ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ВикладачДисциплінаФорма контролюСеместрГрупаГодиниСесіяВикладачДисциплінаФорма контролюСеместрГрупаГодиниСесія
2
Підгорна Т.В.Методика навчання інформатики у ВНЗ екзамен 422Імз6+405.04.21-17.04.21Кушнірук С.А.Педагогікаекзамен 422Імз6+1205.04.21-17.04.21
3
Мультимедійні системи залік421ІСТз2+206.04.21-15.04.21ПедагогікаПМК211Із4+424.05.21-02.06.21
4
Методика навчання інформатики у ВНЗекзамен211Імз2+407.06.21-16.06.21Вознюк О.В.Історія педагогікизалік422Імз6+4 (2+2 з зими)05.04.21-17.04.21
5
Кузьміна Н.М.Основи теорії та методів оптимізації екзамен 422Імз2+205.04.21-17.04.21 Глушенко К.О.Основи інклюзивної освіти(4 студенти)залік422Імз4+205.04.21-17.04.21
6
Рудницька К.М.Практичний курс іноземної мовизалік841ІАз10(+10 з зими)05.04.21-17.04.21
7
Чисельні методи еказмен631Із4+407.06.21-19.06.21Кузьменко Р.І.Стилістиказалік841ІАз4+405.04.21-17.04.21
8
Комп`ютерне моделювання еказмен631Із2+407.06.21-19.06.21Шеремет І.В.Вікова фізіологія та валеологіязалік631КНз4+405.04.21-17.04.21
Кафедра медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров`я
9
Математичне програмуванняПМК211ІМз4+207.06.21-16.06.21Швець І.А.
Іноземна мова для професійної комунікації
екзамен 421ІПЗз1005.04.21-17.04.21
10
Умрик М.А.Прикладна інформатика залік422Імз2+405.04.21-17.04.21Любовий Я.В.
Шкіль Л.Л.
Філософія Любовий Я.В.екзамен 421ІПЗз4+405.04.21-17.04.21
11
Основи штучного інтелектузалік422Імз4+405.04.21-17.04.21Філософія Шкіль Л.Л.екзамен 421КНІСТз4+406.04.21-15.04.21
12
Проектування систем віртуальної та доповн. реальності навч. Призначенн
залік422Імз4+405.04.21-17.04.21Філософія Шкіль Л.Л.екзамен 421Із6+405.04.21-17.04.21
13
Проектування систем віртуальної та доп. реальності навч. Призначенн
залік422ІКДмз4+405.04.21-17.04.21Дмитренко С.П.Політологія залік841ІПЗз2+4(+6 з зими)20.04.21-02.05.21
14
Смольнікова О.Г.
(Понеділок перша половина
дня, п'ятниця- друга)
Лексикологіяекзамен 841ІАз4+405.04.21-17.04.21
15
Основи штучного інтелектуекзамен211Імз2+407.06.21-16.06.21Іноземна мова екзамен 211КНІПЗз811.05.21.-20.05.21
16
Прикладна інформатика залік211Імз2+507.06.21-16.06.21Іноземна мова ПМК211Із424.05.21-02.06.21
17
Проектування систем віртуальної та доповненої реальності навч. Признач
ПМК211ІРмз+11ІКДмз4+207.06.21-16.06.21Добродум О.В.Українська культура екзамен 211КНІПЗз2+211.05.21.-20.05.21
18
Єфименко Т.О.Методика навчання інформатики в школі екзамен 422ІРмз12+1205.04.21-17.04.21Глущик С.В.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
екзамен 211КНз+11Із2+211.05.21.-20.05.21
19
Методика навчання комп`ютерного дизайну
екзамен 422ІКДмз4+405.04.21-17.04.21Лапига І.В.Екологія ПМК211Із2+224.05.21-02.06.21
20
Лупійко Л.В.Психологія ПМК211Із2+2+224.05.21-02.06.21
21
Лобанчук ОленаЕтика та естетика еказмен631Із6+407.06.21-19.06.21
22
Мільто Л.О.Педагогічна творчість залік631Із2+207.06.21-19.06.21
23
Основи комп`ютерного дизайну залік211Із2+424.05.21-02.06.21Яременко Гасюк О.О.Іноземна мова професійного спрямування залік211ККНмз+11ОВмз807.06.21-16.06.21
24
Методика навчання інформатики ПМК+КР631Із6+407.06.21-19.06.21Панов С.Ф.
Теорія та практика перекладу технічних текстів
залік631Із6+807.06.21-19.06.21
25
Вступ до комп`ютерного дизайну екзамен211ІКДмз2+407.06.21-16.06.21Кравченко І.М.Педагогіка і психологія вищої школекзамен 211КНмз+11ОВмз+11Імз4+207.06.21-16.06.21
26
Методика навчання комп`ютерного дизайну
ПМК211ІКДмз4+207.06.21-16.06.21Холоденко О.В.
Академічна англ.мова (Academic Writing) Холоденко О.В.
екзамен 211ІАмз4+607.06.21-16.06.21
27
Оніщенко С.М.Програмування мобільних додатків залік422Імз2+605.04.21-17.04.21
Методика навчання англійської мови Холоденко О.В.
ПМК211ІАмз4+207.06.21-16.06.21
28
Програмування для ОС Androidзалік841КНз4+8(+7 з зими)05.04.21-17.04.21
Англійська мова за професійним спрямуванням Холоденко О.В.
ПМК211ІАмз807.06.21-16.06.21
29
Програмування залік421Із2+405.04.21-17.04.21
Методика навчання англійської мови і літератури
ПМК631ІАз2+407.06.21-19.06.21
30
Основи робототехніки залік841Із4+8(+8 з зими)05.04.21-17.04.21
31
Сучасні мови програмування залік841Із4+8(+8 з зими)05.04.21-17.04.21
32
Інтелектуальні робототехнічні системи ПМК421ІСТз2+206.04.21-15.04.21ВикладачДисциплінаФорма контролюСеместрГрупаГодиниСесія
33
Об’єктно-орієнтоване програмування КР421КНІСТз06.04.21-15.04.21Практики
34
Об’єктно-орієнтоване програмування залік211КНз6+411.05.21.-20.05.21Шульга Т.Ю.Навчальна практика. Культурологічнапрактика211КНз,11ІПЗз18011.05.21.-20.05.21
35
Прикладне програмне забезпечення залік211КНз4+411.05.21.-20.05.21Скрипнікова С.В.Навчальна практика. Культурологічнапрактика211Із18024.05.21-02.06.21
36
Програмуванняеказмен631Із8+1607.06.21-19.06.21Підгорна Т.В.Виробнича педагогічна практикапрактика631Із13507.06.21-19.06.21
37
Струтинська О.В.
Методика навчання робототехнічних систем
екзамен 422ІРмз
4+4(2+2 з зими)
05.04.21-17.04.21Майданюк І.В.Виробнича практика.Науково-педагогічнапрактика211КНмз18011.05.21.-20.05.21
38
Основи робототехніки екзамен 841КНз4+605.04.21-17.04.21Ворожбит А.В.Виробнича практика.Науково-педагогічнапрактика211ОВмз18011.05.21.-20.05.21
39
Соціальна інформатика залік841Із4+805.04.21-17.04.21
40
Основи 3D моделювання залік841ІМз4+405.04.21-17.04.21
41
Основи робототехнікизалік421Із4+605.04.21-17.04.21
42
Платформи Інтернету речей ПМК421ІСТз2+406.04.21-15.04.21осінь
43
Основи веб-технологій та веб-дизайну залік+КР211Із4+224.05.21-02.06.21
44
Методика навчання робототехнічних систем
ПМК211ІРмз4+207.06.21-16.06.21
45
Вступ до освітньої робототехніки залік211ІРмз2+407.06.21-16.06.21
46
3D моделювання та 3D дизайнзалік211ІКДмз2+407.06.21-16.06.21
47
Єфименко В.В.Проектування баз даних та знань екзамен 841КНз4+805.04.21-17.04.21
48
Теорія прийняття рішень екзамен841ІМз4+405.04.21-17.04.21
49
Проектування баз даних та знань ПМК631КНз4+805.04.21-17.04.21
50
Проектування та опрацювання баз данихекзамен421Із6+405.04.21-17.04.21
51
Бази данихекзкамен421ІСТз4+606.04.21-15.04.21
52
Технології підтримки прийняття рішень екзамен211КНмз4+207.06.21-16.06.21
53
Математична інформатикаПМК211ІМз4+207.06.21-16.06.21
54
Дослідження операційзалік211ІМз4+207.06.21-16.06.21
55
Малежик П.М.
Проектування системи технічного захисту даних
екзамен841КНз6+1205.04.21-17.04.21
56
Малежик М.П.Електроніка та схемотехніка екзамен631КНз4+405.04.21-17.04.21
57
Малежик П.М.
Архітектура та програмування мікропроцесорних систем
ПМК631КНз6+605.04.21-17.04.21
58
Майданюк І.В.Надійність комп`ютерних системекзамен631КНз4+605.04.21-17.04.21
59
Малежик М.П.Сучасні досягнення комп`ютерних наук залік631КНз4+405.04.21-17.04.21
60
Майданюк І.В.Комп’ютерна електроніка залік421КНз2+206.04.21-15.04.21
61
Майданюк І.В.
Тестування і ремонт апаратного забезпечення
ПМК421КНз2+206.04.21-15.04.21
62
Малежик П.М. Системна інтеграція та адмініструваннязалік841ІПЗз4+420.04.21-02.05.21
63
Малежик П.М. Основи програмної інженеріїПМК211ІПЗз2+411.05.21.-20.05.21
64
Малежик П.М. Архітектура комп`ютера залік211ІПЗз2+4(+4 з зими)11.05.21.-20.05.21
65
Майданюк І.В.Архітектура комп’ютерних системзалік211КНз2+611.05.21.-20.05.21
66
Майданюк І.В.Операційні системПМК211КНз2+211.05.21.-20.05.21
67
Малежик М.П.Комп’ютерні мережі та хмарні обчислення екзамен+КР211КНмз2+607.06.21-16.06.21
68
Гасанова А.С.Веб-орієнтовані бази данихзалік211КНмз2+607.06.21-16.06.21
69
Малежик П.М. Конструювання програмного забезпечення залік421ІПЗз2+605.04.21-17.04.21
70
Малежик П.М. Розробка мобільних застосувань залік841ІПЗз4+620.04.21-02.05.21
71
Галицький О.В.Хмарні та туманні технології залік841КНз4+405.04.21-17.04.21
72
Захист та кодування даних ПМК631КНз6+605.04.21-17.04.21
73
Паралельні та розподілені обчислення залік631КНз4+405.04.21-17.04.21
74
Системи управління контентом веб-ресурсів
ПМК631КНз6+1005.04.21-17.04.21
75
Захист даних залік421КНІСТз4+406.04.21-15.04.21
76
Комп’ютерні системиПМК421КНз2+206.04.21-15.04.21
77
Організація комп`ютерних мереж ПМК211ІПЗз2+211.05.21.-20.05.21
78
Комп’ютерні мережі ПМК211КНз2+211.05.21.-20.05.21
79
Качан Г.М.
(віторок та п*ятниця)
Основи криптографії екзамен841ІМз4+4(+4 з зими)05.04.21-17.04.21
80
Методи обчислень ПМК421ІСТз2+206.04.21-15.04.21
81
Сучасні інформаційні смарт-технологіїПМК421КНІСТз2+406.04.21-15.04.21
82
Числові системизалік631ІМз4+407.06.21-16.06.21тільки 31ІАз
83
Об’єктно-орієнтоване моделюваннязалік211КНмз6+607.06.21-16.06.21
84
Нестерова О.Д.
Вибрані питання шкільного курсу математики
залік841ІМз2+605.04.21-17.04.21
85
Дискретна математикаекзамен421Із6+405.04.21-17.04.21
86
Комп’ютерна дискретна математика екзамен211КНз4+411.05.21.-20.05.21
87
Алгебра та геометріязалік211Із4+224.05.21-02.06.21
88
Методика навчання математикиПМК631ІМз4+607.06.21-16.06.21
89
Методика навчання математики екзамен211ІМз4+407.06.21-16.06.21
90
Франчук Н.П.
Комп`ютеризований переклад фахових текстів
екзамен841ІМз4+405.04.21-17.04.21
91
Адміністрування веб-орієнт.навчальних комп. Систем
залік421Із8+805.04.21-17.04.21
92
Математичний аналіз екзамен211ІПЗз2+611.05.21.-20.05.21
93
Вища математика екзамен211КНз4+211.05.21.-20.05.21
94
Математичний аналізекзамен211Із4+424.05.21-02.06.21
95
KOCH інформатики та іноземної мовиПМК631ІАз4+207.06.21-16.06.21
96
Франчук В.М.Адміністрування комп`ютерних систем
та мереж (Лек+екз - Франчук, лаб Беседіна)
екзамен631КНз6+605.04.21-17.04.21
97
Проектування комп’ютерних мереж (уточнити)
ПМК421КНз2+406.04.21-15.04.21
98
Твердохліб І.А.Веб-програмуваннязалік631КНз2+405.04.21-17.04.21
99
Математична логіка і теорія алгоритмівекзамен421Із6+405.04.21-17.04.21
100
Web-технології та web-дизайнзалік421КНІСТз4+806.04.21-15.04.21