สมัครเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEWXYABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
1
วันเวลาที่สมัคร
มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้น
คำนำหน้า
ชื่อผู้สมัคร
นามสกุล
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเดิม(ระบุชื่อโรงเรียน)
อำเภอจังหวัด
2
18/3/2020, 18:31:00ม.4(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)นางสาวกุลธิดาสุขาเรพลโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"บ้านบึงชลบุรี
3
18/3/2020, 18:53:01ม.4(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)นางสาวกัญญารัตน์เรืองสาโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"บ้านบึงชลบุรี
4
18/3/2020, 19:15:25ม.4(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)นางสาววาสนานาดี
โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการณ์อุปภัมภ์
วังทอง
พิษณุโลก
5
18/3/2020, 19:15:57ม.4(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)เด็กหญิงนภสรประทุมทองบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"บ้านบึงชลบุรี
6
18/3/2020, 19:22:15ม.1เด็กชายปฎิพล เลิศพันธุ์โรงเรียนเสรีศึกษาชนแดน
เพชรบูรณ์
7
18/3/2020, 19:24:34
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาว
นางสาวณัฐจิรา
แซ่เบ๊โรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"บ้านบึงชลบุรี
8
18/3/2020, 20:12:38
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายกิตติชัย
สุขเจริญกุลนาถ
โรงเรียนที่เดิมบ้านบึงชลบุรี
9
18/3/2020, 21:24:42
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เด็กชาย
เด็กชาย ศุภวิชญ์
วิจิตรชัยโรงเรียนบ้านบึงมนูญวิทยาคารหนองอิรุณชลบุรี
10
19/3/2020, 8:23:42ม.4(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)นายเอกลักษณ์ ลิเขียวโรงเรียนบ้านบึง'มนูญวิทยาคาร'บ้านบึงชลบุรี
11
19/3/2020, 10:28:42ม.1เด็กหญิง
เด็กหญิงภัทรวดี
สง่างามโรงเรียนบ้านเขาไผ่บ้านบึงชลบุรี
12
19/3/2020, 10:36:51ม.4(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)เด็กชายณัฐนันท์ มากพูลผลบึงมนูนย์บ้านบึงชลบุรี
13
19/3/2020, 10:42:57ม.1เด็กหญิงตุลยากรมากพูลผลโรงเรียนวัดเขาไผ่เชี่ยววิทยาคุณบ้านบึงชลบุรี
14
19/3/2020, 12:12:57
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาวรุ่งนภานาแถมเงินโรงเรียนอนุบาลภูพานภูพานสกลนคร
15
19/3/2020, 12:19:37
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาวภาสิณีปอประโคนโรงเรียน อนุบาลภูพานภูพานสกลนคร
16
19/3/2020, 12:32:57ม.1เด็กชายอิทธิพัทธ์ชาวน่านโรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
17
19/3/2020, 12:52:43ม.1เด็กหญิงสุพิชญาหิมราชรร.วัดเขาไผ่"เชี่ยววิทยาคุณ"บ้านบึงชลบุรี
18
19/3/2020, 13:33:25ม.1เด็กหญิงประภากร สิงห์แรงโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
19
19/3/2020, 13:40:17ม.1เด็กหญิง
ด.ญ ปภาวรินท์
เกษแก้วโรงเรียนเขาไผ่เชี่ยววิทยาบ้านบึงชลบุรี
20
19/3/2020, 14:00:46ม.1เด็กหญิงสุชิตาพลแสนโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
21
19/3/2020, 14:21:42ม.1เด็กหญิงแพรวาอังคะนาวินโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
22
19/3/2020, 14:25:01ม.1เด็กหญิงณัฐนิชายิ่งยงโรงเรียน วัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
23
19/3/2020, 14:34:42ม.1เด็กหญิงด.ญ.สุทัตตา หน่ายคอนรร.วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
24
19/3/2020, 15:59:49ม.1เด็กชายด.ช.บุญหน่ายคอนร.ร.วัดเขาไผ่ บ้านบึงชลบุรี
25
19/3/2020, 16:18:47ม.1เด็กหญิงพนิดา
อภิรักษ์ชัยชาญ
รร.วัดเข่ไผ่ เชี่ยววิทยาคุณบ้านบึงชลบุรี
26
19/3/2020, 16:59:10
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาวนางสาววิไพรพิงไทยสงค์โรงเรียนวัดเขาไผ่ เชี่ยววิทยาคุณบ้านบึงชลบุรี
27
19/3/2020, 17:19:34
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาวทักษพรจามจุรีบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"บ้านบึงชลบุรี
28
19/3/2020, 18:16:07ม.4(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)นางสาวสิริโสภาโสภาภาพโรงเนียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"บ้านบึงชลบุรี
29
19/3/2020, 19:07:09ม.1เด็กหญิงมาริซ่ามอร์ริลล์วัดเขาไผ่บ้านบึงชลบุรี
30
19/3/2020, 19:12:21ม.1เด็กชาย
ด.ช.ศุกลวัตน์
เจริญศรีโรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณบ้านบึงชลบุรี
31
19/3/2020, 19:55:30ม.1เด็กหญิงด.ญ.วรัญญา ปัญญาคมวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
32
19/3/2020, 21:04:56ม.1เด็กชายอภินันท์ยืนหยัดชัยโรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
33
19/3/2020, 22:23:16
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาวสุดาพรสมสร้างโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"บ้านบึงชลบุรี
34
20/3/2020, 7:22:10ม.1เด็กหญิงสุวรรณากันฟูวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
35
20/3/2020, 7:36:29ม.4(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)นายสุทิศักทิ์แสงทองโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"บ้านบึงชลบุรี
36
20/3/2020, 8:10:01ม.1เด็กชายธนโชติวนสันเทียะโรงเรียนพิทยรังสีหนองใหญ่ชลบุรี
37
20/3/2020, 9:13:36ม.1เด็กหญิงสรัลพรยงเพชรโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิททยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
38
20/3/2020, 11:52:55
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาวปิยะดาเวียงสมุทรโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"บ้านบึงชลบุรี
39
20/3/2020, 12:25:16ม.1เด็กชายโพแสงฟ้าวัดเขาไผ่( เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
40
20/3/2020, 12:56:00
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เด็กหญิงปาริฉัตรมังกรกฤตย์เกาะโพธิ์วันครูวิทยาเกาะจันทร์ชลบุรี
41
20/3/2020, 15:13:49
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาวมนัสนันท์จันทวงษ์โรงเรียนบ้านบึงมนูญ วิทยาคาร บ้านบึงชลบุรี
42
20/3/2020, 16:32:55ม.4(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)นางสาวน.ส.พนัชกร ม่วงแก้วโรงเรียนเทศบาล1บ้านชะอำ(ชะอำวิทยาคาร)ชะอำ
เพชรบุรี
43
20/3/2020, 18:41:26
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายศุภากรรุจิวรรณ์บ้านบึง'มนูญวิทยาคาร'บ้านบึงชลบุรี
44
20/3/2020, 18:49:36ม.1เด็กหญิงธิติมาแจ้งถิ่นป่าโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคูณ)บ้านบึงชลบุรี
45
20/3/2020, 18:52:27
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เด็กชายธนพนธ์สร้อยโสมโรงเรียนบ้านบึงมนูญวิทยาคารบ้านบึงชลบุรี
46
20/3/2020, 18:59:50ม.4(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)นางสาวณัฐชา
เเสงเเตงอ่อน
โรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"บ้านบึงชลบุรี
47
20/3/2020, 19:04:14ม.1เด็กหญิงด.ญ.สุพรรณษา เชื้อโชติวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
48
20/3/2020, 19:40:29
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายศราวุธสิงห์หนูบึงมนูญวิทยาคารบ้านบึงชลบุรี
49
20/3/2020, 20:01:16ม.4(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)เด็กชายภานุวัฒน์สีโนนทันโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"บ้านบึงชลบุรี
50
20/3/2020, 20:02:00
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เด็กชายดอกรักทองอ้มโรงบ้านบึงมนูญ "วิทยาคาร"บ้านบึงชลบุรี
51
20/3/2020, 20:19:40
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาวอาลิษาจักดีบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" บ้านบึงชลบุรี
52
20/3/2020, 20:30:58ม.1เด็กชายด.ช.อติคุณ เกิดศรรร.เขาไผ่เชี่ยววิทยาคุณบ้านบึงชลบุรี
53
20/3/2020, 21:04:55ม.1เด็กหญิงด.ญ.ปิยะธิดา ดียิ่งโรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
54
20/3/2020, 21:32:52
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาวเอมอรสุพัฒน์โรงเรียนบ้านบึง​ มนูญวิทยาคารอ.หนองอิรุณ
จ.ชลบุรี
55
20/3/2020, 21:49:48ม.4(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)นางสาว
นางสาว นภัสรา
จันทุมมาโรงเรียนประดู่เเก้วประชาสรรค์อ.โนนนารายณ์
สุรินทร์
56
21/3/2020, 0:11:35ม.1เด็กชายจีรพัฒน์จองบุดดีโรงเรียน วัดเขาไผ่เชี่ยววิทยาคุณบ้านบึงชลบุรี
57
21/3/2020, 1:27:12ม.1เด็กหญิงด.ญ.พรธาดาสุวรรณธาดาเฮงฮั้วบ้านบึงชลบุรี
58
21/3/2020, 6:57:49ม.1เด็กหญิง
ด.ญ รุ่งรวิน
น้ำจางโรงเรียน บ้านเนินโมกบ้านบึงชลบุรี
59
21/3/2020, 9:40:45ม.1เด็กหญิงศิรินภาสารมูลวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
60
21/3/2020, 9:56:40ม.1เด็กชายพงศกรจิตจำลองโรงเรียนวัดเขาไผ่บ้านบึงชลบุรี
61
21/3/2020, 16:48:11ม.1เด็กชายเจษฎาอะนุกูล
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ (ศิริวรราษฎ์บำรุง)
หนองใหญ่ชลบุรี
62
21/3/2020, 17:51:59ม.1เด็กชายหน่อดิน -โรงเรียนบ้านเนินโมกหนองอิรุณชลบุรี
63
21/3/2020, 18:04:46ม.4(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)นางสาว
นางสาวหลาวคำ
-โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมพนัสนิคมชลบุรี
64
21/3/2020, 18:12:28ม.1เด็กชายด.ชคำตี้โรงเรียนบ้านเนินโมกบ้านบึงชลบุรี
65
21/3/2020, 19:30:59ม.4(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)นางสาวณัฐณิชาขันทัพไทยโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"บ้านบึงชลบุรี
66
21/3/2020, 19:37:53ม.1เด็กหญิงเยาวลักษณ์สวัสดีมงคลโรงเรียนบ้านเนินโมก
67
21/3/2020, 20:16:32ม.4(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)นางสาว
นางสาว ปิ่นณัชชา
ทองสุทธิ์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทคพานทองชลบุรี
68
21/3/2020, 20:32:16ม.1เด็กหญิงพสุมนต์เเซ่หลายโรงเรียนบ้านหนองปรือบ้านบึงชลบุรี
69
21/3/2020, 20:54:41ม.1เด็กหญิงภัทราภรณ์สวิลบ้านเนินโมกบ้านบึงชลบุรี
70
21/3/2020, 21:31:24ม.1เด็กหญิงณัฐจรินทร์สุขสำราญวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
71
21/3/2020, 22:26:38
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เด็กชายพีรพัฒน์​พรมมีโรงเรียน​บ้านบึง​มนู​ญ​วิทยาคารบ้านบึงชลบุรี​
72
22/3/2020, 8:46:16ม.1เด็กชาย
เด็กชายณัฐพล
นามวิชาโรงเรียนวัดเขาไผ่บ้านบึงชลบุรี
73
22/3/2020, 9:02:52ม.1เด็กหญิงจิราภรณ์สิงห์ทอง
โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราษฎ์อุปถัมม์)
บ้านบึงชลบุรี
74
22/3/2020, 9:12:59ม.1เด็กชายปราโมทร์จันทะเสนบ้านตาลดำ(อมรคณูปการ)บ้านบึงชลบุรี
75
22/3/2020, 9:13:07ม.1เด็กชายวีรภัทรแซ่ชิ้น
โรงเรียนบ้านเนินโมก (การุณราษฎอุปภัมม์)
บ้านบึงชลบุรี
76
22/3/2020, 9:13:33ม.1เด็กชาย
เด็ก​ชายถิรวัฒน์​
พฤฒสถาวรกุลโรงเรียน​ บ้านหนองปรือบ้านบึงชลบุรี​
77
22/3/2020, 9:25:41ม.1เด็กหญิงกนกวรรณฤทธิ์งามวัดคลองใหญ่บ้านบึงชลบุรี
78
22/3/2020, 9:37:54ม.1เด็กหญิงธิติมาแจ้งเรืองโรงเรียนวัดเขาไผ่เชี่ยววิทยาคมบ้านบึงชลบุรี
79
22/3/2020, 9:53:00ม.1เด็กชายศิวกรหาลีโรงเรียน​วัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)​บ้านบึง​ชลบุรี​
80
22/3/2020, 10:32:17
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายสิทธิพลคล้ายสุวรรณ
โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์)
บ้านบึงชลบุรี
81
22/3/2020, 10:45:16
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาว​นภัสสร​
พ้นความทุกข์
โรงเรียนบ้านบึงมนูญวิทยาคารบ้านบึง
ชลบุรี2
82
22/3/2020, 10:46:07ม.1เด็กชายพีรพงศ์เเจ้งเณรโรงเรียน วันเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
83
22/3/2020, 11:01:06ม.1เด็กหญิงกัลยกรดับโรคโรงเรียนเฮงฮั้วบ้านบึงชลบุรี
84
22/3/2020, 11:02:27ม.1เด็กหญิงตุลยดาทรัพย์มากวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
85
22/3/2020, 11:16:53
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายสิทธิพลคล้ายสุวรรณ
โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์)
บ้านบึงชลบุรี
86
22/3/2020, 11:54:19
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายตุลาการณ์ช้างเอกโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"บ้านบึงชลบุรี
87
22/3/2020, 12:14:05ม.1เด็กชายด.ช.ณัฐกานต์คำบุญผาโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคาร)บ้านบึงชลบุรี
88
22/3/2020, 12:20:27ม.1เด็กหญิงด.ญ. ยุภาพร​สุวรรณ​ห​ล​ำบ้านหนองผักหนามหนองใหญ่ชลบุรี
89
22/3/2020, 14:40:12ม.1เด็กชายสิทธิเดชคำเเก้วโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
90
22/3/2020, 14:58:13ม.1เด็กหญิงเกศกนกลือชาโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)​หนองอิรุณชลบุรี
91
22/3/2020, 17:03:48ม.4(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)เด็กหญิงพิมพ์วิภา ชาวนาวาโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"บ้านบึงชลบุรี
92
22/3/2020, 17:07:57ม.1เด็กชายทินกรน้อยวงศ์โรงเรียนบ้านเนินโมกบ้านบึงชลบุรี
93
22/3/2020, 18:10:05ม.1เด็กหญิงกัญจนพัชรเดชศรีโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึงชลบุรี
94
22/3/2020, 18:47:32
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เด็กชายณัฐวุฒิเจริญศรีโรงเรียนบ้านบึง"บึงมนูญวิทยาคาร"บ้านบึงชลบุรี
95
22/3/2020, 18:56:22
ม.4(แผนการเรียนทวิศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เด็กหญิงชมพูนุชแสงสว่างชุมชนบ้านอ่างเวียนบ้านบึงชลบุรี
96
22/3/2020, 20:45:40ม.1เด็กชายด.ช. วัฒนา บรรดิษคล้ายบ้านตาลดำบ้านบึงชลบุรี
97
22/3/2020, 23:40:13ม.1เด็กหญิงธิดารัตน์
บุญประกอบชัย
โรงเรียนวัดเขาไผ่บ้านบึงชลบุรี
98
23/3/2020, 9:33:24ม.4(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)นางสาวสุนันทาอ้นรัตน์โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”บ้านบึงชลบุรี
99
23/3/2020, 9:49:10ม.4(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)เด็กหญิงกัลยณัฐ เจริญผลโรงเรียนบ้านบึงมนูญวิทยาคารบ้านบึงชลบุรี
100
23/3/2020, 9:52:45ม.1เด็กหญิงสุจิรายาศรีโรงเรียนบ้านร่องสะอาดพยุห์
ศรีสะเกษ
Loading...