ปริมาณขยะมูลฝอย เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย (สัปดาห์ที่ 1) เริ่ม วันที่ 1 - 1 มี.ค. 62
2
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เก็บบันทึกข้อมูล......นายสมศักดิ์ แย้มเยื้อน.........โทร....032-211025 ต่อ 213...............
3
อาคาร/สถานที่.............สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)............ชั้น..........................................
4
ระหว่างวันที่...........1............เดือน......มีนาคม......พ.ศ....2562......ถึงวันที่ .........1...........เดือน.......มีนาคม.......พ.ศ.....2562....
5
6
ประเภทของขยะมูลฝอยหน่วยวันรวมหมายเหตุ
รวมขยะมูลฝอย (กก)
36.31
7
จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ (1)
รวมถุงพลาสติกหูหิ้ว(ใบ)
14.00
8
ขยะอินทรีย์กิโลกรัม0.000.000.000.000.400.40
รวมแก้วพลาสติก (ใบ)
0.00
9
ขยะรีไซเคิลกิโลกรัม0.000.000.000.000.520.52
รวมโพมอาหาร (ใบ)
0.00
10
แก้วกิโลกรัม0.000.000.000.000.000.00
11
กระดาษกิโลกรัม0.000.000.000.000.460.46
12
ขวดน้ำพลาสติก (PET)
กิโลกรัม0.000.000.000.000.300.30
13
กระป๋องอะลูมิเนียม
กิโลกรัม0.000.000.000.000.130.13
14
ขยะรีไซเคิลอื่นๆ
กิโลกรัม0.000.000.000.000.100.10
15
ขยะอันตรายกิโลกรัม0.000.000.000.000.000.00
16
ขยะทั่วไปกิโลกรัม0.000.000.000.001.881.883.78
17
ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ใบ0.000.000.000.000.000.00
18
แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ใบ0.000.000.000.000.000.00
19
โพมอาหารใบ0.000.000.000.000.000.00
20
รวม
21
22
แบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย (สัปดาห์ที่ 2) ระหว่าง วันที่ 4 - 8 มี.ค. 62
23
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เก็บบันทึกข้อมูล......นายสมศักดิ์ แย้มเยื้อน.........โทร....032-211025 ต่อ 213...............
24
อาคาร/สถานที่.............สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)............ชั้น..........................................
25
ระหว่างวันที่.......................เดือน....................................พ.ศ.....................ถึงวันที่ ........................เดือน...........................................พ.ศ................................
26
27
ประเภทของขยะมูลฝอยหน่วยวันรวมหมายเหตุ
28
จันทร์ (4)
อังคาร (5)
พุธ (6)พฤหัส (7)ศุกร์ (8)
29
ขยะอินทรีย์กิโลกรัม0.370.480.160.340.481.83
30
ขยะรีไซเคิลกิโลกรัม0.320.460.220.350.191.53
31
แก้วกิโลกรัม0.000.000.150.000.000.15
32
กระดาษกิโลกรัม0.800.690.360.610.573.03
33
ขวดน้ำพลาสติก (PET)
กิโลกรัม0.040.210.220.210.020.70
34
กระป๋องอะลูมิเนียม
กิโลกรัม0.000.000.000.000.000.00
35
ขยะรีไซเคิลอื่นๆ
กิโลกรัม0.000.000.000.000.000.00
36
ขยะอันตรายกิโลกรัม0.000.000.010.000.000.01
37
ขยะทั่วไปกิโลกรัม1.511.471.581.501.657.7014.95
38
ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ใบ5.000.003.000.002.0010.00
39
แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ใบ0.000.000.000.000.000.00
40
โพมอาหารใบ0.000.000.000.000.000.00
41
รวม
42
43
แบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย (สัปดาห์ที่ 3) ระหว่าง วันที่ 11 - 15 มี.ค. 62
44
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เก็บบันทึกข้อมูล......นายสมศักดิ์ แย้มเยื้อน.........โทร....032-211025 ต่อ 213...............
45
อาคาร/สถานที่.............สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)............ชั้น..........................................
46
ระหว่างวันที่.......................เดือน....................................พ.ศ.....................ถึงวันที่ ........................เดือน...........................................พ.ศ................................
47
48
ประเภทของขยะมูลฝอยหน่วยวันรวมหมายเหตุ
49
จันทร์ (11)
อังคาร (12)
พุธ (13)
พฤหัส (14)
ศุกร์ (15)
50
ขยะอินทรีย์กิโลกรัม0.240.420.520.430.131.73
51
ขยะรีไซเคิลกิโลกรัม0.230.010.040.030.020.31
52
แก้วกิโลกรัม0.120.000.080.000.000.20
53
กระดาษกิโลกรัม0.230.600.190.390.341.74
54
ขวดน้ำพลาสติก (PET)
กิโลกรัม0.030.030.240.020.410.72
55
กระป๋องอะลูมิเนียม
กิโลกรัม0.000.000.000.000.000.00
56
ขยะรีไซเคิลอื่นๆ
กิโลกรัม0.000.000.030.010.020.06
57
ขยะอันตรายกิโลกรัม0.000.000.000.000.000.00
58
ขยะทั่วไปกิโลกรัม1.071.770.591.080.384.889.65
59
ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ใบ2.002.000.000.000.004.00
60
แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ใบ0.000.000.000.000.000.00
61
โพมอาหารใบ0.000.000.000.000.000.00
62
รวม
63
64
แบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย (สัปดาห์ที่ 4) ระหว่าง วันที่ 18 - 22 มี.ค. 62
65
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เก็บบันทึกข้อมูล......นายสมศักดิ์ แย้มเยื้อน.........โทร....032-211025 ต่อ 213...............
66
อาคาร/สถานที่.............สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)............ชั้น..........................................
67
ระหว่างวันที่.......................เดือน....................................พ.ศ.....................ถึงวันที่ ........................เดือน...........................................พ.ศ................................
68
69
ประเภทของขยะมูลฝอยหน่วยวันรวมหมายเหตุ
70
จันทร์ (18)
อังคาร (19)
พุธ (20)
พฤหัส (21)
ศุกร์ (22)
71
ขยะอินทรีย์กิโลกรัม0.330.310.500.240.421.79
72
ขยะรีไซเคิลกิโลกรัม0.020.050.230.010.000.30
73
แก้วกิโลกรัม0.060.010.000.030.000.09
74
กระดาษกิโลกรัม0.270.210.340.090.101.00
75
ขวดน้ำพลาสติก (PET)
กิโลกรัม0.000.000.400.370.271.04
76
กระป๋องอะลูมิเนียม
กิโลกรัม0.000.000.000.000.000.00
77
ขยะรีไซเคิลอื่นๆ
กิโลกรัม0.000.000.000.000.000.00
78
ขยะอันตรายกิโลกรัม0.000.000.000.000.000.00
79
ขยะทั่วไปกิโลกรัม0.950.860.630.510.553.497.72
80
ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ใบ0.000.000.000.000.000.00
81
แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ใบ0.000.000.000.000.000.00
82
โพมอาหารใบ0.000.000.000.000.000.00
83
รวม
84
85
แบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย (สัปดาห์ที่ 5) ระหว่าง วันที่ 25 - 29 มี.ค. 62
86
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เก็บบันทึกข้อมูล......นายสมศักดิ์ แย้มเยื้อน.........โทร....032-211025 ต่อ 213...............
87
อาคาร/สถานที่.............สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)............ชั้น..........................................
88
ระหว่างวันที่.......................เดือน....................................พ.ศ.....................ถึงวันที่ ........................เดือน...........................................พ.ศ................................
89
90
ประเภทของขยะมูลฝอยหน่วยวันรวมหมายเหตุ
91
จันทร์ (25)
อังคาร (26)
พุธ (27)
พฤหัส (28)
ศุกร์ (29)
92
ขยะอินทรีย์กิโลกรัม000000
93
ขยะรีไซเคิลกิโลกรัม000000
94
แก้วกิโลกรัม000000
95
กระดาษกิโลกรัม000.002000.002
96
ขวดน้ำพลาสติก (PET)
กิโลกรัม000000
97
กระป๋องอะลูมิเนียม
กิโลกรัม000000
98
ขยะรีไซเคิลอื่นๆ
กิโลกรัม000000
99
ขยะอันตรายกิโลกรัม000000
100
ขยะทั่วไปกิโลกรัม0.020.0020.000.000.20.220.22
Loading...
Main menu