2.2.2 (หลัง) แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2.2 สายโคแอคเชียล (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1
แจ้งผลการทดสอบ หลังเรียน 2.2 สายโคแอคเชียล
ยังไม่ตรวจคะแนนนะจ๊ะ...รอฟัง หลังจากสอบหลังการเรียนจ้า...
2
วันเวลาที่เข้าสอบชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษา
คะแนนที่ได้
คะแนนคนที่แต่งชุดนักศึกษามา
3
Sunday, 21 September 2014น.ส.ภัชนีย์ ไชยแสง551501380504220
4
Sunday, 21 September 2014ธมลวรรณ สันชุมสี551501380506320
5
Sunday, 21 September 2014นางวิภารัตน์ ชมจำปี551501380504720
6
Sunday, 21 September 2014สุจิตรา ดีดวงพันธ์551501380505120
7
Sunday, 21 September 2014
นางสาวศิริกัญญา สามารถ
551501380504920
8
Sunday, 21 September 2014สุระชัย แสงวงศ์551501380505320
9
Sunday, 21 September 2014สุระชัย แสงวงศ์551501380505320
10
Sunday, 21 September 2014ชฎาพร วิลัยกุล551501380506720
11
Sunday, 21 September 2014นางสาวนุสรา ทองน้อย551501380503720
12
Sunday, 21 September 2014นางสาวคลึงหา เสนาพรม55101380503320
13
Sunday, 21 September 2014นางสาวนีรนุช บุญเจริญ551501380503620
14
Sunday, 21 September 2014กมลชญา พูลสวัสดิ์551501380503220
15
Sunday, 21 September 2014
นางสาวธนาภรณ์ แสงเหลือง
551501380503413
16
Sunday, 21 September 2014นิภาวรรณ ปัญญานาม551501380503514
17
Sunday, 21 September 2014อนุธิดา อุปปัญญ์551501380505620
18
Sunday, 21 September 2014นางสาว วราภรณ์ ศรีแจ่ม551501380504618
19
Sunday, 21 September 2014รุ่งฤดี อริยโกมุท551501380504516
20
Sunday, 21 September 2014วุฒิชัย กุมารสิทธิ์551501380504820
21
Sunday, 21 September 2014น.ส.อนุธิดา อุปัญญ์551501380505612
22
Monday, 10 November 2014มาลีวัน ทองชนะ5115113454
23
Tuesday, 18 November 2014ปิยภาพร สมนึก54150138050525
24
Sunday, 23 August 2015น่ร่าา560434941329
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...