ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TitlePathThumbnailDescriptionsLabel2
2
[COLOR orange]Hướng dẫn - Bảo trì Kodi[/COLOR]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zL6Kw4ZGoNcIuW9TAlHWZrNIJbDU5xHTtz-o8vpoJss/edit#gid=65464493
https://image.flaticon.com/icons/png/512/107/107188.png
Chuyên mục tiện ích, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật và báo lỗi Kodi
3
[COLOR white]TÌM KIẾM (YouTube)[/COLOR]plugin://plugin.video.kodi4vn.launcher/searchlist
https://image.flaticon.com/icons/png/512/30/30537.png
Tìm kiếm trên Youtube
4
[COLOR white][B]GÓC CHIA SẺ[/B][/COLOR]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zL6Kw4ZGoNcIuW9TAlHWZrNIJbDU5xHTtz-o8vpoJss/edit#gid=2146638719
https://image.flaticon.com/icons/png/512/98/98086.png
Ae có playlist cá nhân nào hay muốn đưa lên VNOpenPlaylist thì đưa vào mục này.
5
[COLOR yellow]KHO PHIM (Thuyết Minh, Vietsub)[/COLOR]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zL6Kw4ZGoNcIuW9TAlHWZrNIJbDU5xHTtz-o8vpoJss/edit#gid=1913223107
https://image.flaticon.com/icons/png/512/24/24933.png
Phim từ các website phổ biến, có lồng tiếng hoặc phụ đề tiếng Việt
6
[B][COLOR yellow]TRUYỀN HÌNH VIỆT AIO - Trong nước và Hải ngoại[/COLOR][/B]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zL6Kw4ZGoNcIuW9TAlHWZrNIJbDU5xHTtz-o8vpoJss/edit#gid=936681586
https://image.flaticon.com/icons/png/512/34/34684.png
7
[COLOR yellow]TRUYỀN HÌNH Youtube[/COLOR]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zL6Kw4ZGoNcIuW9TAlHWZrNIJbDU5xHTtz-o8vpoJss/edit#gid=878946029
https://image.flaticon.com/icons/png/512/49/49399.png
Các kênh truyền hình trong nước như FPTPlay, HPlus, VTVGo...
8
[COLOR orange]TV Shows[/COLOR]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13KsY1L0CbIF5_Uz9ErY7dqiyaA7oQmoR5TPCMSQd9BA/edit?ts=5933b8f5#gid=57911943
https://image.flaticon.com/icons/png/512/21/21548.png
9
[COLOR white]CA NHẠC[/COLOR]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u5Lcwr1vN0eSjzQLX-lOZsI90SWBxa0TK1UPzG6Kp44/edit#gid=1306442593
https://image.flaticon.com/icons/png/512/88/88411.png
Các kho nhạc
10
[COLOR white]THIẾU NHI[/COLOR]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JX-grtBlr418HdoziAiCxlhNsOungCTaCHRVNV5MQZ4/edit?usp=sharing
https://image.flaticon.com/icons/png/512/43/43753.png
Các chương trình dành cho lứa tuổi thiếu nhi
11
[COLOR white]GIÁO DỤC[/COLOR]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Gq-R2nBg9-3Utglax_V4Ywwp7plsq2gQ2ubrvSHdYY/edit#gid=0
https://image.shutterstock.com/image-vector/graduation-cap-hat-diploma-flat-450w-356639141.jpg
12
[COLOR white]CỘNG ĐỒNG[/COLOR]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u5Lcwr1vN0eSjzQLX-lOZsI90SWBxa0TK1UPzG6Kp44/edit#gid=1957096873
https://image.flaticon.com/icons/png/512/14/14598.png
Các kênh cộng đồng, tín ngưỡng...
13
[COLOR white]THỂ THAO[/COLOR]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zL6Kw4ZGoNcIuW9TAlHWZrNIJbDU5xHTtz-o8vpoJss/edit#gid=1504211274
https://image.flaticon.com/icons/png/512/125/125253.png
14
[COLOR red]Youtube Channel[/COLOR]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zL6Kw4ZGoNcIuW9TAlHWZrNIJbDU5xHTtz-o8vpoJss/edit#gid=400074337
https://image.shutterstock.com/image-vector/youtube-video-channel-player-vlog-450w-498362827.jpg
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100