กรอกนักเรียนขาดลงพื้นที่รับผิดชอบ ชั้น ม.3/2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJ
1
ประทับเวลา
ชื่อ-นามสกุลผู้กรอก
คลิกหน้าชื่อนักเรียนที่ขาดหมายเหตุ
2
27/8/2019, 10:21:46
นายปฏิภาณ ศรีโชค
นายวาสุเทพ วอทอง
ลาป่วย1คน เด็กชายวาสุเทพ วอทอง
3
28/8/2019, 10:47:59
นายปฏิภาณ ศรีโชค
นายวาสุเทพ วอทอง
ลาป่วย1คน เด็กชายวาสุเทพ วอทอง
4
9/9/2019, 9:42:57
นายปฏิภาณ ศรีโชค
นายณัฐวุฒิ แสนกุรัง, น.ส.น้ำหมอก โครตทอง, น.ส.พัชรินทร์ นาเวียง, น.ส.อรณิชา ล่ำสัน
5
12/9/2019, 10:00:02
นายปฏิภาณ ศรีโชค
ครบ
6
16/9/2019, 10:20:41
นายธนพล ศรีษะเนตร
น.ส.น้ำหมอก โครตทอง, น.ส.อรณิชา ล่ำสัน
7
19/9/2019, 14:07:34
นางสาวกวินธิดา กลมเกลียว
นายขจรเดช จันทะโคตร, นายคณาธิป พันเดช, น.ส.พัชรินทร์ นาเวียง, น.ส.อรณิชา ล่ำสัน
8
13/9/2019, 9:23:45
นายปฏิภาณ ศรีโชค
นายขจรเดช จันทะโคตร, นายณัฐวุฒิ แสนกุรัง, นายณัตถวิทย์ สองเมือง, นายปราโมทย์ ดอกเข็ม, น.ส.น้ำหมอก โครตทอง, น.ส.ปริญาภรณ์ ขันอาษา, น.ส.อรณิชา ล่ำสัน
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...