ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกและวิเคราะห์ข้อสอบสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษารุ่นที่ 1
3
ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จัดโดย ศูนย์พัฒนามนุษย์และสังคม(บันลือ ถิ่นพังงา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4
5
ประทับเวลาคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์มือถืออีเมลที่ติดต่อได้อาหารหน่วยงานที่สังกัดสถานะการชำระเงิน
6
30/9/2017, 14:40:41นายสมยศมหัทธโนบลครูผู้สอน831709478
yot90900003@hotmail.co.th
ทั่วไป
โรงเรียนพะตงวิทยามุลนิธิ
7
30/10/2017, 9:55:02นายวิชัยวงศ์สุวรรณครู089 7382891
wichaiwong45@gmail.com
ทั่วไป
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
8
30/10/2017, 9:58:00นางอัญชนีย์ แสงขาวครู867494119
kruanchanee@gmail.com
ทั่วไป
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
9
31/10/2017, 15:25:10นางสาวกรุณาสวัสดีครูผู้สอน833893944
Prang_pat_@hotmail.com
อิสลาม โรงเรียนศรีธรรมาช
10
31/10/2017, 15:27:37นางชนาทิพย์ใจแน่ครูผู้สอน887567708
Prang_pat_@hotmail.com
ทั่วไป
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
11
1/11/2017, 10:08:20นางลัดดาวรรณจันทร์ใหม่ครูผู้ช่วย954294431
laddawan.lanphet@gmail.com
ทั่วไปโรงเรียนบ้านโคกคา
12
6/11/2017, 12:23:59นางสาวจุฑารัตน์พูลฉันทกรณ์ครู815429939kruyui1234@gmail.comทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต16
13
15/11/2017, 12:49:38นางสาวสายโสภาทองสายครู089-4638434
saisopha.so@gmail.com
ทั่วไป
โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ
14
15/11/2017, 12:51:28นางธัญลักษณ์คูนิอาจครู894638434
saisopha.so@gmail.com
ทั่วไป
โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu