ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ChannelGroupMarketingServiceTransactionalDeliveryDigitalPhysical
2
AdvertorialsAdvertisingYesYesYes
3
Affiliates (Performance)PartnersYesYes
4
Aggregator inclusionsAdvertisingYesYes
5
Amazon/Ebay storeWebYesYesYes
6
Blog/microblogSocialYesYes
7
Content marketingContentYesYesYes
8
Desktop appDesktopYesYesYesYesYes
9
Digital banners and signageStores/AdvertisingYesYesYesYesYes
10
Display remarketingAdvertisingYesYes
11
EmailEmailYesYesYesYes
12
Email signaturesEmailYesYesYes
13
Email sponsorship (other lists)EmailYesYes
14
EventsEventYesYesYesYes
15
Facebook advertisingAdvertisingYesYes
16
Facebook profile pageSocialYesYesYes
17
Film/TV product placementTVYesYes
18
ForumsSocialYesYesYes
19
Images & InfographicsContentYesYesYes
20
In-game adsAdvertisingYesYes
21
Influencer outreachSocialYesYesYes
22
InterstitialsAdvertisingYesYes
23
KiosksStoresYesYesYesYesYes
24
LinkedIn advertisingAdvertisingYesYes
25
LinkedIn company profileSocialYesYes
26
LinkedIn groupSocialYesYes
27
Local search marketingSearch marketingYesYes
28
Loyalty cardStoresYesYesYesYes
29
Marketing emailEmailYesYes
30
Member get member'/Recommend a friendSocialYesYesYes
31
MicrositesWebYesYesYesYesYes
32
Mobile advertisingAdvertisingYesYes
33
Mobile appMobileYesYesYesYesYes
34
NFC (Near field communications)Advertising/StoreYesYesYesYes
35
Paid placementsAdvertisingYesYes
36
Paid reviewsAdvertisingYesYes
37
Pay per clickSearch marketingYesYes
38
Peer to peer supportSocialYesYesYes
39
Podcast SponsorshipAdvertisingYesYes
40
Product Listing Ads (search)AdvertisingYesYesYes
41
PR StuntsPRYesYesYes
42
PresentationsContentYesYesYesYes
43
Press releasesPRYesYesYes
44
Prizes/ExhibitionsEventYesYesYes
45
Product listing advertsAdvertisingYesYes
46
Push notificationsAdvertisingYesYes
47
QR codesStoresYesYesYes
48
ReceiptsAdvertisingYesYesYes
49
Relationship marketingDirectYesYesYesYesYes
50
Report sponsorshipContentYesYesYes
51
Research paperContentYesYesYes
52
RFID tagsStoresYesYesYes
53
Search engine optimisationSearch marketingYesYes
54
Smart TV/Xbox/Console appTVYesYesYesYes
55
SMSMobileYesYesYesYes
56
SongsAdvertisingYesYesYes
57
Tablet appMobileYesYesYesYesYes
58
Telephone automation (IVR)TelephoneYesYesYes
59
Transactional emailEmailYesYesYesYesYes
60
Twitter accountSocialYesYesYesYes
61
Twitter advertisingAdvertisingYesYes
62
Video ChatDirectYesYes
63
VideosContentYesYesYes
64
Wearable technologyMobileYesYesYesYesYes
65
WebchatDirectYesYes
66
Website via desktopWebYesYesYesYesYes
67
Website via tablet/mobileMobileYesYesYesYes
68
WifiMobileYesYesYesYes
69
YouTube 'pre-rolls' and TrueViewAdvertisingYesYes
70
Youtube channelSocialYesYes
71
Account teamDirectYesYesYes
72
BarkersAdvertisingYesYesYesYes
73
BeermatsPrintYesYes
74
Billboard advertsAdvertisingYesYes
75
BlimpsAdvertisingYesYes
76
Bookends'AdvertisingYesYes
77
Brand hijacksEventYesYes
78
Brand to handAdvertisingYesYes
79
Call centreTelephoneYesYes
80
Carrier bagsAdvertisingYesYes
81
CatalogueDirectYesYes
82
Celebrity endorsementsAdvertisingYesYes
83
Concession in larger storeStoresYesYesYesYesYes
84
Door-to-doorsAdvertisingYesYesYesYesYes
85
FaxTelephoneYesYesYes
86
Field sales agentsDirectYesYes
87
Hold musicTelephoneYes
88
In-box adsAdvertisingYesYes
89
InsertsAdvertisingYesYes
90
JinglesAdvertisingYesYes
91
Magazine advertsAdvertisingYesYes
92
OnsertsAdvertisingYesYes
93
Partner salesPartnersYesYesYesYesYes
94
Pop up storesStoresYesYesYesYesYes
95
POS displaysStoresYesYesYes
96
Postal/White mailDirectYesYesYes
97
Product packagingAdvertisingYesYes
98
Program sponsorshipTVYes
99
Promotional itemsDirectYesYes
100
Radio advertisingAdvertisingYesYes