ข้อมูลโรงเรียนดีตำบลภาคเหนือผ่านประเมินขึ้นเว็ป.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือที่ผ่านการประเมิน
2
รวม
ผ่านการประเมิน
3
ที่
สังกัด
จังหวัดเขตรหัสร.ร.ชื่อร.ร.ตำบลระดับ1149
วดป.ที่ผ่าน
ประธาน
4
1สพป.กำแพงเพชร1บ้านลาดหนองหัววัวขยายโอกาส122-ก.พ.-56นายสุดเขต สวยสม
5
2สพป.กำแพงเพชร11062040073บ้านทรงธรรมทรงธรรมขยายโอกาส126-ก.พ.-56นายสุดเขต สวยสม
6
3สพป.กำแพงเพชร11062040227บ้านท่าไม้ท่าไม้ขยายโอกาส11-มี.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
7
4สพป.กำแพงเพชร11062040274บ้านโนนใหญ่หนองทองขยายโอกาส128-ก.พ.-56นายสุดเขต สวยสม
8
5สพป.กำแพงเพชร11062040342บ้านเกศกาสรช่องลมขยายโอกาส127-ก.พ.-56นายสุดเขต สวยสม
9
6สพป.กำแพงเพชร11062040417บ้านหนองแดนโกสัมพีขยายโอกาส14-มี.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
10
7สพป.กำแพงเพชร11062040079บ้านเทพนครเทพนครขยายโอกาส17-มี.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
11
8สพป.กำแพงเพชร11062040224บ้านเขาสว่างอารมณ์พรานกระต่ายขยายโอกาส112-มี.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
12
9สพป.กำแพงเพชร11062040297บ้านบ่อแก้วพรานทองประถมศึกษา15-มี.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
13
10สพป.กำแพงเพชร11062040350บ้านบึงมาลย์หนองหลวงขยายโอกาส115-มี.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
14
11สพป.กำแพงเพชร11062040425บ้านใหม่พัฒนาเพชรชมภูประถมศึกษา118-มี.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
15
12สพป.กำแพงเพชร11062040028บ้านลำมะโกรกสระแก้วขยายโอกาส18-ก.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
16
13สพป.กำแพงเพชร11062040233บ้านลานสะเดาวังควงประถมศึกษา13-ก.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
17
14สพป.กำแพงเพชร11062040290บ้านทุ่งมหาชัยมหาชัยขยายโอกาส117-มิ.ย.-56นายสุดเขต สวยสม
18
15สพป.กำแพงเพชร11062040341บ้านประชาสุขสันต์ประชาสุขสันต์ขยายโอกาส14-ก.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
19
16สพป.กำแพงเพชร11062040428บ้านเกาะพิมูลลานดอกไม้ตกประถมศึกษา13-ก.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
20
17สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040261
บ้านบึงพิไกรคลองพิไกร
ประถมศึกษา
128-มิ.ย.-56นายสุดเขต สวยสม
21
18สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040057
ชุมชนบ้านหนองปลิงหนองปลิงขยายโอกาส128-ก.พ.-57นายสุดเขต สวยสม
22
19สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040018
อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
นครชุม
ประถมศึกษา
18-ก.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
23
20สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040065
อ่างทองพัฒนา
คลองแม่ลาย
ขยายโอกาส120-มิ.ย.-56นายสุดเขต สวยสม
24
21สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040090
บ้านวังตะเคียนอ่างทอง
ประถมศึกษา
112-มี.ค.-57นายสุดเขต สวยสม
25
22สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040005
บ้านชัยภูมินาบ่อคำขยายโอกาส15-ก.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
26
23สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040083
บ้านโพธิ์พัฒนาคณฑีขยายโอกาส125-มิ.ย.-56นายสุดเขต สวยสม
27
24สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040063
บ้านเกาะน้ำโจนลานดอกไม้ขยายโอกาส128-ก.พ.-57นายสุดเขต สวยสม
28
25สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040050
บ้านไตรตรึงษ์ไตรตรึงษ์
ประถมศึกษา
126-ก.พ.-57นายสุดเขต สวยสม
29
26สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040288
หนองลวกราษฎร์บำรุง
หนองแม่แตง
ขยายโอกาส127-มิ.ย.-56นายสุดเขต สวยสม
30
27สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040250
บ้านลานไผ่ห้วยยั้งขยายโอกาส11-ก.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
31
28สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040053
บ้านธำมรงค์ธำมรงค์ขยายโอกาส1 ก.ค. 56นายสุดเขต สวยสม
32
29สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040043
บ้านวังทองวังทองขยายโอกาส112-มี.ค.-57นายสุดเขต สวยสม
33
30สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040337
บ้านบึงทับแรตบึงทับแรตขยายโอกาส110-มี.ค.-57นายสุดเขต สวยสม
34
31สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040360
บ้านจันทิมาจันทิมา
ประถมศึกษา
111-มี.ค.-57นายสุดเขต สวยสม
35
32สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040032
นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
ประถมศึกษา
126-ก.พ.-57นายสุดเขต สวยสม
36
33สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040283
อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
หนองไม้กอง
ขยายโอกาส14-ก.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
37
34สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040239
บ้านคุยป่ายางเขาคีริส
ประถมศึกษา
128-มิ.ย.-56นายสุดเขต สวยสม
38
35สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040225
บ้านหนองตากล้า
ถ้ำกระต่ายทอง
ประถมศึกษา
11-ก.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
39
36สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040254
บ้านวังตะแบกวังตะแบกขยายโอกาส12-ก.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
40
37สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040356
บ้านคุยมะม่วงโนนพลวง
ประถมศึกษา
111-มี.ค.-57นายสุดเขต สวยสม
41
38สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040291
บ้านวังโขนหนองคล้า
ประถมศึกษา
125-มิ.ย.-56นายสุดเขต สวยสม
42
39สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040332
บ้านปลักไม้ดำลานกระบือ
ประถมศึกษา
110-มี.ค.-57นายสุดเขต สวยสม
43
40สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040002
หนองบัวราษฎร์บำรุงท่าขุนราม
ประถมศึกษา
15-ก.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
44
41สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040263
บ้านคุยบ้านโอง
คุยบ้านโอง
ประถมศึกษา
12-ก.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
45
42สพป.
กำแพงเพชร
1
1062040269
เนินสำราญราษฎร์พัฒนา
ไทรงาม
ประถมศึกษา
110-ก.ค.-56นายสุดเขต สวยสม
46
43สพป.กำแพงเพชร2อนุบาลคลองลานคลองน้ำไหลประถมศึกษา118-ก.พ.-56
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
47
44สพป.กำแพงเพชร21062040194อนุบาลวังไทรวังไทรประถมศึกษา119-ก.พ.-56
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
48
45สพป.กำแพงเพชร21062040313บ้านโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนขยายโอกาส122-ก.พ.-56
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
49
46สพป.กำแพงเพชร21062040370บ้านทุ่งทองทุ่งทองขยายโอกาส121-ก.พ.-56
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
50
47สพป.กำแพงเพชร21062040375บ้านท่าขึ้นโพธิ์ทองขยายโอกาส119-ก.พ.-56
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
51
48สพป.กำแพงเพชร21062040395บ้านชายเคืองวังชะโอนขยายโอกาส121-ก.พ.-56
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
52
49สพป.กำแพงเพชร21040050427บ้านมอเจริญหินดาดขยายโอกาส118-ก.พ.-56
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
53
50สพป.กำแพงเพชร21062040155บ้านไร่ดอนแตงวังชะพลูขยายโอกาส120-ก.พ.-56
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
54
51สพป.กำแพงเพชร21062040188บ้านท่าพุทราท่าพุทราขยายโอกาส120-ก.พ.-56
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
55
52สพป.กำแพงเพชร21062040302บ้านโชคชัยพัฒนาคลองลานพัฒนาขยายโอกาส122-ก.พ.-56
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
56
53สพป.กำแพงเพชร21062040368บ้านถาวรวัฒนาถาวรวัฒนาขยายโอกาส129-ก.พ.-56
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
57
54สพป.กำแพงเพชร21062040400บ้านทุ่งซ่านบึงสามัคคีขยายโอกาส125-ก.พ.-56
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
58
55สพป.กำแพงเพชร21062040115บ้านบึงหล่มสามัคคียางสูงประถมศึกษา126-ก.พ.-57
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
59
56สพป.กำแพงเพชร21062040185วัดพรหมประดิษฐ์แม่ลาดขยายโอกาส128-ก.พ.-57
นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ
60
57สพป.กำแพงเพชร21062040317บ้านคลองแขยงวิทยาสักงามขยายโอกาส126-ก.พ.-57
นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ
61
58สพป.กำแพงเพชร21062040367บ้านวังน้ำแดงทุ่งทรายประถมศึกษา127-ก.พ.-57
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
62
59สพป.กำแพงเพชร21062040394บ้านคลองลึกพัฒนาปางตาไวขยายโอกาส126-ก.พ.-57
นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ
63
60สพป.กำแพงเพชร21062040404บ้านดงเย็นระหานประถมศึกษา125-ก.พ.-57
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
64
61สพป.
กำแพงเพชร
2
1062040189
บ้านวังบัววังบัวขยายโอกาส128-ก.พ.-57
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
65
62สพป.
กำแพงเพชร
2
1062040177
บ้านวังหันน้ำดึงวังแขมขยายโอกาส127-ก.พ.-57
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
66
63สพป.
กำแพงเพชร
2
1062040136
ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)
สลกบาตรขยายโอกาส128-ก.พ.-57
นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ
67
64สพป.
กำแพงเพชร
2
1062040096
บ้านหนองชะแอนวังหามแหขยายโอกาส127-ก.พ.-57
นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ
68
65สพป.
กำแพงเพชร
2
1062040111
บ้านหนองตะเคียนป่าพุทราขยายโอกาส126-ก.พ.-57
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
69
66สพป.
กำแพงเพชร
2
1062040208
ประชารักษ์ศึกษา
คลองสมบูรณ์
ขยายโอกาส14-มี.ค.-57
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
70
67สพป.
กำแพงเพชร
2
1062040407
บ้านโพธิ์เอนเทพนิมิต
ประถมศึกษา
126-ก.พ.-57
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
71
68สพป.
กำแพงเพชร
2
1062040103
บ้านหัวรังโค้งไผ่
ประถมศึกษา
127-ก.พ.-57
นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ
72
69สพป.
กำแพงเพชร
2
1062040166
บ้านใหม่หนองยางบ่อถ้ำ
ประถมศึกษา
126-ก.พ.-57
นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ
73
70สพป.
กำแพงเพชร
2
1062040180
บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27)
คลองขลุง
ประถมศึกษา
128-ก.พ.-57
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
74
71สพป.
กำแพงเพชร
2
1062040212
บ้านหนองจอกท่ามะเขือ
ประถมศึกษา
128-ก.พ.-57
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
75
72สพป.
กำแพงเพชร
2
1062040203
วัดพิกุลทองหัวถนน
ประถมศึกษา
14-มี.ค.-57
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
76
73สพป.
กำแพงเพชร
2
1062040171
บ้านวังน้ำวังยาง
ประถมศึกษา
15-มี.ค.-57
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
77
74สพป.
กำแพงเพชร
2
1062040141
วัดหนองเหมือดแสนตอ
ประถมศึกษา
15-มี.ค.-57
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
78
75สพป.
กำแพงเพชร
2
1062040120
บ้านเกาะตาลเกาะตาล
ประถมศึกษา
126-ก.พ.-57
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
79
76สพป.
กำแพงเพชร
2
1062040153
บ้านโคกเลาะดอนแตง
ประถมศึกษา
128-ก.พ.-57
นายโกศล เด็ดเดี่ยว
80
77สพป.เชียงราย1บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาการ)บ้านดู่ขยายโอกาส15-มี.ค.-56
นายบุญล้อม โสภาพรม
81
78สพป.เชียงราย11057120085ดอยลานพิทยาดอยลานขยายโอกาส18-มี.ค.-56
นายบุญล้อม โสภาพรม
82
79สพป.เชียงราย11057120523บ้านดอนดอนศิลาขยายโอกาส112-มี.ค.-56
นายบุญล้อม โสภาพรม
83
80สพป.เชียงราย11057120659อนุบาลดงมหาวันดงมหาวันประถมศึกษา17-มี.ค.-56
นายบุญล้อม โสภาพรม
84
81สพป.เชียงราย11057120044บ้านดอยฮางดอยฮางประถมศึกษา15-มี.ค.-56
นายบุญล้อม โสภาพรม
85
82สพป.เชียงราย11057120535บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาผางามขยายโอกาส112-มี.ค.-56
นายบุญล้อม โสภาพรม
86
83สพป.เชียงราย11057120654อนุบาลเวียงเชียงรุ้งทุ่งก่อประถมศึกษา17-มี.ค.-56
นายบุญล้อม โสภาพรม
87
84สพป.เชียงราย11057120070บ้านหัวดอยท่าสายขยายโอกาส127-มี.ค.-56
นายบุญล้อม โสภาพรม
88
85สพป.เชียงราย11057120520เวียงแก้ววิทยาเมืองชุมขยายโอกาส19-ก.ค.-56
นายบุญล้อม โสภาพรม
89
86สพป.เชียงราย11057120666บ้านห้วยขี้เหล็กป่าซางประถมศึกษา19-ก.ค.-56
นายบุญล้อม โสภาพรม
90
87สพป.เชียงราย1บ้านปางคึกแม่กรณ์11-ก.ค.-59
นายอรรณพ จูจันทร์
91
88สพป.เชียงราย1บ้านหนองหม้อ
ป่าอ้อดอนชัย
11-ก.ค.-59
นายอรรณพ จูจันทร์
92
89สพป.เชียงราย1แม่ยาววิทยาแม่ยาว14-ก.ค.-59
นายอรรณพ จูจันทร์
93
90สพป.เชียงราย1
บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
แม่ข้าวต้ม
14-ก.ค.-59
นายอรรณพ จูจันทร์
94
91สพป.เชียงราย1บ้านป่ายางมนรอบเวียง17-ก.ค.-59
นายอรรณพ จูจันทร์
95
92สพป.เชียงราย1บ้านป่ายางหลวงริมกก17-ก.ค.-59
นายอรรณพ จูจันทร์
96
93สพป.เชียงราย1
อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
นางแล18-ก.ค.-59
นายอรรณพ จูจันทร์
97
94สพป.เชียงราย1
ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
แม่ข้าวต้ม
18-ก.ค.-59
นายอรรณพ จูจันทร์
98
95สพป.เชียงราย1บ้านปางขอนห้วยชมภู16-ก.ค.-59
นายอรรณพ จูจันทร์
99
96สพป.เชียงราย1บ้านปางขอนห้วยชมภู15-ก.ค.-59
นายอรรณพ จูจันทร์
100
97สพป.เชียงราย1อนุบาลห้วยสักห้วยสัก16-ก.ค.-59
นายอรรณพ จูจันทร์
Loading...
 
 
 
ข้อมูลการประเมินผ่านคัดขึ้นเว็บ
 
 
Main menu