ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
ŠtevilkaDatumPredavateljSnov2022 (lani)202120202019
3
1Monday, 10. October 2022, 16:00Jure SlakCP3 - literatura; visualgo, codeforces, topcoder, CS academy, atCoder - tekmovalni sistemi. Programski jeziki in implementacijski detajli. Osnovni algoritmi na celih številih: številski sistemi, Evklidov algoritem, testiranje praštevilskosti v $O(\sqrt n)$, Eratostenovo rešeto, praštevilski razcep, hitro potenciranje.Jure SlakJure SlakJure Slak
Jure Slak + (Tomaž Hočevar)
4
2Monday, 24. October 2022, 16:00Jure SlakOsnovne podatkovne strukture: vrsta, sklad, vrsta s prednostjo, povezani seznam, map, set, heap, časovne zahtevnosti operacijTomaž HočevarVid KocijanJure SlakJure Slak
5
COCI #1Saturday, 5. November 2022, 15:00COCI #1
6
3Monday, 7. November 2022, 16:00Tomaž HočevarOsnovni algoritmi na seznamih, pregled seznama, urejanje, bisekcija, kumulativne vsote, bucket sort, histogram. Osnovni algoritmi na nizih.Janez BrankFilip KoprivecJanez BrankTomaž Hočevar
7
4Monday, 21. November 2022, 16:00Nino BašićOsnovne strategije reševanja problemov (polni pregled in rekurzija, požrešni algoritmi, deli in vladaj, branch-and-bound). Dela se bruteforce in požrešne algoritme.Nino BašićTomaž HočevarTomaž HočevarTomaž Hočevar
8
COCI #2Saturday, 3. December 2022, 15:00COCI #2
9
5Monday, 5. December 2022, 16:00Janez BrankDinamično programiranje, koncept optimalne podstrukture in stanja, osnovni primeri, določanje časovne in prostorske zahtevnosti, 0/1 knapsack, coin change.Filip KoprivecJanez BrankLuka FürstJanez Brank
10
6Monday, 19. December 2022, 16:00Vid KocijanDinamično programiranje, najdaljše skupno podzaporedje, urejevalna razdalja, najdaljše naraščajoče podzaporedje.Luka FürstLuka FürstVid KocijanJanez Brank
11
7Monday, 9. January 2023, 16:00Jure SlakOsnovni algoritmi na grafih, pregled v širino, pregled v globino, štetje komponent.Nino BašićFilip KoprivecJanez BrankVid Kocijan
12
COCI #3Saturday, 14. January 2023, 15:00COCI #3
13
*Friday, 13. January 2023, 10:00ZOTKS šolsko
14
8Monday, 23. January 2023, 16:00Janez BrankNajkrajše poti, Dijkstra, Floyd-Warshall.Luka FürstJure SlakLuka FürstFilip Koprivec
15
*Friday, 27. January 2023, 10:00RTK šolsko
16
COCI #4Saturday, 11. February 2023, 15:00COCI #4
17
9Monday, 13. February 2023, 16:00Luka FürstUnion-Find, minimalno vpeto drevo, Kruskal, Prim.Jure SlakVid KocijanTim PoštuvanFilip Koprivec
18
10Monday, 27. February 2023, 16:00Tomaž HočevarNapredne podatkovne strukture: binarno iskalno drevo, trie, druge razširjene podatkovne strukture, še posebej segment treeNino BašićTomaž HočevarTim PoštuvanTomaž Hočevar
19
COCI #5Saturday, 11. March 2023, 15:00COCI #5
20
*Sunday, 12. March 2023, 10:00ZOTKS državno
21
11Monday, 13. March 2023, 16:00Nino BašićGeometrija: ploščine, vektorski produkt, konveksna ovojnica, kompresija koordinat, presečišča, sweep line.Tomaž HočevarJure SlakVid KocijanJure Slak
22
*Saturday, 25. March 2023, 10:00RTK državno
23
12Monday, 27. March 2023, 16:00Luka FürstTopološko urejanje, močno povezane komponente, mostovi in prerezna vozlišča.Filip KoprivecTim PoštuvanFilip KoprivecVid Kocijan
24
13Tuesday, 11. April 2023, 16:00Tomaž HočevarNapredno dinamično programiranje, bitmask DP, TSP.Janez BrankJanez BrankTomaž HočevarJanez Brank
25
14Monday, 24. April 2023, 16:00Nino BašićIzbrane naloge s starih tekmovanj (amortizacijska ura). Preostali material: lowest common ancestor, minimax igre, algoritmi na nizih (hashing), bipartite matching, Fenwick tree, heavy-light/centroid decompositionTomaž HočevarTim PoštuvanTomaž HočevarJure Slak
26
*Saturday, 6. May 2023, 9:00Vse do sedaj.
27
potencialno nadaljevanje v junij pred dejansko olimpijado
28
29
Šolski koledar:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Solski-koledar/Solski-koledar-2021-2022/Podrobnejsa-navodila-o-solskem-koledarju-za-srednje-sole-za-solsko-leto-2021-2022.pdf
30
Matura:
https://www.ric.si/splosna_matura/maturitetni_koledar/
31
RTK:http://rtk.ijs.si/
32
FIT:
https://www.zotks.si/programiranje/razpis
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100