STA2016_2/59
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDBIBJBKBL
1
คาบเช้า เซ็นหลัง 10.00 น. ถือว่าขาด
2
คาบบ่าย เซ็นหลัง 15.00 น. ถือว่าขาด
3
ต่ำกว่า 50% ติด F, ต่ำกว่า 75% ติด I
สาย 3 คาบ=ขาด 1 คาบ
%การมาเรียนGRADE
4
ลำดับที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - นามสกุลลา 2 คาบ=ขาด 1 คาบ
5
15732605018นายอาทิตย์ปิตาภรณ์โศภิต50.00I
6
25732605026นางสาววิริญจ์แซ่ย้ง100.00
7
35732605034นางสาวอรทัยคำมี75.00
8
45732605059นางสาวหงษ์ฟ้าบุญชู87.50
9
55732605067นางสาวมารีญาเจ้าดารี83.33
10
65732605083นายอับดุลฮาลีมดีนายัง79.17
11
75732605091นายณัฐแซ่ปุ่ย79.17
12
85732605109
นางสาวพิมพ์พิสุทธ์
โกศัยกานนท์91.67
13
95732605117นางสาวสุรัสวดีแก้วสด91.67
14
105732605133นางสาวอาซีซ่าวงค์หมัดทอง77.08
15
115732605166นายนนทวัชรเจริญทรัพย์91.67
16
125732605174นางสาวกรกนกศรีสวัสดิ์91.67
17
135732605182นายยศวิบูลย์บุญชลอ50.00I
18
145732605216นางสาวณัฐยาไฝสีดำ75.00
19
155732605224นายมานพเพ็งชุม75.00
20
165732605232นายสุทธวิชญ์วรรณโนทัย50.00I
21
175732605240นางสาวอังคณาคชกาญจน์91.67
22
185732605257นางสาวจารุนันท์บัณฑิตวิภากุล91.67
23
195732605315นางสาวน่าซิห๊ะเวทชะกะ91.67
24
205732605356นายปรเมษฐเขียวมณีนัย83.33
25
215732605372นายธีรภัทร์นกหนู50.00I
26
225732605380นายฮาดีย์และตี77.08
27
235732705016นายสองขวัญทองยิ้ม75.00
28
245732705032
นางสาวชวัลลักษณ์
ด้วงศรีทอง83.33
29
255732705040นางสาวบุศรากรสังชุม83.33
30
265732705057นายสิทธิโชคทองเสม87.50
31
275732705073นายสิรวิชญ์จารีย์81.25
32
285932605016นางสาวเจนจิราสาริปา91.67
33
295932605032นางสาวกนกรสสุวรรณ50.00I
34
305932605040นายธีระเดชแถวแก้ว50.00I
35
315932605057นายอนุชาทิ้งอีด77.08
36
325932605065นางสาววรรัตน์สุขมาตย์100.00
37
335932605073นายวงศ์วชิระขาวทอง75.00
38
345932605081นายณฐาภพสุตราม75.00
39
355932605107นายถิรวัฒน์แท่นทอง52.08I
40
365932605123นายมนตรีมีแก้ว87.50
41
375932605131นายอรุณทิ้งอีด77.08
42
385932605149นายอนวัชทิ้งอีด77.08
43
395932605156นายบัณฑิตแซ่ลี้54.17I
44
405932605164นางสาววรัมพรโพธิสุวรรณ75.00
45
415932605172นางสาวอรวรรณนิลรัตน์100.00
46
425932605180นางสาวสุนิดาอาลีน๊ะ75.00
47
435932605222นายยศวริศยกศิริ77.08
48
445932705014นางสาวจิณณณัฏฐ์รักษนาเวศ83.33
49
455932705022นางเมทินีไชยชาญยุทธ์79.17
50
465932705048
นางสาวอัลรัชมีเรีย
วิริยนรางกูล85.42
51
475932705071
นางสาวกัญญ์กุลณัช
เจริญสวัสดิ์91.67
52
485932705105นางสาวสุนทรีบุญสนอง83.33
53
495932705113นายศุภอรรถบินกาญจน์91.67
54
505932705121นายกฤตินไชยชาญยุทธ์79.17
55
515932705139นางสาวจุฑามาศโชติรุ่งโรจน์87.50
56
525932705162นางยุพาดำชู83.33
57
535932705172นางสาวรมิดาคงพันธ์91.67
58
54100
59
55100
60
56100
61
57100
62
58100
63
59100
64
60100
65
61100
66
62100
67
63100
68
64100
69
65100
70
66100
71
67100
72
68100
73
69100
74
70100
75
100
76
100
77
100
78
100
79
100
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu