ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
I - 3x1.5 óraTörténelemDátumOktató
2
A: A Bibliai zsidóság történelme Kivonulás, Tóraadás, megérkezés az Ígéret Földjére. Törzsek, bírák, királyok kora. Próféták és a babilóni fogság. Visszatérés, Ezra,
Nechemja és a Második Templom.
2018.01.08.
3
B: A középkori zsidóság A Templom lerombolása és a rabbinikus zsidóság kialakulása, a Talmud. A középkori zsidóság keresztény és arab környezetben. A vallásfejl
ődés hangs´ulyának változása. Rási és unokái, illetve Rambam hatása. A Sulchán
árukh. Gettón kívüli és belüli élet.
2018.01.15.
4
C: A modern kor zsidósága Felvilágosodás, reform mozgalmak, illetve chaszidizmus.
Egyenjog´usodás és asszimilációs nyomás Európa nyugati és keleti felén. A
modern antiszemitizmus kialakulása és a Soába torkollása. Zsidó válaszok a Soára.
Izrael és az USA zsidósága. Modern zsidó kihívások vallási és szociológiai szempontb
ól.
2018.01.29.
5
KövetelményA három alkalom végére egy kb két oldalas írásban kövesse végig egy zsidó jellegzetesség történetének egy részét. Pl. zsinagógaépítészet, képtilalom és művészet, szerencsejátékok, kamatszedés, ketubák, nagy hatású rabbik, ősatyák, stb. Kritérium: nem a részletesség, hanem az átfogó perspektíva számít. A cél: szeretném látni, hogyan látja át a zsidó hagyomány változását az évszázadok tükrében. bátran használja az Internetet vagy a szakirodalmat!
6
Írásbelit leadta:
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100