[HN] Đăng ký offline trải nghiệm Xperia Z2 ngày 05/04/2014 (Câu trả lời) : Câu trả lời biểu mẫu 1