Înscrierea la Colocviul de la Stânceni
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
lei
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Numele și prenumele
Prezent la Colocviu în 5 august
Prezent la Colocviu în 6 august
2
1Lung Pr. Adrian (Subcetate)da da
3
2Lung Simona (Subcetate)da da
4
3Oană Pr. Gheorghe (Subcetate)da da
5
4Dîrle Pr. Cornel (Stânceni)da da
6
5Maica Eliane (Stânceni)da da
7
6Ringeval Bénédicte (F-Cambrai)da da
8
7Lefer Evelyne (F-Cambrai)da da
9
8Lefer Jean-Pierre (F-Cambrai)da da
10
9Pol Valer (Târgu Mures)da da
11
10Pol Simona (Târgu Mures)da da
12
11Bertholet Pr. Jacques (F-Nancy)da da
13
12Chadeuf Pr. Paul (F-Dijon)da da
14
13Divry Pr. Edouard op (F-Toulouse)da da
15
14
Houdret Pr. Jean-Philippe ocd (F-Toulouse)
da da
16
15De La Roncière Pr. Martin (F-Périgueux)da da
17
16Soldatenkoff Pr. Nicolas (F-Semur)da da
18
17Werrn Pasteur Patrick (F-Alsace)da da
19
18Cuche Jacqueline (F-Strasbourg)da da
20
19Cuche François-Xavier (F-Strasbourg)da da
21
20Fratila PS Mihai (Bucuresti)nuda
22
21Iancu Carol (F-Montpellier)da da
23
22Koltz Michel (Luxembourg)da da
24
23Minonzio Maguy (F-Dijon)da da
25
24Minonzio Jean-françois (F-Dijon)da da
26
25Pavlovitch Paul-Marie (F-Malakoff)da da
27
26Pavlovitch Anne (F-Malakoff)da da
28
27Tassel Brigitte (F-Versailles)da da
29
28Vautrin Marie-Madeleine (F-Nancy)da da
30
29Veron Michel (F-Nancy)da da
31
30Verry Marie-Thérèseda da
32
31Westphal Alain (F-Nancy)da da
33
32Westphal Colette (F-Nancy)da da
34
33Stoian Pr. Adrian (Toplița)da da
35
34Buzan Dorina (Sarmașu)da da
36
35Sinigalia Teresa (Bucuresti)da da
37
36Vretos Andrei (București)da da
38
37Ioniță Alexandru (Sibiu)da da
39
38Leonte Dumitru (Toplița)da da
40
39Leonte Mariana (Toplița)da da
41
40Sora Daniela (Stânceni)da da
42
41sr Amanda (F-Saint-Rémy)da da
43
42Lupuți Ligia (Baia Mare)da da
44
43Lupuți Alexandra (București)da da
45
44Şerban Pr. Tarciziu (București)da da
46
45Broşteanu Monica (București)da da
47
46Băltăceanu Francisca (București)da da
48
47Shaffer Rabin Rafael (București)nu da
49
48Bacila Pr. Aurelian (Cucerdea)nuda
50
49Bacila Vicentiu (Cucerdea-MS)nuda
51
50Cernea Vincentiu (București)da da
52
51Mares Cristina (Bucuresti)da da
53
52Vasiliu Alexandru (Brasov)da da
54
53Dub Vasile (Târgu Mures)da da
55
54Lechintan P. Teodor Lucian (Roma)da da
56
55
57
56Andraș Carmen Maria (Târgu-Mureș)da da
58
57Andraș Ștefan (Târgu-Mureș)da da
59
58Andraș Sonia-Dorisda da
60
59
61
60Toader Claire (F-Nancy)da
62
61Durieux Francine (F-Toulouse)da
63
62
64
63
65
64
66
65
67
66
68
67
69
68
70
69
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu