แบบรายงานโครงการปรับปรุงกิจกรรมยกเลิกขั้นตอนกระบวนงานด้านระบบงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ส่วนที่ 1 ข้อ 1
2
ในช่องผลการดำเนินการ หากโรงเรียนได้ดำเนินการให้กรอก 1 หากโรงเรียนยังไม่ดำเนินการให้กรอก 0
3
1. มีการดำเนินการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการลงสมุดทะเบียน (Manual)
4
5
ที่โรงเรียนอำเภอ
ผลการดำเนินการ
6
1
อนุบาลประโคนชัย ฯ
ประโคนชัย1
7
2ประโคนชัยวิทยาประโคนชัย1
8
3วัดแจ้ง ฯประโคนชัย1
9
4บ้านศรีถาวรประโคนชัย1
10
5บ้านหนองม่วงประโคนชัย1
11
6บ้านเขว้าประโคนชัย1
12
7บ้านปังกูประโคนชัย1
13
8บ้านพาชีประโคนชัย1
14
9บ้านโคกสะอาดประโคนชัย
15
10บ้านห้วยปอประโคนชัย1
16
11บ้านเขาคอกประโคนชัย1
17
12บ้านโคกกลอยประโคนชัย1
18
13
บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา
ประโคนชัย1
19
14บ้านหนองตะโกประโคนชัย
20
15บ้านหนองเอียนประโคนชัย1
21
16
บ้านละหอกกระสัง
ประโคนชัย
22
17บ้านโนนศิลาประโคนชัย1
23
18
บ้านไพรวัลย์น้อย
ประโคนชัย1
24
19
บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
ประโคนชัย1
25
20บ้านจรอกใหญ่ประโคนชัย1
26
21
บ้านปราสาทสามัคคี
ประโคนชัย1
27
22บ้านหนองนาประโคนชัย1
28
23บ้านโพธิ์ไทรประโคนชัย1
29
24
บ้านหนองคูณพิณทอง
ประโคนชัย
30
25บ้านไทรโยงประโคนชัย1
31
26บ้านหนองเก็มประโคนชัย1
32
27บ้านบ่อดินประโคนชัย1
33
28
บ้านไพศาลสามัคคี
ประโคนชัย1
34
29บ้านละลมพนูประโคนชัย1
35
30บ้านสังเคิลประโคนชัย1
36
31
บ้านกะโดนหนองยาง
ประโคนชัย1
37
32
บ้านร่มเย็นวิทยา
ประโคนชัย1
38
33วัดตะลุงเก่าประโคนชัย1
39
34บ้านโคกกลางประโคนชัย1
40
35
บ้านเกียรติเจริญ
ประโคนชัย1
41
36บ้านโคกมะขามประโคนชัย1
42
37บ้านหนองอาแมะประโคนชัย0
43
38
บ้านโคกตะเคียนสามัคคี
ประโคนชัย0
44
39บ้านหนองไผ่ประโคนชัย1
45
40บ้านโคกย่างประโคนชัย1
46
41บ้านเก็มประโคนชัย1
47
42วัดบ้านปะทัดบุประโคนชัย1
48
43
บ้านหนองกระต่าย
ประโคนชัย
49
44บ้านกระสังประโคนชัย1
50
45บ้านหินกองประโคนชัย1
51
46บ้านหัวตะแบกประโคนชัย1
52
47บ้านจรเข้มากประโคนชัย1
53
48
วัดบ้านเมืองต่ำ
ประโคนชัย1
54
49
บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)
ประโคนชัย1
55
50บ้านบัวประโคนชัย1
56
51บ้านหนองร้านประโคนชัย1
57
52
บ้านกระสังสามัคคี
ประโคนชัย1
58
53บ้านแสลงโทนประโคนชัย1
59
54บ้านหนองบอนประโคนชัย1
60
55
บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์)
ประโคนชัย1
61
56
บ้านโคกเพชรไสยา
ประโคนชัย1
62
57บ้านสี่เหลี่ยมประโคนชัย1
63
58บ้านสารภีประโคนชัย1
64
59
วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์)
ประโคนชัย0
65
60วัดบ้านไพบูลย์ประโคนชัย1
66
61บ้านโคกกี่ประโคนชัย1
67
62บ้านโคกสำโรงประโคนชัย1
68
63
บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ
ประโคนชัย1
69
64
วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฎร์บำรุง)
ประโคนชัย1
70
65
บ้านหนองบอนวิทยา
ประโคนชัย1
71
66บ้านห้วยเสลาประโคนชัย1
72
67
บ้านหนองน้ำขุ่น
ประโคนชัย1
73
68บ้านโนนเสน่ห์ประโคนชัย1
74
69
วัดบ้านตะโกตาพิ
ประโคนชัย1
75
70
บ้านบาตร(ชัยทัตราษฎร์บำรุง)
ประโคนชัย1
76
71
บ้านเกษตรสมบูรณ์
ประโคนชัย1
77
72บ้านชุมแสงประโคนชัย1
78
73บ้านโคกเห็ดประโคนชัย1
79
74บ้านหนองตะขบประโคนชัย1
80
75บ้านโคกตูมประโคนชัย1
81
76บ้านราษฎร์นิยมประโคนชัย1
82
77
บ้านหนองม่วงพัฒนา
ประโคนชัย1
83
78บ้านโคกรังประโคนชัย1
84
80วัดบ้านหนองแขมกระสัง1
85
81บ้านตะเคียนกระสัง1
86
82บ้านระโยงใหญ่กระสัง0
87
83บ้านขามตาเบ้ากระสัง1
88
84บ้านถนนกระสัง0
89
85บ้านหนองตระเสกกระสัง1
90
86
วัดชุมพลมณีรัตน์
กระสัง1
91
87
บ้านหนองเต็ง(จันทศิริอนุสรณ์)
กระสัง0
92
88วัดหนองตะครองกระสัง1
93
89
บ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร
กระสัง1
94
90บ้านโนนแดงกระสัง1
95
91บ้านจานกระสัง1
96
92บ้านหนองเหล็กกระสัง1
97
93บ้านกุดใหญ่กระสัง1
98
94บ้านละลูนกระสัง1
99
95บ้านชำแระกระสัง1
100
96
ชุมชนบ้านสองชั้น
กระสัง0
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผ่น2
แผ่น3
 
 
Main menu