64
DC 1-DC 9999History - France, Andorra, Monoco271239
65
DD 1-DD 9999History - Germany222648
66
DE 1-DE 9999History - Med. Region, Greco-Roman World011
67
DF 1-DF 9999History - Greece24327
68
DG 1-DG 9999History - Italy5510
69
DH 1-DH 9999History - Netherlands (Low Countries/Belg.)011
70
DJ 1-DJJ 9999History - Netherlands (Holland)505
71
DJK 1-DJZ 9999History - Eastern Europe, Gen.505
72
DK 1-DK 669.99History - Russia142034
73
DL 1-DL 9999History- Northern Europe, Scandinavia112
74
DP 1-DP 500.99History - Spain325
75
DQ 1-DQ 9999History - Switzerland617
76
DR 1-DR 9999History - Eastern Europe, Balkan Pen.10818
77
DS 1-DS 40.99History - Asia30737
78
DS 41-DS 329.99History - SW Asia, Ancient Orient, Near East181735
79
DS 330-DS 500.99History - Southern Asia, Indian Ocean9525120
80
DS 501-DS 9999History - Eastern Asia, SE Asia, Far East4,9286085,536
81
DT 1-DT 9999History - Africa222244
82
DU 1-DU 9999History - Oceania (South seas)14822
83
E - HISTORY OF AMERICA 4682128
84
(ประวัติศาสตร์ แยกตามภูมิภาคอเมริกา)
85
E 1-E 139.99History - Americas (General, Indian, N. Amer.)4812
86
E 140-E 200.99History - United States (Colonial)315687
87
E 201-E 299.99History - United States (Revolutionary)011
88
E 300-E 440.99History - United States (1790-1855)101
89
E 441-E 655.99History - United States (Slavery & Civil War)718
90
E 656-E 9999History - United States (After Civil War)31619
91
F - UNITED STATES LOCAL HISTORY232144
92
(ประวัติศาสตร์ แยกตามท้องถิ่นอังกฤษ และอเมริกา)
93
F 1-F 0205.99State & Local History, N. England, Atlantic Coast101
94
F 206-F 475.99State & Local Hist. South, Gulf States022
95
F 476-F 720.99State & Local Hist. Midwest, Mississippi Valley011
96
F 850.5-F 999.99State & Local Hist. Pacific Coast404
97
F 1000-F 1200.99History - British America, Canada246
98
F 1201-F 1400.99History - Mexico011
99
F 1421-F 1600.99History - Central America549
100
F 1601-F 2154.99History - West Indies011
Loading...
Main menu