ภาพรวมผลงาน CMBIS 15 ตัวชี้วัดรายสัปดาห์ปี61.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุป KPI รายอำเภอ/หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561
2
แหล่งที่มาข้อมูล : โปรแกรม CMBIS เข้าถึง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลสันทราย
3
ลำดับที่ตัวชี้วัดรวมอำเภอสันทรายรพ.สต.PCU
4
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
ส่วนขาด
ร้อยละ
ส่วนขาด
ร้อยละ
ส่วนขาด
5
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (85%)493775.511271.88982.353
6
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)705984.291184.31884.213
7
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (80%)594372.881670.211483.332
8
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)62350380.7412078.7311493.106
9
5เด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (70%)21117884.363385.712479.079
10
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)17115389.471889.051591.183
11
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)21519992.561691.331597.621
12
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)18817794.151193.92995.002
13
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)20618288.352485.892397.671
14
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)3,2692,20967.571,06062.25101792.5243
15
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)25,84917,84669.048,00375.285,46532.142,538
16
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)33,17715,56146.9017,61649.4714,38631.383,230
17
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (80%)47,3768,81618.6138,56018.3133,34820.455212
18
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (80%)57,29610,60618.5146,69018.2340,42820.266,262
19
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)5,7723,62162.732,15164.811,72551.03426
20
21
22
หมายเหตุ : ระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุงและประมวลผล ทำให้ข้อมูลอาจจะยังไม่สมบูรณ์
23
- ทำหนังสือแจ้ง กำกับ ติดตาม PCU/สสอ. ทุกสัปดาห์
24
- กำกับ ติดตาม ส่วนขาดผ่าน excel google sheet (Online Realtime) อย่างต่อเนื่อง
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
CMBIS (16-2-61)
CMBIS (9-2-61)
CMBIS (2-2-61)
CMBIS (26-1-61)
CMBIS (19-1-61)
CMBIS (15-1-61)
CMBIS (8-1-61)
CMBIS (3-1-61)
CMBIS (25-12-60)
CMBIS (18-12-60)
CMBIS (12-12-60)
CMBIS (27-11-60)