ภาพรวมผลงาน CMBIS 15 ตัวชี้วัดรายสัปดาห์ปี61.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุป KPI รายอำเภอ/หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561
2
แหล่งที่มาข้อมูล : โปรแกรม CMBIS เข้าถึง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลสันทราย
3
ลำดับที่ตัวชี้วัดรวมอำเภอสันทรายรพ.สต.PCU
4
ผลงาน
เป้าหมาย
ส่วนขาด
ร้อยละ
ร้อยละ
ส่วนขาด
ร้อยละ
ส่วนขาด
5
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)1542024876.2476.323676.0012
6
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)1262027662.3863.165660.0020
7
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)12722710055.9553.807962.5021
8
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)1,3111,87956869.7772.5742356.97145
9
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)1,1481,82467662.9466.2649349.59183
10
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)28740812170.3467.7111386.218
11
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)37548410977.4876.029483.7015
12
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)37652414871.7670.5312276.3626
13
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)37754216569.5664.7115087.1815
14
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)1,8683,0011,13362.2554.34111095.9623
15
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)18,34725,344699772.3978.05473739.962260
16
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)20,13031,5651143563.7762.671002570.041410
17
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)31,19643,8411264571.1669.561136580.341280
18
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)37,39753,2091581270.2868.491434680.901466
19
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)1,9986,047404933.0434.24334526.67704
20
ข้อมูลคงที่ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
21
22
หมายเหตุ : ระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุงและประมวลผล ทำให้ข้อมูลอาจจะยังไม่สมบูรณ์
23
- ทำหนังสือแจ้ง กำกับ ติดตาม PCU/สสอ. ทุกสัปดาห์
24
- สรุปผลการดำเนินงาน รายสัปดาห์ แยกรายสถานบริการ โดยวางผลสรุปทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสันทราย
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
CMBIS (17-8-61)
CMBIS (4-6-61)
CMBIS (28-5-61)
CMBIS (21-5-61)
CMBIS (14-5-61)
CMBIS (4-5-61)
CMBIS (27-4-61)
CMBIS (16-3-61)
CMBIS (9-3-61)
CMBIS (2-3-61)
CMBIS (23-2-61)
CMBIS (16-2-61)
CMBIS (9-2-61)
CMBIS (2-2-61)
CMBIS (26-1-61)
CMBIS (19-1-61)
CMBIS (15-1-61)
CMBIS (8-1-61)
CMBIS (3-1-61)
CMBIS (25-12-60)
CMBIS (18-12-60)
CMBIS (12-12-60)
CMBIS (27-11-60)
 
 
Main menu