งบประมาณ2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
แก้ไข ณ วันที่
09/01/2562
2
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
3
4
ที่
รหัสหน่วยรับงบประมาณ
รหัสงบประมาณกิจกรรม / โครงการแหล่งของเงินงบประมาณยอดใช้งบประมาณ
งบประมาณคงเหลือ
% การเบิกจ่าย
5
12000200594
2000217053700001
ค่าใช้จ่ายโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง6211500156,270.00156,270.000.00%
6
22000200594
2000224044700065
ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมช‎น611150076,200.009,850.0066,350.0012.93%
7
32000200594
2000232042700001
ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6111500384,000.00384,000.000.00%
8
42000200594
2000233016500084
ค่าหนังสือเรียน6211410896,140.00896,140.000.00%
9
52000200594
2000233016500484
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน62114101,104,330.00112,800.00991,530.0010.21%
10
62000200594
2000233016500608
ค่าจัดการเรียนการสอน621141097,500.0097,500.000.00%
11
72000200594
2000233016500612
ค่าจัดการเรียนการสอน62114104,453,560.00973,448.583,480,111.4221.86%
12
82000200594
2000233052700001
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน62115001,276,900.008,000.001,268,900.000.63%
13
92000200594
2000238010000000
งบบุคลากร ค่าตอบแทน (ครู กศน.ตำบล/ครูอาสาฯ)621110012,037,410.006,442,942.005,594,468.0053.52%
14
102000200594
2000238010000000
งบบุคลากร ค่าประกันสังคม (ครู กศน.ตำบล/ครูอาสาฯ/ค่าเช่าบ้าน)
6211200538,500.00255,957.33282,542.6747.53%
15
112000200594
2000239004000000
รายการงบประจำ (งบบริหาร ผลผลิตที่4)62112001,817,971.00604,568.721,213,402.2833.26%
16
122000200594
2000239004500003
โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตทุรกันดาร
6211410302,000.00302,000.000.00%
17
132000200594
2000239005000000
รายการงบประจำ (งบบริหาร ผลผลิตที่5)62112001,827,315.00579,150.841,248,164.1631.69%
18
รวมทั้งสิ้น24,968,096.008,986,717.4715,981,378.5335.99280245%
19
20
คิดเปอร์เซนต์ในภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ35.99%
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu