تقویم برنامه های آموزشی رشدانا
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
آدرس وب سایت : Roshdana.comکارگاه ها تماما حضوری است.
2
برای دسترسی به فولدر پوسترهای کارگاه ها (کلیک کنید)
3
تاریخروز هفتهساعتنام کارگاه / دورهمدرسپیش نیازلوازم مورد نیاز :)مکان برگزاریآدرسمبلغ (تومان)
4
10 دیدوشنبه16:30 تا 19:30طراحی رابط کاربری - جلسه اولحمیدرضا عقیقیآشنایی با ساختار سایتآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/990,000
5
12 دیچهارشنبه16:30 تا 19:30طراحی رابط کاربری - جلسه دومحمیدرضا عقیقیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9
6
14 دیجمعه9 تا 13تبدیل طرح گرافیکی به کدمصطفی پورعلیکدنویسیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/990,000
7
15 دی شنبه16 تا 20بازاریابی محتواحمید چرمفروشان---آرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/970,000
8
17 دیدوشنبه16:30 تا 20:00راه اندازی و مدیریت کامل سایت با وردپرسامیر سرنشکیانآشنایی با فضای وبآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/960,000
9
19 دیچهارشنبه16 تا 19:30طراحی رابط کاربری - جلسه سومحمیدرضا عقیقیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9--
10
21 دی جمعه9 تا 14دیجیتال مارکتینگ مقدماتیمهندس زارعآشنایی با فضای وبکاغذ و قلمآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9120,000
11
22 دیشنبه16:30 تا 20طراحی قالب وردپرس و ووکامرس جلسه ی اولمصطفی پورعلیکدنویسی - مدیریت سایت با وردپرس لپ تاپ - سایت وردپرسیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9100,000
12
24 دیدوشنبه16:30 تا 20طراحی قالب وردپرس و ووکامرس جلسه ی دوممصطفی پورعلیلپ تاپ - سایت وردپرسیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9--
13
26 دیچهارشنبه16:30 تا 20طراحی قالب وردپرس و ووکامرس جلسه ی سوممصطفی پورعلیلپ تاپ - سایت وردپرسیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9--
14
29 دیشنبه16:30 تا 20طراحی قالب وردپرس و ووکامرس جلسه ی چهارممصطفی پورعلیلپ تاپ - سایت وردپرسیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9--
15
30 دییکشنبه16 تا 20ارتباط موثر با مدل DISCخانم قدردان---انرژی مثبتآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/980,000
16
1 بهمندوشنبه16 تا 19:30گوگل آنالیتیکسمیلاد صفرزادهدیجیتال مارکنینگترجیحا لپ تاپآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/980,000
17
2 بهمنسه شنبه16:30 تا 20:00هویت بصری برندنوید فلاحت---آرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/990,000
18
3 بهمنچهارشنبه16 تا 19تیم سازی، کارتیمی و رهبری تیممهدی غیبی---آرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/980,000
19
6 بهمنشنبه16 تا 19خود شناسیمسعود اردکانی---آرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/999,000
20
8 بهمندوشنبه16 تا 20کسب درآمد از اینستاگرامآرش ماهرآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/990,000
21
9 بهمنسه شنیه16:30 تا 19:30کشف نیاز واقعی در استارتاپ هادکتر جاهدی---دفتر پارک علم و فناوریبلوار سجاد - نبش امین 295,000
22
10 بهمنچهارشنبه16:30 تا 19:30کدنویسی HTML5 و CSS3 مصطفی پورعلیآشنایی با وبآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9149,000
23
12 بهمنجمعه9 تا 12 ص ککدنویسی HTML5 و CSS3مصطفی پورعلیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9--
24
15 بهمندوشنبه16:30 تا 19:30کدنویسی HTML5 و CSS3مصطفی پورعلیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9--
25
17 بهمنچهارشنبه16:30 تا 19:30کدنویسی HTML5 و CSS3مصطفی پورعلیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9--
26
24 بهمنچهارشنبه16 تا 20فروشگاه آنلاین با وردپرسمهدی هوشیارمدیریت سایت با وردپرسآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/990,000
27
26 بهمنجمعه9 تا 14تجربه ی کاربری uxمصطفی پورعلیترجیحا رابط کاربریآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/999,000
28
29 بهمندوشنبه16:30 تا 20سئو، بهینه سازی سایت مقدماتی جلسه ی اولحافظ رضاییآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9--
29
1 اسفندچهارشنیه16 تا 19:30طراحی رابط کاربری - جلسه اولحمیدرضا عقیقیآشنایی با وب و فوتوشاپ به طور مقدماتیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9100,000
30
4 اسفندشنبه16 تا 19:30طراحی رابط کاربری - جلسه دومحمیدرضا عقیقیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9--
31
6 اسفنددوشنبه16 تا 19:30طراحی رابط کاربری - جلسه سومحمیدرضا عقیقیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9--
32
8 اسفندچهارشنبه16 تا 20تبدیل طرح گرافیکی به کدمصطفی پورعلیکدنویسیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/990,000
33
11 اسفندشنبه16 تا 20راه اندازی و مدیریت کامل سایت با وردپرسامیر سرنشکیانآشنایی با فضای وبلپ تاپآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/960000
34
13 اسفنددوشنبه16 تا 20بازاریابی محتواحمید چرمفروشانآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9
35
14 اسفندسه شنبه16 تا 20ارتباط موثر با مدل DISCخانم قدردان---انرژی مثبتآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/980,000
36
15 اسفندچهارشنبه16 تا 20طراحی قالب وردپرس جلسه ی اولمصطفی پورعلیکدنویسی - مدیریت سایت با وردپرس لپ تاپ - سایت وردپرسیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9100,000
37
16 اسفندپنجشنبهبازاریابی اینستاگرام
38
18 اسفندشنبه16:30 تا 20گیمیفیکیشنمسعود اردکانیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9--
39
19 اسفندیک شنبه16 تا 20دیجیتال مارکتینگمهندس زارعآشنایی با فضای وبکاغذ و قلمآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9120,000
40
20 اسفنددوشنبه16 تا 20طراحی قالب وردپرس جلسه ی دوممصطفی پورعلیلپ تاپ - سایت وردپرسیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9--
41
22 اسفندچهارشنبه16 تا 20طراحی قالب وردپرس جلسه ی سوممصطفی پورعلیلپ تاپ - سایت وردپرسیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/9--
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu