M1 SM
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJ
1
GURU :
ZAIRI BIN RAZALI
SK/SM TENGKU AMPUAN MARIAM,
20200 KUALA TERENGGANU, TRG
CARA
2
Convert Ejawi MelayuTARIKH30-Dec-18HARIAHADMINGGU01DISAHKAN OLEHPK1
3
4
KELAS/ CLASS : 11 IBNU BATTUTAMASAP & P TIDAK DAPAT DIJALANKAN KERANASUBJEKBAHASA MELAYU
5
HINGGATINGKATAN1
6
TEMA/BIDANG
7
TAJUK
8
STANDARD KANDUNGAN
9
10
STANDARD/ OBJEKTIF PEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
11
12
13
14
15
16
AKTIVITI P&PSTRATEGI P&PKAEDAH P&PBAHAN BANTU MENGAJARAKTIVITI PAK21
17
18
19
Success Criteria
20
Pre-lesson
21
Lesson development
22
Post-lesson
23
EMK:
24
(KBKK)NILAI-NILAI MURNIPETA I-THINKKEMAHIRAN BERFIKIRKECERDASAN PELBAGAI
25
26
27
PENILAIAN/ PENTAKSIRANPenilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan memberikan:
28
Latihan bertulis / Lembaran kerjaPemerhatianAmaliSoal jawab / kuiz
29
REFLEKSI & IMPAK
30
31
32
33
34
PEMULIHAN/ PENGAYAAN
35
36
KELAS/ CLASS : 21 IBNU BATTUTAMASAP & P TIDAK DAPAT DIJALANKAN KERANASUBJEKRBT
37
HINGGATINGKATAN1
38
TEMA/BIDANG
39
TAJUK
40
STANDARD KANDUNGAN
41
42
STANDARD/ OBJEKTIF PEMBELAJARANPada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
43
44
45
46
47
48
AKTIVITI P&PSTRATEGI P&PKAEDAH P&PBAHAN BANTU MENGAJARAKTIVITI PAK21
49
Pendekatan Induktif dan Deduktif
50
51
Success Criteria
52
Pre-lesson
53
Lesson development
54
Post-lesson
55
EMK:
56
(KBKK)NILAI-NILAI MURNIPETA I-THINKKEMAHIRAN BERFIKIRKECERDASAN PELBAGAI
57
58
59
PENILAIAN/ PENTAKSIRANPenilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan memberikan:
60
Latihan bertulis / Lembaran kerjaPemerhatianAmaliSoal jawab / kuiz
61
REFLEKSI & IMPAK
62
63
64
65
66
PEMULIHAN/ PENGAYAAN
67
68
KELAS/ CLASS : 31 IBNU BATTUTATIMEP & P TIDAK DAPAT DIJALANKAN KERANASUBJECTENGLISH
69
TOFORM4
70
THEME / FIELDS
71
TOPIC
72
CONTENT STANDARD
73
74
LEARNING STANDARD/OBJECTIVEAt the end of teaching and learning, students can:
75
76
77
78
79
80
P & P ACTIVITIESP & P STRATEGIESHOW TO P & PMATERIALS/ REFERENCESAKTIVITI PAK21
81
82
83
Success Criteria
84
Pre-lesson
85
Lesson development
86
Post-lesson
87
EMK:
88
(KBKK)MORAL VALUESMAP I-THINKTHINKING SKILLSVARIOUS INTELLIGENCE
89
90
91
ASSESSMENT / ASSESSMENTFormative assessment of the above learning standards has been done on all students by providing:
92
Written training / WorksheetsObservationAmaliQuestions / quiz questions
93
REFLECTION & IMPAK
94
95
96
97
98
RECOVERY / PROPERTY
99
100
KELAS/ CLASS : 41 IBNU BATTUTAماسP & P TIDAK DAPAT DIJALANKAN KERANAسوبجيكڤنديديقن اسلام
Loading...
Main menu