แบบสำรวจความพร้อมการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาเล่นกีฬาและออกกำลังกาย (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLMSTUVWXYZAAABAGAHAIAJAK
1
2.4. สังกัดเขตพื้นที่2.1 อำเภอ2.3 จังหวัด
3.1.1 สนามกีฬา (ระบุจำนวน ..........แห่ง)
3.1.2.อาคารกีฬาในร่ม (Gymnasium) (ระบุ จำนวน .........แห่ง )
3.1.3 ลานอเนกประสงค์ (ระบุจำนวน............ แห่ง)
3.1.4 ความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์
3.1.5 อื่น ๆ (ระบุประเภท และจำนวน)
3.2.1 ครู บุคลากรผู้ฝึกสอน (คน)
3.2.2 ผู้ฝึกสอนจิตอาสา,ผู้นำกีฬาในชุมชน (คน)
4.1 ค่าสาธารณูปโภค (ระบุจำนวน......บาท)โดยประมาณการ
4.2 ค่าอุปกรณ์การกีฬา (ระบุจำนวน ............. บาท)โดยประมาณการ
4.3 ค่าตอบแทนวิทยากร (ระบุจำนวน........ บาท)โดยประมาณการ
4.4 ค่าอื่น ๆ (ระบุ....)
4.1 ค่าสาธารณูปโภค (ระบุจำนวน......บาท)โดยประมาณการ
ความพร้อมด้านสถานที่
ความพร้อมด้านวัสดุ และอุปกรณ์
งบประมาณที่ต้องการสนับสนุน (ระบุจำนวนเงิน)
ที่อยู่ ที่ตั้ง
2
สพป กระบี่โรงเรียนบ้านบากันอ่าวลึกกระบี่401มี ความพร้อมทุกด้าน2220,00020,00000
ฟุตบอล, แอร์โรบิค, ตะกร้อ
3
สพป.กระบี่บ้านเกาะฮั่งเหนือคลองกระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
0123500500050000ฟุตบอล, ตะกร้อ
4
สพป.กระบี่โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วปลายพระยากระบี่301มี ความพร้อมทุกด้าน
ต้องการสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม
3
มากกว่า 7 คนขึ้นไป
300,000 บาท20,000 บาท30,000บาท
ฟุตบอล, แอร์โรบิค, ตะกร้อ
5
สพม.13
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
คลองท่อมกระบี่212มี ความพร้อมทุกด้าน7.00 . 4.00200050003000ตะกร้อ
6
ประถมศึกษากระบี่โรงเรียนทุ่งพะยอมเมืองกระบี่200
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
1.00 . 1.005,0005,000แอร์โรบิค
7
สพม. 13โรงเรียนพนมเบญจาเขาพนมกระบี่121
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
3.00 . 2.0020000010000050000ฟุตบอล
8
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านควนเหนือคลองกระบี่201
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
สนามวอลเลย์วอลย์ 1 สนาม
2.00ไม่มี8,000 บาท40,000 บาทฟุตบอล, ตะกร้อ
9
สพป. กระบี่โรงเรียนบ้านโคกหารเขาพนมกระบี่212
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
สนามเด็กเล่น เพื่อให้ ชุมชนนำบุตรหลานมาออกกำลังกาย
4.00 .
มากว่า 7 ขึ้นไป
2000/เดือน150001200
ฟุตบอล, แอร์โรบิค, ตะกร้อ
10
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านพรุเตยคลองท่อมกระบี่1-1
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
สี ,อุปกรณ์ปรับปรุงสนาม1.00 . 2.0050005000030000
ฟุตบอล, มวยไทย (คีตะมวยไทย ), แอร์โรบิค, ตะกร้อ
11
สพม.เขต13โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาคลองท่อมกระบี่111
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
แป้นบาสขนาดมาตรฐานจำนวน​4ตัว
3.00 . 3.00100,000300,000100,000ฟุตบอล, ตะกร้อ
12
สพป.กระบี่โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมเมืองกระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
1.00 . 50001000010000ฟุตบอล
13
สพป.กระบี่บ้านเขากลมเมืองกระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
1.00 . 50001000010000ฟุตบอล
14
สพม.13โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศเกาะลันตากระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
11300,000200,00050,00010,000ฟุตบอล
15
สพม.13โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกกระบี่221
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
มากกว่า 7 คนขึ้นไป
33000200005000
มวยไทย (คีตะมวยไทย ), แอร์โรบิค, รักบี้
16
สพปกระบี่บ้านบกห้องเหนือคลองกระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
มากกว่า 7 คนขึ้นไป
61000500005000
ฟุตบอล, แอร์โรบิค, ตะกร้อ
17
การศึกษาประถมศึกษากระบี่โรงเรียนบ้านเกาะไทรลำทับกระบี่302ไม่มีไม่มี1130000100002000010000ฟุตบอล, ตะกร้อ
18
การศึกษาประถมศึกษากระบี่โรงเรียนบ้านกอตงเขาพนมกระบี่300
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
01010,000 บาท60,000 บาท
ค่าปรับปรุงสนาม 50,000 บาท
ฟุตบอล
19
การศึกษาประถมศึกษากระบี่โรงเรียนบ้านเขาล่อมอ่าวลึกกระบี่100
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
ไม่มี2130000150002000010000ฟุตบอล
20
สพป.กระบี่บ้านนาพรุลำทับกระบี่211ไม่มี1130000350002500020000ฟุตบอล, ตะกร้อ
21
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงอ่าวลึกกระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
ฟุตซอล11500/เดือน30,000120,000/ปี-ฟุตบอล
22
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านปากหราเหนือคลองกระบี่1ไม่มี1
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
1
มากกว่า 7 คนขึ้นไป
100005000020000ฟุตบอล
23
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำอ่าวลึกกระบี่1-1
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
-61120001500028600-ฟุตบอล
24
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านควนต่อเหนือคลองกระบี่100
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
1
มากกว่า 7 คนขึ้นไป
200008000030000
ฟุตบอล, มวยไทย (คีตะมวยไทย )
25
กระบี่โรงเรียนบ้านดินแดงน้อยเมืองกระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
1130000850008000050000ฟุตบอล
26
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
โรงเรียนบ้านคลองนินเกาะลันตากระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
-152000001500008000/เดือน
บำรุงดูแลรักษา 3000/เดือน
ฟุตบอล, แอร์โรบิค
27
กระบี่เขต1วัดพรุเตียวเขาพนมกระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
1110000ฟุตบอล
28
สพป.กระบี่
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
อ่าวลึกกระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
331200050000600000
ฟุตบอล, แอร์โรบิค
29
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวคลองท่อมกระบี่1_1
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
_23_30,00020,000ฟุตบอล
30
กระบี่
โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)
เมืองกระบี่1-1
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
สนามวอลเล่ห์บอล1120003000
10000 ต่อเดือน
_แอร์โรบิค
31
สพป.กระบี่โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงเมืองกระบี่กระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
ขอสนับสนุนโรงยิม เพื่อให้บริการแก่นักเรียนเเละชุมชน
222500/เดือน35000/ปี72000/ปี
ฟุตบอล, แอร์โรบิค, ตะกร้อ
32
สพป กระบี่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑เหนือคลองกระบี่1ไม่มี1
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
12ไม่มีไม่มีไม่มีฟุตบอล
33
กระบี่โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าวลึกกระบี่10มี ความพร้อมทุกด้าน11200020009000ฟุตบอล
34
สพม.13โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเมืองกระบี่กระบี่112
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
สระว่ายน้ำ 1 สระ750000050000100000-
35
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านสังกาอู้เกาะลันตากระบี่001ไม่มีไม่มี115000050000500000ฟุตบอล
36
สพป.กระบี่วัดนทีมุขารามปลายพระยากระบี่101ไม่มี1250002500060000ฟุตบอล
37
กระบี่โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางเกาะลันตากระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
32450001000008000065000
ฟุตบอล, แอร์โรบิค, ตะกร้อ
38
กระบี่บ้านคลองย่าหนัดเกาะลันตากระบี่102
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
มากกว่า 7 คนขึ้นไป
14800010000080000108000ตะกร้อ, รักบี้
39
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านเขาฝากเกาะลันตากระบี่100
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
22ฟุตบอล, ตะกร้อ
40
สพป.กระบี่บ้านท่าประดู่คลองท่อมกระบี่100
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
มีฟุตบอล/วอลเล่ย์/ตระกร้อ/เปตอง
22200002500020000ฟุตบอล, ตะกร้อ
41
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านหลังโสดเกาะลันตากระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
21หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทห้าหมื่นบาท
ค่าปรับปรุงสนามกีฬา ประมาณหนึ่งแสนบาท
ฟุตบอล
42
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
โรงเรียนบ้านเขาแก้วอ่าวลึกกระบี่100
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
25005,0001,000แอร์โรบิค
43
สพป กระบี่โรงเรียนบ้านทุ่งสาครเหนือคลองกระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
113000100009000ฟุตบอล
44
กระบี่บ้านคลองยวนเหนือคลองกระบี่200
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
2110,000 บาท10,000 บาท60,000บาทตะกร้อ
45
สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง
ปลายพระยากระบี่11
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
130,00030,00010,000
46
สพป.กระบี่บ้านบางโสกเขาต่อกระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
513000100005000ฟุตบอล
47
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านนาออกเหนือคลองกระบี่100ไม่มี15000010000010000030000ฟุตบอล
48
สพป.กระบี่บ้านในยวนอ่าวลึกกระบี่111
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
11
3,000 บาท/เดือน
30,000 บาท
300 บาท/ชั่วโมง/คน
ค่าปรับปรุงตกแต่งดูแลสนาม 3,000 บาท/เดือน
ฟุตบอล, แอร์โรบิค
49
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านคลองเตาะเหนือคลองกระบี่100ไม่มี32100001000010000ฟุตบอล
50
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วเขาพนมกระบี่20
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
235000030000500แอร์โรบิค
51
การศึกษาประถมศึกษากระบี่โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์เกาะลันตากระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
21100003500020000ฟุตบอล, ตะกร้อ
52
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านหนองจูดลำทับกระบี่311ไม่มี1550002000010000ฟุตบอล, ตะกร้อ
53
การศึกษาประถมศึกษากระบี่บ้านทุ่งวิทยพัฒน์เกาะลันตากระบี่101ไม่มี12100003500020000ฟุตบอล, ตะกร้อ
54
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดคลองท่อมกระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
สนามบาสเก็ตบอล332000065000576000
ฟุตบอล, แอร์โรบิค, ตะกร้อ
55
สพม.13
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
คลองท่อมกระบี่111
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
อุปกรณ์ไม่พร้อม3120,00020,00010,000ฟุตบอล
56
สพป.กระบี่บ้านสะพานพนลำทับกระบี่101ไม่มี1250001000060000ตะกร้อ
57
สพป.กระบี่บ้านคลองแรดอ่าวลึกกระบี่101ไม่มี11300003000030000ฟุตบอล
58
สพม.13โรงเรียนคลองหินพิทยาคมอ่าวลึกกระบี่111
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
110,00010,00020,000
59
การศึกษาประถมศึกษากระบี่โรงเรียนบ้านถ้ำโกบเขาพนมกระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
41250,000150,00050,00050,000ฟุตบอล
60
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
โรงเรียนบ้านบางครามคลองท่อมกระบี่401
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
13, 420005000100000
ฟุตบอล, แอร์โรบิค, ตะกร้อ
61
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงคลองท่อมกระบี่100
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
1102000072000
ค่าปรับปรุงสนาม 300000 บาท
ฟุตบอล
62
กระบี่โรงเรียนบ้านควนแดงลำทับกระบี่3-1
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
22100000ฟุตบอล, ตะกร้อ
63
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านห้วยลึกคลองท่อมกระบี่20
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
1
มากกว่า 7 คนขึ้นไป
15001000050005000
ฟุตบอล, แอร์โรบิค
64
สพป.กระบี่
โรงเรียรสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 3
อ่าวลึกกระบี่100
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
-1100002000010000-
65
กระบีบ้านอ่าวน้ำเมาเมืองกระบี่กระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
160000100000120000ฟุตบอล
66
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน)
คลองท่อมกระบี่3_1
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
41___ฟุตบอล
67
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านเกาะปอเกาะลันตากระบี่100
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
ตะกร้อ ฟุตบอล วอลเล่บอล1100002000030000
ค่าปรับปรุงสนาม/บริเวณ
ฟุตบอล
68
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
โรงเรียนบ้านทุ่งประสานประสาน
เหนือคลองกระบี่1-1
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
_3130,000 บาท20,000 บาท20,000 บาท
ค่าบริการ ดูแลความปลอดภัย. จำนวน15,000 บาท
ฟุตบอล, ตะกร้อ
69
สพป.กระบี่
โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160
คลองท่อมกระบี่111
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
-1120001500010000-ตะกร้อ
70
สพป.กระบี่บ้านคลองหวายเล็กเหนือคลองกระบี่200
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
513000100002500ฟุตบอล
71
สพป.กระบี่รร.บ้านแหลมกรวดเหนือคลองกระบี่200
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
223500 บาท400000ฟุตบอล, ตะกร้อ
72
การศึกษาประถมศึกษากระบี่โรงเรียนบ้านเสม็ดจวนลำทับกระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
0213000010000400000ฟุตบอล
73
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านนาปงเหนือคลองกระบี่01
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
0312,00015,0006,0000
ฟุตบอล, แอร์โรบิค, ตะกร้อ
74
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านเหนือคลองท่อมกระบี่1-1
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
11100001000010000ตะกร้อ
75
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านคลองปิ้งคลองท่อมกระบี่21
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
ไม่มี232000050006000
ค่าพาหนะเดินทาง
ฟุตบอล, ตะกร้อ
76
กระบี่โรงเรียนบ้านควนนกหว้าเหนือคลองกระบี่111ไม่มี1310000 บาท10000 บาท20000 บาท
ฟุตบอล, แอร์โรบิค, ตะกร้อ
77
สพป.กระบี่วัดภูมิบรรพตเขาพนมกระบี่1-1
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
มากกว่า 7 คนขึ้นไป
50,00050,000
78
สพป.กระบี่วัดโคกยางเหนือคลองกระบี่200
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
150001000020000
79
สพป.กระบี่
โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง
ปลายพระยากระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
0111000300045002000ฟุตบอล
80
การผศึกษาประถมศึกษากระบีาโรงเรียนบ้านแชงเเปิงคลองท่อมกระบี่400
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
ฟุตบอลผู้ใหญ่. จำนวน. 3. ลูก. บอลเด็กจำนวน. 5. ลูก. /. ลูกวอลย์บอลใหญ่. จำนวน. 3ลูก. วอลเล่ย์เล็ก. 5. ลูก. /ตะกร้อ. 6ลูก. /ตะกร้าแชร์บอล. จำนวน. 2. ใบ. /ชุดเปตองจำนวน. 6. ชุด
2320,0006,000ไม่มี
ฟุตบอล, แอร์โรบิค, ตะกร้อ
81
กระบี่โรงเรียนบ้านทุ่งปรือเขาพนมกระบี่21
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
251000020000ฟุตบอล, ตะกร้อ
82
กระบี่โรงเรียนบ้านติงไหนเหนือคลองกระบี่100ไม่มี011200008000200000ฟุตบอล
83
สพป.กระบี่โรงเรียนวิทยาประชาคมปลายพระยากระบี่301
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
3350002000030000ฟุตบอล, ตะกร้อ
84
กระบี่บ้านเกาะไทรเหนือคลองกระบี่11
มีความพร้อมบางส่วน และสามารถให้หน่วยงานภายนอก เอกชน สนับสนุนได้
1200050005000
ฟุตบอล, มวยไทย (คีตะมวยไทย ), แอร์โรบิค
85
สพป.กระบี่โรงเรียนวัดบางโทง อ่าวลึกกระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
มากกว่า 7 คนขึ้นไป
5,00010,0003,000
ฟุตบอล, การลอยตัวในน้ำ
86
สพปกระบี่
โรงเรียนบ้านคลอง"ประชาอุทิศ"
เมืองกระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
-223000050000150005000
ฟุตบอล, แอร์โรบิค
87
สพป. กระบี่รร.บ้านคลองหิน
หมู่ที่2 ต.คลองหินอ.อ่าวลึก
กระบี่4ไม่มี1
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
เครื่องออกกำลังกาย54๓๖,๐๐๐. บาท/ปี๓๕,๐๐๐ บาท/ปี
5000/บาท/เดือน/คน
-
ฟุตบอล, แอร์โรบิค, ตะกร้อ
88
การศึกษาประถมศึกษากระบี่บ้านห้วยเสียดเขาพนมกระบี่100
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
ไม่มี210000ฟุตบอล
89
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
โรงเรียนบ้านหลังสอดเกาะลันตากระบี่100
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
ลานกีฬาอเนกประสงค์4140000010000045000ฟุตบอล
90
ประถมศึกษากระบี่โรงเรียนบ้านทุ่งคาคลองท่อมกระบี่101ไม่มี0220000
ฟุตบอล, มวยไทย (คีตะมวยไทย )
91
สพป กระบี่โรงเรียนบ้านโละใหญ่เกาะลันตากระบี่1ไม่มี1
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
-11----ตะกร้อ
92
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านควนม่วงเขาพนมกระบี่202
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
135000050000100000ตะกร้อ
93
สพป.กระบี่ร.ร.บ้านบางเตียวคลองท่อมกระบี่2-2
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
200001000020000-
94
การศืกษาประถมศืกษากระบี่โรงเรียนบ้านทับไทรคลองท่อมกระบี่101
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
12500020000200005000ฟุตบอล
95
กระบี่​บ้านนาวงเหนือคลอง​กระบี่​1ไม่มี1ไม่มี1100001000050000ฟุตบอล
96
สพป.กระบี่ บ้านย่านอุดมลำทับกระบี่1-1
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
-1350,000 บาท20,000 บาท30,000 บาท
ค่าดูแลรักษา ความปลอดภัย 20,000 บาท
ฟุตบอล, ตะกร้อ
97
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านควนโออ่าวลึกกระบี่100ไม่มี231000/เดือน5000010000050000
ฟุตบอล, มวยไทย (คีตะมวยไทย ), ตะกร้อ
98
สพป.กระบี่บ้านปากหยาปลายพระยากระบี่401
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
12120001800020000ฟุตบอล
99
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านทุ่งสูงอ่าวลึกกระบี่100
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
ไม่มี111000/เดือน30,0003,000/เดือนฟุตบอล
100
สพป.กระบี่โรงเรียนบ้านบางเหียนปลายพระยากระบี่001
มีความพร้อมบางส่วน และต้องการการสนับสนุนจากรัฐ
21100,0008,00000ตะกร้อ
Loading...
Main menu