ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
להלן חלוקת הארוחות - שבצו את עצמכם בבקשה:מגבלות קולינריות שצריך לקחת בחשבון בכל הארוחות
2
שישי צהריים כל אחד יביא לעצמוצמחונים1
3
שישי ערב - משפחה 1טבעונים1
4
שבת בוקר - משפחה 2ללא גלוטן2
5
שבת צהריים - משפחה 3
6
שבת ערב - משפחה 4
7
ראשון בוקר - משפחה 5
8
ראשון צהריים - משפחה 5
9
ראשון ערב - משפחה 6
10
שני בוקר - משפחה 6
11
שני צהריים נבנה על שאריות...
12
13
לגבי כלי בישול, כל מי שצריך ציוד לבישול שידאג להביא או לבקש בקבוצה.
14
כל משפחה שיכולה, תביא גזיה וגז, קרש חיתוך, סכין חיתוך, קולפן, קערה גדולה.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100