תקציב בת מלך לשנת 2020
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
הכנסותתקציב 2020 ₪
2
בת מלך - תקציב תפעול וניהול / תחזית הכנסות 2020מובטחבטיפולסה"כ
3
משרד הרווחה4,916,0004,916,000
4
הקרן לידידות262,500262,500
5
Arev70,00070,000
6
קרן וולפסון19,00019,000
7
מתן ג'נסיס - בראשית52,50052,500
8
PEF1730138,270140,000
9
סילויאן87,50087,500
10
Aviv Foundation63,00063,000
11
Jewish Federation of St. Louis.17,50017,500
12
תרומות מחו"ל ארה"ב144,521293,479438,000
13
תרומות מחו"ל קנדה3,906176,094180,000
14
תרומות פרטיות בארץ314,0891,335,9111,650,000
15
תרומות של גופים וקרנות בארץ145,000355,000500,000
16
סכום לגיוס1,530,0001,530,000
17
סה"כ הכנסות5,857,7464,068,2549,926,000
18
הוצאותתקציב 2020סה"כ הוצ' מקלט
19
שני מקלטים 70 נשים -300 ילדים
20
צוות טיפולי לנשים1,260,000
21
צוות טיפולי לילדים990,000
22
צוות מקלט 24/71,904,000
23
שכ"ל, בתי ספר, קייטנות קיץ390,000
24
מזון950,000
25
אחזקה740,000
26
ציוד וריהוט100,000
27
השתלמות צוות110,000
28
הסעות ילדים, נסיעות והסעות300,000
29
תקשורת ומשרדיות50,000
30
דמי כיס לנשים160,000
31
רווחת הנשים120,000
32
סה"כ מקלט7,074,000
33
שתי דירות מעבר ותמיכה בנשים עוזבות המקלטים
34
צוות טיפולי170,000
35
שכירות ואחזקה166,000
36
שכ"ל, בתי ספר, קייטנות קיץ10,000
37
הסעות ילדים נסיעות והסעות80,000
38
פעילות קייץ לנשים עוזבות מקלט וילדיהן50,000
39
תמיכה בנשים עוזבות המקלט150,000סה"כ הוצ' מעבר
40
סה"כ דירת מעבר626,000
41
בת מלך לידך - סיוע משפטי
42
צוות משפטי וטיפולי439,000
43
חומר משפטי וימי עיון15,000
44
קו חירום - 24/750,000
45
שכירות ואחזקת משרד50,000
46
אגרות ומיסים5,000
47
נסיעות והסעות50,000
48
ציוד וריהוט15,000סה"כ הוצ' בת מלך לידך -משפטי
49
סה"כ בת מלך לידך - סיוע משפטי624,000
50
הוצאות הנהלה
51
שכר צוות הנהלה770,000
52
נסיעות והסעות80,000
53
שכירות ואחזקה50,000
54
תקשורת20,000
55
הנהלת חשבונות ומאזנים45,000
56
מימון50,000
57
נסיעות לחו"ל25,000
58
גיוס כספים150,000
59
משרדיות100,000סה"כ הוצ' מינהל
60
סה"כ הנהלה1,290,000
61
מודעות וקהילה
62
חינוך מודעות וקהילה312,000
63
סה"כ מודעות וקהילה312,000
64
65
סה"כ הוצאות9,926,000
66
עודף / גרעון0
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...