ABCDEFG
1
LEKTIONSPLAN (itsec)Uppdaterad:2023-05-15
2
Kurs pågår:2023-10-302024-01-14v. 44-2Länk hit:
https://dbwebb.se/kurser/itsec/lektionsplan
3
Examinator:
Marie Grahn (grm) marie.grahn@bth.se
Lektionsplan Google drive
4
Kursansvarig:grmSchema
5
Lärare:
grm, mbo, vvk, atb
6
Lärarteam:
grm, mbo, vvk, atb
7
Rättare: grm
8
9
Kursvecka 1 (kmom01)2023-10-30 (v.44)2023-10-30
10
DagTidAnsvarigVadSalKommentar
11
Måndag10-12mboFöreläsningH430Introduktion till säkerhet del 1
12
Torsdag13-16grmProgrammeringsstugaH430 + Chatt
13
14
Kursvecka 2 (kmom02)2023-11-06 (v.45)2023-11-06
15
DagTidAnsvarigVadVarKommentar
16
Tisdag10-12mboFöreläsningH430Introduktion till säkerhet del 2
17
Torsdag10-12mboFöreläsningC245Etik och integritetPlan 2 i C-huset, hybridsal
18
Torsdag13-16grmProgrammeringsstugaH430 + Chatt
19
Fredag10-12grmSeminariumH430Gruppdiskussion
20
21
Kursvecka 3 (kmom03)2023-11-13 (v.46)2023-11-13
22
DagTidAnsvarigVadVarKommentar
23
Måndag10-12vvkFöreläsningH430Hot
24
Torsdag13-16grmProgrammeringsstugaH430 + Chatt
25
Fredag10-12vvkFöreläsningH430
26
27
Kursvecka 4 (kmom03 fortsättning)2023-11-20 (v.47)2023-11-20
28
DagTidAnsvarigVadVarKommentar
29
Måndag10-12grmHacklabb (frivillig, eget arbete)H430 + valfrittAttacker
30
Torsdag13-16grmProgrammeringsstugaH430 + Chatt
31
Fredag10-12eget ansvarHacklabb (frivillig, eget arbete)H430 + valfritt
32
33
Kursvecka 5 (kmom04)2023-11-27 (v.48)2023-11-27
34
DagTidAnsvarigVadVarKommentar
35
Måndag10-12atbFöreläsningH430Sårbarhetsanalys
36
Torsdag13-16grmProgrammeringsstugaH430 + Chatt
37
Fredag10-12grmLabbH430Sårbarhetsanalys
38
39
Kursvecka 6 (kmom05)2023-12-04 (v.49)2023-12-04
40
DagTidAnsvarigVadVarKommentar
41
Måndag10-12atbFöreläsningH430Säkerhetstestning
42
Torsdag13-16grmProgrammeringsstugaH430 + Chatt
43
Fredag10-12grmLabbH430Säkerhetstestning
44
45
Kursvecka 7 (kmom07/10)2023-12-11 (v.50)2023-12-11
46
DagTidAnsvarigVadVarKommentar
47
Torsdag13-16grmProgrammeringsstugaH430 + Chatt
48
49
Kursvecka 8 (kmom07/10...)2023-12-18 (v.51)2023-12-18
50
DagTidAnsvarigVadKommentar
51
Eget arbete
52
Kursvecka 9 (kmom07/10...)2023-12-25 (v.52)2023-12-25
53
DagTidAnsvarigVadKommentar
54
Eget arbete
55
Kursvecka 10 (kmom07/10...)2024-01-01 (v.1)2024-01-01
56
DagTidAnsvarigVadKommentar
57
Eget arbete / Omtentavecka
58
Kursvecka 11 (kmom07/10...)2024-01-08 (v.2)2024-01-08
59
DagTidAnsvarigVadKommentar
60
Torsdag23:59Deadline inlämning projektet
Tentavecka
Redovisning sker individuellt i sal eller via video
61
62
63
64