Deltakarliste IT-forum oppvekst og utdanning 2017 : Offentleg deltakarliste